Föräldrabrev juni 2015

1 (2)
2015-06-01
Rose-Marie Höglund
rektor
5912-66 13, 070-810 08 37
[email protected]
Sommarbrev
Hej
Så har det gått ännu ett år. Det har varit ett bra år trots att vi kämpat på i våra
tillfälliga lokaler och med Orion som är slitet.
Rima som är skyddsombud har arbetat med arbetsmiljön i Orions lokaler, det har
resulterat i att ventilationen rensas så att luften blir bättre. Arbetet utförs under den
här veckan och nästa.
Nya skolan tar form och nu ser vi hur den växer fram allteftersom den ”kläs av ” från
byggställningar och bygg plast.
Vi samarbetar med Lek och Lar som är våra leverantörer för möbler och annat
material som vi ska inreda skolan med.
Personal och elever har jobbat mycket med lärmiljöer. Eleverna har fått rita sina
drömklassrum och deras idéer är mycket lika våra.
År 3 och 6 har förstås genomfört sina Nationella prov, det har varit en intensiv
period men resultaten är mycket bra. Vi är stolta över våra duktiga barn.
SIG1000, v4.0, 2012-09-24
Alla klasser har nu haft sina elevledda utvecklingssamtal. Eleverna redogör för sitt
lärande utifrån sina arbeten och lärmatriser som de gjort under terminen, det som är
intressant är att eleverna får syn på sitt eget lärande och kan se prata om hur man går
vidare för att fortsätta lärandet.
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STENINGESKOLAN, GALAXEN
Uranusgatan 2, Märsta 195 56 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 171 26 [email protected] www.sigtuna.se
2 (2)
Vissa förändringar kommer att ske till hösten i vår personalstyrka. Britt-Marie
Jonsson som har arbetat på skolan sedan 1987 går nu i pension. Vi önskar henne
många sköna år i ”frihet. Hon efterträds av Jenny Thiveos till klass 3A i höst.
Sander Norgren lämnar oss för en tjänst i sin hemkommun och Pia Bolander blir
idrottslärare. Vi har en vakans i år fyra som ska tillsättas till hösten.
Nu hoppas vi bara på att sommaren ska komma och att vi får fint väder till
sommaravslutningen.
Ni är alla välkomna till avslutningsceremonin som är den 10 juni kl 9-10 på
fotbollsplanen. Blir det soligt så kom ihåg att ta med vattenflaska det kan bli
varmt.
Höstterminen börjar den 18 augusti kl 8.10. Välkomna tillbaka då och till er som
har elever i år 6 tackar jag för den här tiden och önskar er fortsatta fina skolår.
GLAD SOMMAR
Rose-Marie Höglund
Rektor
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STENINGESKOLAN, GALAXEN
Uranusgatan 2, Märsta 195 56 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 171 26 [email protected] www.sigtuna.se