Uppgifter till Pojken... t.o.m. s. 95

Uppgifter till Pojken i randig pyjamas t.o.m. s. 95
Läs t.o.m. s. 95. Besvara frågorna i grupp. Mejla in till Maria.
1. Vad tänker och tycker farmor om militärer och om sin son?
2
”Pyjamasmänniskorna blir aldrig hembjudna till oss som våra förra grannar
blev…” (s. 84-85). Vad tror du författaren vill markera med detta? Vilken
tankeställare vill han att läsaren ska få?
3. Bruno och Shmuel får stark samhörighetskänsla. Vilka beröringspunkter har
de?
4. Vad tror du Shmuel svarar på frågan som Bruno ställer till honom i slutet av
kapitel 10. ”Varför finns det så många människor på din sida om stängslet”.
”Och vad gör ni där allihop?”
5.
Vad är historia?