Uppgifter till Pojken... t.o.m. s. 48

Uppgifter till Pojken i randig pyjamas t.o.m. s. 48!
!
Läs s. 1- 48. !
Diskutera därefter följande frågor. Lämna in gruppens svar.!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
!
När utspelas det? Vilket land?!
Beskriv familjen (vilka, samhällsklass osv.)!
Vad jobbar pappan med?!
Hur kände Bruno det inför och efter flytten?!
”Släcka alla lampor om nätterna”, ”det är för att vi ska vara säkra…vi kanske
kommer att vara i mindre fara” (s.12-13). Vad menas med detta?!
Hur beskrivs det nya huset?!
Vad var det som Bruno såg från sitt fönster i sitt rum i det nya huset?!
!
!
Enskild uppgift. Mejla in svaret till Maria.!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Titta igenom första kapitlet och försök att hitta tydliga exempel på att denna
berättelse inte utspelar sig under 2000-talet. Hitta minst fyra exempel - där du
även motiverar dina påståenden.!
Bruno, bokens huvudperson, är endast nio år gammal. Hur märks det att en
nioåring för berättelsen framåt? Hitta mer än ett exempel på att vi följer ett
barns tankar.!
Vad vet Bruno om sin pappas jobb?!
Beskriv följande personer (med cirka fem meningar vardera):!
Bruno - Gretel - Brunos pappa - Brunos mamma.!
Vad är de största skillnaderna mellan det nya och gamla huset, enligt Bruno. !
Skriv vad du minns men försök även att ge ett exempel i form av citat från !
boken.!
I kapitel 3 frågar Bruno vad Allt Swish är och vad det betyder. Vilken förklaring!
ger hans syster Gretel?!
I kapitel 4 diskuterar Bruno och Gretel vad de ser genom fönstret. Först tror de!
att de är på landsbygden men ändrar sig sedan. Hur kommer de fram till att det !
inte är landsbygden?