ROCKFON SYSTEM T24 X

Systembeskrivning
ROCKFON SYSTEM T24 X
Elegant, obrutet uttryck
Dolt bärverk
X
L åg montagehöjd med full
demonterbarhet
K an enkelt kombineras
med de flesta armaturer.
ROCKFON SYSTEM T24 X
BESKRIVNING
Rockfon System T24 X är ett dolt system, som
ger ett elegant, obrutet uttryck och används
tillsammans med undertaksskivor med
X-kant.
Systemet består av bärprofiler, tvärprofiler,
pendlar, avlutningslister och övriga tillbehör. Bäroch tvärprofiler är 38 mm höga, vilket
underlättar integration av armaturer.
Systemet kan antingen pendlas ned till önskad
höjd eller monteras direkt mot bjälklaget med
direktfästen.
ROCKFON har utvecklat många tillbehör för
Rockfon System T24 X, vilket ökar
designmöjligheterna. Externa tillverkare av
ventillationsdon och belysningsarmaturer har
också tagit fram produkter som anpassats
speciellt för Rockfon System T24 X.
Bär- och tvärprofilerna i Rockfon System T24 X är
24 mm breda och är tillverkade av galvaniserat
stål med en slät, vit yta som döljs av ROCKFON
undertaksskivan.
Undertaksskivorna i systemet är demonterbara.
ett av systemets kännetecken är att man varken
vid montage eller demontage lyfter
undertaksskivorna över bärverket, där det finns
installationer m.m. ROCKFON undertaksskivor
med X-kant finns i standardformat 600x600 mm,
1200x600 mm och 1800x600 mm. vilken
bärverkslayout som används beror på val av
modulstorlek.
7
6
ma
450 mx.
m
3
1200
mm
5
8
1
2
1200
mm
X
Samma höjd på alla profiler ger bättre
integrationsmöjlighet av armaturer.
2
Tvärprofilerna har ett "klick" som säkerställer snabbt och
enkelt montage och demontage.
Dolt bärverk med en symmetrisk X-kant ger ett snabbt
montage i båda riktningar.
ROCKFON SYSTEM T24 X
MATERIALSPECIFIKATION OCH BERÄKNAD FÖRBRUKNING
Förbrukning
stk./m2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bärprofil
T24 3600
Tvärprofil
T24 600
Tvärprofil
T24 1200
Tvärprofil
T24 1800
Skugglist 1015
(L: 3000 mm)
L-list
24/24 3050
Justerbar pendel
Direktfäste för
T-profil
Kantfjäder
H=23 mm
MODULSTORLEK (MM)
600 x 600
0,23
1,39
1,39
-
1)
1)
0,70
0,70
2)
1200 x 600
0,23
-
1,39
-
1)
1)
0,70
0,70
2)
1800 x 600
0,23
-
-
0,94
1)
1)
0,70
0,70
2)
1) Välj mellan L-list och skugglist. Förbrukning beroende på rummets storlek.
2) Använd kantfjäder eller kil för att låsa skivan mot väggen. Vid användning av kantfjäder skall man vara uppmärksam på att det är tillräckligt avstånd mellan skivan och väggen så att kraften från väggfjädern inte
blir för stor. använd 1 kantfjäder eller kantkil per undertaksskiva.
PROFILER
1. BÄRPROFIL T24 C/H 38 3600
2. TVÄRPROFIL T24 C 38 600
3. TVÄRPROFIL T24 C 38 1200
5. SKUGGLIST 1015 (L: 3000 MM)
6. L-LIST 24/24 3050
8. DIREKTFÄSTE FÖR T-PROFIL
9. KANTFJÄDER H=23 MM
AVSLUTNINGSLISTER
TILLBEHÖR
7. JUSTERBAR PENDEL
9. KANTKIL
3
ROCKFON SYSTEM T24 X
LAYOUTFÖRSLAG OCH PENDELPLACERING
ROCKFON undertaksskivor med X kant monteras
i Rockfon System T24 X. Nedan visas några
600
600
1200
600
2
1200 mm
layoutförslag beroende på undertaksskivans
modulstorlek.
3
1
1800
600
2
2
1
3
Bärprofil
Tvärprofil
Pendel
1
1
4
1200 mm
1200 mm
1800 mm
Modulstorlek (mm)
600 x 600
Vid montage av undertaksskivor i modulstorlek 600 x 600
skall bärprofilerna monteras på c/c 1200 mm. Både 600
och 1200 mm tvärprofil T24 används i systemet.
Modulstorlek (mm)
1200 x 600
Vid montage av undertaksskivor i modulstorlek 1200 x
600 skall bärprofilerna monteras på c/c 1200 mm.
Pendlarna monteras på bärprofilerna på c/c 1200 mm.
Utöver bärprofiler används 1200 mm tvärprofil T24 i
systemet.
Modulstorlek (mm)
1800 x 600
Vid montage av undertaksskivor i modulstorlek
1800 x 600 skall bärprofilerna monteras på c/c 1800 mm.
Systemet ger ett snabbt montage beroende på att det
ingår ett mindre antal bärprofiler, pendlar och
infästningar. Pendlarna monteras på bärprofilerna på c/c
1800 mm. Utöver bärprofiler används 1800 mm tvärprofil
T24 i systemet.
4
ROCKFON SYSTEM T24 X
AVSLUTNINGSDETALJER
Nedan visas några alternativ för avslutningsdetaljer. Ytterligare information
och beskrivning finns på www.rockfon.se
Det är viktigt att alla skivor anpassas exakt vid väggarna samt att väggjäder
och väggkil används efter behov.
1. L-list 24/24 3050
2. Skugglist 1015
3.Skugglist Alu
4.Anslutning med kantclips skapar ett svävande uttryck.
5
ROCKFON SYSTEM T24 X
MINSTA MONTAGEHÖJD (MM)
Undertaksskivor som monteras i Rockfon
System T24 X är helt demonterbara och
skivorna lyfts aldrig över bärprofilerna vid
montage
Minsta montagehöjd för alla dimensioner (mm)
Montagesätt
Direktfäste för T-profil
Montagehöjd = D
66 mm ; 96 mm ; 116 mm
T-profil med justerbart direktfäste
T-profil med pendlar från:
D
ILÄGGNING AV SKIVOR
1. Skjut in skivans montagespår i T-profilen.
2. Lyft upp skivans bakersta kant över T-profilens nedersta fläns.
3. Dra tillbaka skivan
4. Släpp ner skivan.
BELASTNINGSKAPACITET
Belastningskapacitet - vid jämnt fördelad belastning i kg/m2
Modulstorlek
Pendelavstånd 1200 mm
Pendelavstånd 1500 mm
600 x 600
1200 x 600
1800 x 600
16,5 kg/m2
17,9 kg/m2
5,7 kg/m2 *)
9,7 kg/m2
10,3 kg/m2
-
*) För skivstorleken 1800 x 600 rekommenderas användning av T-kryss för stabilisering när systemet belastas med mer än skivans egenvikt. Kontakta ROCKFON
för mer information.
Systemets belastningskapacitet bestäms utifrån maximalt tillåten nedböjning av de enskilda komponenterna motsvarandde 1/500 del av spännvidden eller den
ackumulerade nedböjningen av alla konstruktionskomponenterna som inte överskrider 4 mm. Belastningskapaciteten uppges som jämnt fördelad belastning i
kg/m² . Skivans vikt är inte inkluderad
6
101 - 136 mm
161 mm
ROCKFON SYSTEM T24 X
EXTRA TILLBEHÖR
Kantclips används för att åstadkomma en
svävande avslutning mot vägg. Se
avslutningsdetalj nr. 4.
ROCKFON erbjuder Alu skugglist och L-list som ger
en snygg och precis avslutning.
X-panelprofil används vid direktmontage av Sonar
X-kant. Undertaksskivor Sonar X som monteras
med X-panelprofil har en montagehöjd på 42 mm.
DLC clips kan användas för att koppla samman
profiler utan att använda tvärprofiler. Detta kan
med fördel användas om man önskar ett styvare
system som dessutom underlättar montaget av de
sista skivorna längs väggen i t.ex. korridorer.
ROCKFON har utvecklat en snygg avslutningsprofil
som enkelt kan klickas fast och som ger en elegant
avslutning och döljer alla profiler.
LÖSNINGAR
ROCKFON har i samarbete med några av
branschens ledande ljusarmaturstillverkare
utvecklat armaturer till undertak med X-kant. de
integrerbara ljuslösningarna ger undertaket ett
snyggt och enhetligt utseende med många
designmöjligheter.
DLC clipsen ger en stabil övre nivå som kan användas till att styra
avstånd och stabilitet för den nedre nivån utan användning av
tvärprofiler. I exemplet nedan ger det ett enklare montage av de sista
skivorna som lätt kan sättas på plats. Montera den innersta skivan
(markerad med nr 1) först och därefter skiva nr 2. Exemplet visar 600
x 600 och 1200 x 600 mm skivor.
1
2
7
ROCKFON SYSTEM T24 X
VÄGGAVSLUTNING
Avslutning mellan undertak och vägg eller
annan vertikal yta
L-listen skall fästas i väggen på önskad nivå med
lämpliga fästdon per max. 300 mm. Skarvar
mellan vägglister skall vara täta och L-lister skall
monteras rakt och i våg. För bästa resultat skall
man inte använda längder mindre än 300 mm.
Avslutning mot böjd vägg
Den bästa metoden att avsluta mot böjd vägg är
att använda en förböjd eller böjbar L-list.
Montage enligt anvisning ovan. ROCKFON
hjälper gärna till att lösa denna typ av detaljer.
Hörn
L-listen skall geras väl i alla hörn/skarvar.
Överlappande skarvar accepteras i innerhörn om
inte annat föreskrivs.
på ett korrekt sätt skall de båda diagonalmåtten i
skivfälten var lika långa. För modulstorlek 1800 x
600 mm monteras bärprofilerna på c/c 1800 mm
och justeras till önskad nivå. Pendlar placeras max.
150 mm från bärprofilernas brandutstansning
samt max. 450 mm från där bärprofilerna slutar
mot väggen. Extra pendlar kan behövas för att
bära laster från infällda installationer.Vid infästning
med direktfäste för T-profil skall man vara
uppmärksam på att samtliga beslag kan belastas
med max 18 kg/st.
1200 x 600 mm modul
Montera 1200 långa mm tvärprofiler på c/c 600
mm mellan bärprofilerna.
Tillpassning görs med en skarp kniv. Alla synliga
skurna kanter och genomförningar skall målas.
Undertaksskivor i format 1800 x 600 mm bör
monteras av två personer.
Undertaksskivor med matt, slät yta är
riktningsberoende. För att säkerställa det färdiga
undertakets enhetliga utseende är det viktigt att
skivorna vänds rätt. Undertaksskivans riktning
framgår av en text på baksidan
BÄRVERK
Normalt monteras bärverket symmetriskt i
rummet, vilket betyder att skivorna skall ha
samma storlek längs de parallella sidorna.
Skivorna närmast väggen bör inte ha en bredd
mindre än 200 mm. Pendlar fästs i bjälklaget med
lämpliga fästdon på c/c 1200 - 1500 mm beroende
på belastningen.
För modulstorlekar 600 x 600 mm och 1200 x 600
mm monteras bärprofilerna på c/c 1200 mm och
justeras till önskad nivå. När bärverket är monterat
600 x 600 mm och 1800 x 600 mm modul
Montera 1800 mm långa tvärprofiler på c/c 600
mm mellan bärprofilerna.
ILÄGGNING AV SKIVOR
För att undvika nedsmutsning rekommenderar vi
användning av rena handskar med nitril- eller
PU-beläggning vid iläggning av ROCKFON
undertaksskivor.
8
ROCKFON SYSTEM T24 X
KORROSIONSSKYDD
Detta bärverk i standardutförande har mycket bra
hållbarhet och lång livslängd och når upp till
kraven för korrosionsklass B enligt standarden EN
13964.
I utrymmen där det ställs särskilda krav för
korrosionsbeständighet, som t.ex. i simhallar, kan
extra korrosionsbeständigt bärverk levereras.
Detta bärverk klarar kraven för korrosionsklass D
enligt EN 13064.
TILLBEHÖR
Clips för säkring av undertaksskivor
Det finns flera olika typer av clips som passar till
ROCKFONS undertaksskivor. I mindre rum,
entréer, trapphus m.m. där det kan uppstå
tryckskillnad mellan rummen, rekommenderas
att undertaksskivorna säkras i bärverket med
clips på ovansidan.
Upphängning
Vi rekommenderar direktfäste för T-profil eller
justerbara pendlar till upphängning. Pendlarna
fästs i hålen i bärprofilerna och skall vändas åt
samma håll med hänsyn till iläggning av
undertaksskivorna.
Infästning
Det finns många olika sätt för infästning i
bjälklaget. Det är viktig att använda rätt metod
för det aktuella materialet.
För mer information se CAD biblioteket på vår hemsida
Integration av armaturer
Många olika typer av armaturer kan enkelt
integreras i detta ROCKFON system.
Ljusarmaturer m.m. skall inte placeras direkt i
ROCKFONs undertaksskivor. Belastningarna från
dessa skall istället fördelas jämnt med hjälp av
tryckfördelande skivor eller avlastningsprofiler
som vilar på bärverket. Alternativt skall
armaturen pendlas separat.
Vid integration av ljusarmaturer m.m. beror det
ev. behovet av extra pendling på armaturens vikt,
modulstorleken på ROCKFON undertaket och
armaturens placering i bärverket. Vidare kan det
finnas behov för extra stabilisering av bärverket
och för det används T-kryss eller tvärprofiler. Om
belastningen överstiger systemets
belastningskapacitet skall det monteras extra
pendlar på tvär- eller bärprofilerna (beroende på
Generera föreskrifter på hemsidan
vilken profil som vilar på den bärande skivkanten,
X1). Pendeln placeras så nära den extra
belastningen som möjligt. För mer information
och teknisk vägledning kontakta ROCKFON
teknisk support eller www.rockfon.se
Skivstorlek 600 x 600 x 22, 1200 x 600 x 22
och 1800 x 600 x 22 mm.
Den totala vikten av undertaksskivan, den
tryckfördelande skivan och armaturen bör inte
överstiga 6 kg oavsätt pendelavstånd. Överstiger
vikten 6 kg kan det betyda en märkbar
nedböjning av skivan.
Sök inspiration i vårt stora referensbibliotek på vår hemsida.
9
Easy to install and durable, they protect people from noise and the
spread of fire. They are our way of making a constructive contribution
towards a sustainable future.
Create and Protect is what drives us. It means putting people first,
sharing success and maintaining trust.
It’s our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is
what we do - and it’s inspired by you.
ROCKFON
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
Fax. 036-570 52 81
www.rockfon.se
04.2015 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®© egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2010.
Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.
We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings
and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable
and safe spaces.