Torpavallens handelsplats

Skanska Fastigheter
Göteborg AB
405 18 Göteborg
020-33 90 00
www.skanska.se/handel
Göteborg, Torpavallen
Citynära Handelsplats
LEDIG LOKAL
SATS
DjurMagazinet
SOVA
MediaMarkt
MAX Hamburgare
Fakta
Statoil
Systembolaget
ICA Kvantum
Läge: Utmed E20, östra Göteborg
Yta: Ca 1 000 m2
Större handlare i området: ICA
Kvantum, Systembolaget, Statoil mfl
Kommunikationer: Ligger i direkt
anslutning till E20, ca 5 minuter in till
Göteborg centrum. Väl utbyggd
kollektivtrafik i området avseende
buss, tåg och spårvagn. Cykelväg till
centrala Göteborg
Torpavallen
Nära Göteborg city, granne med E20 och ett av Göteborgs
största bostadsområden ligger Torpavallens handelsplats.
Av handelsplatsens totala butiksyta om ca 10 000 m² finns nu
lokal att hyra ca 1 000 m² för er verksamhet.
Skyltläget är svårlaget och tillgängligheten mycket god med
av- och påfarter från E20. Torpavallen ligger i ett bostadsnära
område med ca 57 000 personer i den direkta närheten.
I anslutning till handelsplatsen finn ICA Kvantum,
Systembolag och Statoil.
Ni blir grannar med MediaMarkt, Max Hamburgare, SOVA,
SATS och DjurMagazinet.
För mer information om handelsområde, kontakta oss så
berättar vi gärna mer!
Kontakta:
Johan Hedve
010-448 27 20
[email protected]