ÅS U M – S J ÖB O

ÅSUM – SJÖBO
Fäladsvägen 230
Denna vackra byggnation med tillhörande trädgård ligger vackert och privat på en höjd
med utsikt över det skånska, böljande landskapet vid Åsum strax nordost om Sjöbo. Byggnation
bestående av en 1,5 plans villa med generösa sällskapsytor och flera sovrum. Loge med 2 hästboxar
och förråd. Garage samt ny verkstadsdel från 2002. Insynsskyddad trädgård i söderläge. Tomt om
2282 kvm. Nuvarande ägare arrenderar ytterliggare betesmark av grannfastigheten.
Bostad
Bostaden är uppförd i vitputsad sten/tegel
under eternittak. Byggnaden har frontespis
och veranda mot söder. Bostaden innehåller
entré vilken till vänster leder oss till
vardagsrum med öppen spis, badrum och
trappa till ovanvåning med ett sovrum. Från
entren når man också husets tvättstuga
vilken också leder oss ut i garaget.
Till höger från entrén ligger köket. Från
köket kommer vi till två rum i fil som idag
används som sovrum och kontor. Här finns
också ett badrum. Vidare innehåller
nedavåningen en veranda och ett barnrum.
På ovanvåningen finns tre sovrum samt en
hall med utgång till den stora balkongen
med utsikt till söder.
Enligt säljarens uppgift är boytan totalt ca
214 kvm. Källare under del av huset.
Vatten, avlopp, och uppvärmning
Kommunalt vatten till fastigheten. Enskilt avlopp (slamavskiljare och markbädd).
Bostaden värms upp via en luft/vatten värmepump installerad 2011 samt en del golvärme i
bostaden (direktverkande el). Verkstaden värms upp via en luft/luft värmepump.
Ekonomibyggnader
Garage som idag nyttjas som förråd.
Loge innehållande 2 hästboxar och förrådsutrymmen.
Tillbyggnad av logen 2002 innehållande en verkstad. Stor port.
Vägbeskrivning
Kör mot Sjöbo. I Sjöbo ta väg 13 norrut mot
Hörby. Strax norr om Sjöbo, ta höger mot
Tolånga. Kör ca 2 km. Fastigheten ligger på
höger sida. Välkommen till Fäladsvägen 23.0
Se vidare bifogade kartor.
Rättsförhållande
Fastighetsbeteckning: Åsum 21:10 i Södra
Åsums församling, Sjöbo kommun i Skåne län.
Tomt
Tomt om 2282 kvm. Nuvarande ägare
arrenderar mark av grannfastigheten för
beteshagar.
Taxeringsvärde
Byggnadsvärde
Markvärde
Totalt
781 000,305 000,1 086 000,-
Visning
Fastigheten visas efter överenskommelse med
Cronholm Gårdar. Anmälan till visning skall ske
till Cronholm Gårdar.
Tillträde, inteckningar, servitut
Tillträde sker efter överenskommelse mellan
säljare och köpare.
Med fastigheten följer 1 698 000 i uttagna
inteckningar.
Försäljningsförutsättningar
Förfarande
Fastigheten säljes genom öppen budgivning till ett indikerat pris 2,45 Mkr, eller till
högstbjudande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att antaga avgivet bud utan
särskilt meddelande till övriga intressenter.
Villkor
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning, följebrev samt eventuell
tilläggsinformation. Förvärvstillstånd krävs i vissa fall. Fastigheten överlåtes i nu befintligt skick.
Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom själv förvissa sig om byggnadernas
tillstånd, ägoslagsfördelning m m. En friskrivningsklausul kommer att finnas med i
köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten.
Någon boendekalkyl kommer ej att upprättas beroende på fastighetens specifika förutsättningar
och tidigare verksamhet. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB. Köparna
svarar för lagfartskostnader alt. regleringskostnader i det fall fastighetsbildning genomförs som
fastighetsreglering till annan av köparen ägd fastighet. Vid kontraktstecknandet erläggs 10 % av
köpeskillingen och resterande del vid tillträdet.
Sammanfattning
Fastigheten erbjuder ett lantligt boende med vackra omgivningar, samt möjlighet till mindre djurhållning
och egen verksamhet med närhet till bl.a. Sjöbo. Pendlingsavstånd inom hela den attraktiva
Öresundsregionen.
Fastigheten utbjudes till försäljning genom Cronholm Gårdar
Johan Runeus
Lantmästare, Reg. fastighetsmäklare
Tel 040 44 13 50 mobil 070 545 00 16
E-post [email protected]
Karl-Johan Hansson
Agronom, Reg. fastighetsmäklare
Tel 040 44 13 50 mobil 070 524 00 18
E-post [email protected]
Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material.
För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller
Cronholm Gårdar icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättning. Ägaren och/eller Cronholm Gårdar förbehåller sig rätten att kunna i ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser nödvändigt, utan
särskilt meddelande.Copyright: Cronholm Gårdar
↓