Valnämndens förslag till förtroendevalda

VALNÄMNDENS FÖRSLAG AV LEDAMÖTER TILL SVENSKA
UPPFINNAREFÖRENINGENS STYRELSE VID ÅRSMÖTET 2015
Ordförande
Mats Olsson
Stockholm
kvarstår 2014 – 2016
Nyval ordinarie ledamöter
Lennart Nilsson
Tumba
Bodil Odre
Katrineholm
Michael Rausman Helsingborg
Sten Eric Wigert
Örnsköldsvik
nyval
nyval
nyval
nyval
Katarina Hamilton
Olov Hansson
Kjell Jegefors
Lena Nyström
kvarstår
kvarstår
kvarstår
kvarstår
Östersund
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Revisorer, ordinarie (1 år)
Kaj Strandberg, aukt. rev.
Revisorsersättare (1 år)
Magnus Bergström, aukt. rev.
Lekmannarevisor (1 år)
Göte Eriksson
Göteborg
Jan-Erik Nowacki Lidingö
2 år,
2 år,
2 år,
2 år,
2015 – 2017
2015 – 2017
2015 – 2017
2015 – 2017
2014 – 2016
2014 – 2016
2014 – 2016
2014 – 2016
omval
omval
nyval
nyval
Täby 9 april 2015
För valnämnden e.u.
Stig Löfgren
Valnämndens ledamöter
Stig Löfgren,
070-7174454,
Stefan Andtbacka, 070-4261420
Sonny Persson,
070-3300280
Ulla Edler,
070-2539155,
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kort presentation av personer för nyval
Lennart Nilsson
Lennart är 73 år född i Stockholm bosatt i Tumba
Maskiningenjör vid Linköpings tekniska läroverk.(kvällsutb.)
1963 Högskolekurser inom metallurgi och gjuteriteknik vid Bergsskolan i Filipstad och
Gjuteriskolan i Jönköping. (på arbetstid)
1963 – 1968 Juridisk utbildning inom SIF. Avtalsrätt, Förhandlingsrätt, Föreningsrätt,
Immaterialrätt, Arbetsrätt.
Anställningar
1959 - 1969 Ingenjör vid gjuterilaboratoriet Nordarmatur i Linköping.
1969 - 1982 Ombudsman inom Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF
1976 PrivatTjänstemannakartellens, PTK, representant i Trygghetsrådet SAF/PTK.
1982 - 1986 VD för Svenska UppfinnareFöreningen, SUF.
1987 - 1996 VD för Teknovator AB
Egna företag
Har dragit igång flera egna bolag bl.a.
1996 (VD) Initsia Sverige AB
2005 (VD Inventorum Service AB
Kompetensområden
Innovation Management, vid produkt- och affärsutveckling.
Arbets-, Avtals-, Förhandlings- och Immaterialrätt, teknikförmedling och
exploateringsmedverkan.
Affärsutveckling. Styrelseuppdrag, Bolagsbildning, Institutionell finansiering
(ALMI, NUTEK, VINNOVA, Industrifonden, vissa av EUs programområden)
Tidsbegränsade uppdrag
Ledamot av Industrins Uppfinnarnämnd (skiljedomstol) 1972 – 1992
Flera uppdrag Bl.a. VD för HighQualityWater Nordic AB,
Ordförande i för STIK-Stockholms Innovatörskrets 2005 – 2012, därefter i styrelsen
Organisationsuppdrag
SKF; Medverkan i ledningsgrupp. SKF:s Innovationspolicy 1984 - 1985.
Reserca (Sv. Tobaksbolaget); Medverkan i ledningsgruppen för bolagets policygrupp för
förslags- och uppfinningsverksamhet. 1995
Projektledare för SUFs 100 års jubileum 1986, 120 års jubileum 2006 samt 125 års jubileum
2011. Statens Provningsinstitut; förslag till innovationshandläggning mellan SP och
beställare. 2003
Flera internationella uppdrag bl.a.
Sekreterare i Nordiska Oppfinnarforeningars samarbeidsorganistion, NOS, 1983 - 1996.
Koordinator för de europeiska uppfinnarföreningarna under IFIA 2006
SUFs representant avs. internationella relationer 2006 –
Ledamot i IFIA Executive Committee 2006 - 2011.
SUFs representant avs. internationella relationer 2006 –
Bodil Odre
Bodil är 69 år, bosatt i Katrineholm,
Ordförande i Oppinova innovatörsförening
Driver eget företag sedan 2009, 8-pointsTrading,
Mi Rådgivning och Redovisning AB. Delägare, Redovisning.
Anställningar
Började min yrkesverksamma bana på ett modehus i Stockholm, Märthaskolan
AB, där jag utbildade mig inom modevärlden, haute couturesömmerska,
receptionist, restaurangarbete, redovisning plus mycket annat.
Utbildade mig till sekreterare på Paulmans handelsinstitut under denna tid.
1973 – 1977 Kontorist Engströms Verkstäder AB, bokföring, administration, löner,
behjälplig vid arbetsfördelning till servicefolk
1978 – 1981 Kontorist vid byggnadsfirma Nilsson i Toltorp AB.
Bokföring, administration, löner samt behjälplig med arbetsuppgifter till
firmans servicemän.
1973 – 1983 Aeberhard Konsult.
Bokföring, administration, löner, experimenttillverkning och detaljritning av
maskinkonstruktioner, samt marknadsföring.
1983 – 1990 Ingenjörsfirma Aeberhard AB,
Redovisning, kundkontakter, ägaransvar, experimenttillverkning av
specialmaskiner, detaljritning av maskinkonstruktioner.
1990 – 1991 TT Harald Neumann AB
Bokföring, kundkontakter, allmänna kontorsgöromål
2006 – 2008 Cesium AB Redovisningsekonom
Bokföring, månadsbokslut, framtagning av underlag till bokslut,
projektredovisning
2009 – 2013 Made in Katrineholm AB, delägare, redovisning, bokslut, konferensvärdinna.
Michael Rausmann
Michael är 57 år, bor i Glumslöv i Skåne men arbetar i Helsingborg med reklam/AD
och har drivit sin reklambyrå sedan 1980, Fauntleroy Advertising.
På www.fauntleroy.se kan ni läsa mer.
De blev 1991 Sveriges första reklambyrå och 1994 gjorde de Europas första stora
digital fotografering, 1998 var de först med en multimedia presentation 6x3 m helt
gjord med rörliga 3-D element. 2007 startade han en lokal ”Googel” en lokal söksida
på internet, www.comrett.se
Michael har tidigare inom föreningslivet startat och haft styrelseuppdrag i 2 Round
Table klubbar, RT 150 Båstad och RT 144 Helsingborg City,
Varit ordförande i RT100 Helsingborg
Michael ser fram emot att vara med i Svenska Uppfinnarföreningen och fortsätta
utveckla arbetet i föreningen.
Har ett patent tillsammans med sin fru Birgitta på ett Urinprovkärl för analys.
Just nu tillverkas en provserie i plast Kina och i Portugal tillvekas en annan i
Biomaterial.
Redan 3 Regioner visat stort intresse för beställnig.
Urinprovkärlet heter P41.
Sten Eric Wigert
Sten är 48 år, född och uppvuxen i USA, men bosatt i Sverige sedan 1990. Ordförande sedan
åtta år i Idéforum, uppfinnareförening i Örnsköldsvik/Ångermanland.
Drog igång (2009) och är projektansvarig för SKAPA Ångermanland samt är länsjurymedlem
sedan flera år för SKAPA stipendiet i Västernorrland.
Var en av fyra som med Erigovis tog en totalseger i Venture Cup Nord 2013 och
kategorivinst, Miljö & Energi, i Sverigefinalen. Erigovis har ett helt nytt koncept för att bygga
vindkraftverk
Arbetsliv
Startade egen firma 2003 samt dragit igång två andra företag. Nuvarande verksamhet
omfattar konsultation, analys, utredning och utbildning inom innovations- och
affärsutveckling innefattande marknadsanalyser, förstudier, tjänster inom immaterialrätt,
patentöversättning till engelska. Har under flera år varit leverantör och samarbetspartner till
Patentera Europa AB och har därmed mycket goda kunskaper inom immaterialrättsområdet.
Övriga kunder spänner över ett brett område, allt från uppfinnare och företagare till
offentliga beställare såsom ALMI, Arbetsförmedlingen, universitet och kommuner.
Adjunkt i företagsekonomi på Mitthögskolan/universitetet 1999 – 2005
Arbetet på Mittuniversitetet har omfattat bland annat Marknadsföring, Nyföretagande,
Entreprenörskap, Affärsutveckling, Produktutveckling och Industriell ekonomi, samt del i
olika projekt. Genom detta arbete, eget företagande och engagemang för innovationsfrågor
har många givande kontakter med näringslivsrepresentanter, företagare,
innovationsstödjande aktörer och andra offentliga företrädare i och utanför länet etablerats.
Utbildning
Påbyggnadskurs i Entreprenörskap (40 p), Mitthögskolan, Campus Örnsköldsvik, 97 - 98
Magisterexamen i Företagsekonomi (40 p), Stockholms Universitet, 93- 94
Ekonomi med informationsteknologisk inriktning (120 p), Stockholms Universitet, 90 - 93
High school examen, Forest High School, Ocala, Florida 81 – 85
Näringslivs- och samhällsengagemang
Ordförande sedan åtta år i Idéforum, uppfinnareförening i Örnsköldsvik/Ångermanland.
Drog igång (2009) och är projektansvarig för SKAPA Ångermanland samt är länsjurymedlem
sedan flera år för SKAPA stipendiet i Västernorrland.
Nuvarande tf. ordförande i INECO ekonomisk förening
(ett bolag med säte i Örnsköldsvik för kommersialisering av uppfinningar).
Tidigare gruppsamordnare och projektledare inom Örnsköldsviks kommuns
utvecklingsprojekt Världsklass 2015.
Personligt brev, egen nominering till styrelseplats Sveriges Uppfinnarförening: Camilla Byrinder Hej Valberedningen! Här har ni en inspirerande Innovatör inom offentliga måltider, med ett extra ordinärt driv inom innovations-­‐
utveckling, utbildning samt resursmatchning för att både individer och verksamheter ska kunna ta nästa tillväxtsteg som bidrar till miljö-­‐, verksamhets-­‐ och samhällsnytta! Mitt nätverk Medlem i organisationer: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genusföretagarna: Branschorganisation för företagare som arbetar med jämställdhet, jämlikhet & mångfald i företagandet Winnet Södermanland -­‐
Sörmland: Verkar för jäm-­‐
ställd arbetsmarknad och före-­‐
tagande med genusperspektiv QUIS: Intresseorganisation för kvinnliga uppfinnare & Innovatörer i Sverige SUF Sveriges Uppfinnar-­‐
Förening (remissinstans) STIK Stockholms Innovatörs Krets DTM: Diplomerade Teknik-­‐
mäklare, nationell förening Kost & Näring: Branschförening för landets Kostchefer/måltidsverksam-­‐
heter samt remissinstans (nominerad som vice ordf. 4 år vid årsmöte mars 2015) SINF/SPI: Sveriges Industri-­‐ Förening och Swedish Soft-­‐
ware Ambassadörerna: Främjande av företagande kvinnor (09-­‐14) Näringsdepartementet och Tillväxtverket (EU-­‐projekt) SaMMa: Nationell samling för minskat matavfall via SNV (Statens N aturvårdsverk) Camilla Byrinder är mitt namn. Jag är en ovanlig kombination av företagsam Generalist och nyligen prisad Innovatör som satt kombinationen offentliga måltider och miljöteknik, på innovationskartan! Mina specialområden är utöver offentlig sektor, genus-­‐, miljö-­‐ och klimatfrågor + forskning-­‐ och innovationsutveckling inom offentliga måltidsverksamheter. Det egna genusfokuset väcktes som utvald Ambassadör i Västmanland (2011-­‐12) via EU-­‐
projektet: ”Främja företagande kvinnor” -­‐ Från denna 2-­‐års period av föreläsningar tar jag med egna och andra företagande kvinnors erfarenheter i hållbart utvecklingsperspektiv. I mitt arbete idag hos QualiFare AB (på flexibel deltid 30 %) utbildas beslutsfattare hur hållbar innovationsutveckling och delat ledarskap förs in, inom offentliga måltider (vilket oftast berör kvinnodominerande verksamheter). Utöver det utbildar jag även småföretag-­‐
are och verksamhetsledare hur de med hjälp av Ledningsråd (extern kompetens) tar nästa steg i strategiska och viktiga utvecklingsfrågor. Trots min bredd saknas inte erfarenhet och kunskap inom områden som miljö/klimat (bidrar till opinion), livsmedelssäkerhet (är HACCP-­‐specialist) samt framtida utveckling inom offentliga måltider där jag ligger i framkant. Områden där jag gärna bidrar med unik erfarenhet och värdefulla framtidsinsikter till Sveriges Uppfinnarförening. Min yrkesbakgrund om totalt 30 år bottnar på tre ben inom livsmedelsproduktion, process-­‐
flöden och verksamhetsutveckling. Till det läggs stor administrations-­‐, organisations-­‐, arbetsrättslig och kommunpolitisk erfarenhet, utöver att vara utbildad Kock. För närvarande slutförs min egen kompletteringsutbildning till diplomerad Uppfinnare vid Ideum, Lidköping. En givande ettårig internat-­‐ och distansutbildning där teorin sätts på hur praktiskt ta de innovativa tankefröna till marknadsintroduktion. (Diplomering maj-­‐15). Därutöver matchar jag företag och verksamheter som söker tekniska, finansiella samt personella resurser. Det görs närmast som diplomerad Teknikmäklare -­‐ vilket innebär att jag har aktuell, bred insikt i det svenska finansierings-­‐ och innovationssystemet. Om min ansökan är tillräckligt intressant för att jag ska nomineras till en styrelseplats inom SUF, ser jag med stor tillförsikt fram emot en snar kontakt! Hälsar vänligast, Camilla Byrinder CAMILLA BYRINDER Tellusborgsvägen 90 (1606) 126 28 Hägersten TELEFON 0736 – 46 45 11 E-­‐POST [email protected] Roger Falk Stockholm
Roger är uppfinnare med uppfinningar godkända inom EU och USA.
Falk har vidare varit VD för Ford's återförsäljare i Sverige är 48 år,
Fredrik Leek Umeå
Fredrik är 49 år, född i Östersund, boende i UMÅ
Summering av erfarenhet
Marknad- & omvärldssanalyser
Utvärderingsprocesser – affärskoncept
Utvecklingsprocesser
Idé- och innovationsutveckling
Affärscoach
Projektledning
Finansiering och investering
Processledare, utbildare/föredragshållare
Forskning & utveckling, akademi
Start-ups and entreprenörskap
IPR
Licensiering
Har utvecklat och kommersialiserat egen produkt från idé till marknad – Hardvinkel
Utbildning (referensdokumentation vid önskemål)
2005 Innovationsutveckling – Innovation, design och produktutveckling 20 p
Mälardalenshögskolan 2000- 2003
Programmet för personalvetenskap och organisationspsykologi
Umeå Universitetet 1991- 1994
Ekonomprogrammet – Härnösandsgymnasie 1996
Kurser
Juridisk översiktkurs – Umeå Universitetet
Ekonomisk historia – Umeå universitet
Produktutveckling – Mitt universitetet
Ledarskap och grupputveckling – Mitt universitet
Övriga kurser
2014 Tillväxtverktyg för växande SME-företag – Ahrens rapid growth och Almi
2012 Tjänsteinnovation för rådgivare - PRV
2010 Licensieringsmäklare – ALMI Mitt
2007 Coaching (40h)- Rådgivarskolan/Mercuri International - Umeå
2005 Styrelseutbildning – Esam AB – Umeå
2005 Microsoft Project – Projectsoftware - Umeå
2004 Patent, varumärke och designskydd – PRV – Stockholm
2004 Licensiering – PRV - Stockholm
2004 Förhandling – Uppsala universitet, Pelle Öhlund
2004 Bokföring – Öhrlings Pricewatercoopers – Umeå
2004 Skatter - Öhrlings Pricewatercoopers – Umeå
2004-2005 Entreprenörskapsprogram (ENP) – Uminova Innovation – Umeå
Betty Mikos Stockholm
Betty har arbetat med innovationer i nästan tio år som producent och
projektledare i Innovation Plant.
Hon har goda kunskaper och innovationsprocessers olika beståndsdelar och
även om innovationssystemet i Sverige.
Betty har även erfarenheter från kommunikationsbyråarbete och är numera
anställd på företaget Great Works som innovationsprocessexpert.
Betty har, liksom Fredrik, ett brett nätverk inom det unga och nystartade
näringslivet.
Jan-Erik Nowacki Lidingö
Jan-Erik, tekn lic, institutionen för energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, där han
arbetat tillsammans med Professor Erik Granryd, speciellt med värmepumpar.
Uppfinnare och SUF medlem, har varit engagerad i olika styrelser med anknytning
projektutveckling och innovationer.
Current work:
CO-Founder of GTS-foundation since 2010
CEO of Nowab since 1985
Fields Of Specialization
Nuclear engineering, Refrigeration and heat pumps, Transport systems
Educational Background
MSc Royal Technical Institute Stockholm 1972
Tekn.lic. Royal Institute of Technology 1999
Résumé of Prior Professional Involvements
o
CO-Founder in GTS foundation since 2010 (New transport systems)
o
CEO of SwedeTrack System 1991 – 2006 (New transport systems)
o
CEO of Nowab 1985 - present (Energy and Heat Pump Consultancy)
o
Royal Institute of Technology 1998 to present (Applied thermodynamics)
o
AGA-Thermia 1981 – 1985 Head of constr. and dev. (Heat Pump Manufacturing)
o
Studsvik 1972-1981 Nuclear Eng., System Analysis and Heat Pumps.
Language Capabilities
English - Excellent
German – understanding
More
Please Google ”Jan-Erik Nowacki” on the Internet
Leif Wrenkler Täby
Leif är 75 år, född i Stockholm bor i Täby
Utbildning: Realexamen, Ingenjörsexamen -STI inom maskinteknik, kurser vid Handelshögskolan
inom företagsekonomi, administration samt personaladministration.
Yrkeserfarenhet: 10 år inom materialhantering och industriell renhållning (BT Bygg & Transport).
Sedan 1975 egen verksamhet inom energiområdet såsom tillverkning av effektiva kaminer,
golvvärme, solvärme etc.
Utveckling av Impuls elmoped /elbil.
Köp av företaget Karnag AB 1987 med omsättning 1,3 miljoner. Omsättning 2008 ca 25 miljoner med
15 personer anställda inom områden som tillverkning av högtemperaturisolering (50 %) samt
försäljning av korrosionsskydd, fognings- och tätningsprodukter och
rörskyddsprodukter, täta genomföringar, isoleringsmaterial för ljud, buller, vibrationer etc. samt
luftfjädrar, luftisolatorer och luftfjädring till alla slags fordon. Sedan 2013 hare sonen övertagit mina
aktier i bolaget.
Arbetar vidare som ”senior advisor” och sitter kvar i styrelsen.
Mina föräldrar och farföräldrar var skickliga yrkesmän med mästarbrev inom yrken som körsnär,
frisör, åkeri varför jag har god förståelse för yrkesutbildning och hantverk.
Mina privata intressen kan sammanfattas som ; sommarstället på en ö i skärgården med båtliv både
motorbåtar och segelbåtar. Tävlat med Offshore racerbåtar samt havskappsegling såsom ett 10-tal
Gotland Runt . Skidor på längden och tvären. Scoutverksamhet , ledare under 10-talet år. Hundägare
sedan 1967 , totalt 6 hundar.
Jag har varit aktiv i drygt 10 år inom Företagarna Täby varav ordförande under den senare delen. Vid
övertagandet hade föreningen en skuld på 175 tkr men nu har vi i stället en tillgång på 175 tkr trots
ökad verksamhet under de senast 5 åren. Jag är även aktiv inom Stockholmsregionen.
Då jag har skaffat mig en lång och betydande erfarenhet av småföretagarverksamhet samt aktivt
varit verksam inom organisationen Företagarna under många år, vore det trevligt att få ”runda av”
med att få bidra till ett bättre innovationsklimat för främst de små företagarna/innovatörerna. Under
min tid inom Företagarna la jag fram en motion om en samverkan med SUF vilken antogs av
kongressen. Tyvärr blir inte förslagställarna inblandade i den vidare hanteringen då Företagarna är
toppstyrt i detta avseende. Samtidigt som jag var verksam inom Företagarna deltog jag även i
styrelsen inom TDU där jag främst ordnade möten ute hos olika företag med intressant och varierad
tillverkning/verksamhet. För mig är det självklart med ett nära samarbete med Företagarna samt
även med organisationer såsom Ratio m fl där man forskar inom innovation och dess betydelse för
näringslivet och samhället i stort.
Har sedan ett 10-tal år varit ordförande inom vägföreningen där jag bor i Åkersberga och är aktiv och
på drivande även inom detta område.
Inom kort åker jag till REV kongress där jag avser vara fortsatt aktiv.
Åtager man sig ett uppdrag skall man engagera sig
annars är det bättre att upplåta platsen till annan person.
Täby mars 2015
Leif Wrenkler