Särskild undervisning för vuxna

LÄRVUX
Särskild undervisning för vuxna
Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål.
Vi finns i Komvux lokaler (Hus C) på
Korsängsgatan 12 i Enköping,
Om du i ditt dagliga liv har hjälp/assistans, behöver du
ta med det stödet i samband med dina studietillfällen.
Detta är viktigt för dig då Lärvux inte ha möjlighet att ge
den tjänsten.
Vad kostar det?
Vad är Lärvux?
Undervisningen är kostnadsfri.
Lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen
och kan erbjuda studier på
• träningsskolenivå
• grundsärskolenivå
• gymnasial nivå
Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Du
ansöker om detta själv. Information finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida, www.spsm.se.
Du kan också ringa 010-474 50 00.
För att söka kurser på Lärvux ska du ha fyllt 20 år och ha
en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada samt
• ha ofullständiga studier bakom dig
• ha ett mål med att gå i skolan
• vilja utvecklas i ditt arbete
• vilja utvecklas i ditt vardagliga liv
Om du är nyfiken på vad Lärvux kan erbjuda är du
välkommen till oss för att prova det du är intresserad av.
Vi kan då diskutera dina funderingar och önskemål.
Hur ansöker man till Lärvux?
Du hittar ansökningsblankett och kurskatalog på
www.komvux.enkoping.se. Du kan också hämta ansökan och kurskatalog hos lärarna på Lärvux eller i
receptionen på Komvux.
När du blivit antagen till en kurs vill vi träffa dig på
Lärvux. Vi kan även göra delkurser i olika ämnen som
passar dina behov och förutsättningar. Efter avslutad
kurs får du ett intyg/betyg.
Senaste rev: 2015-11-27
Prova på
Rektor: Ulrika rongelid, 0171-62 54 03
[email protected]
Specialpedagog: Ann Frederiksen, 0171-62 55 87
[email protected]
Lärare: Kristina Wåhlin, 0171-62 55 87
[email protected]
Studievägledare: Ulrika Thilén, 0171-62 69 24
[email protected]
Ankomstdatum:_____________
Diarienr:___________________
Besöksadress: Korsängsgatan 12, Enköping
Ansökan
Särskild utbildning för vuxna
LÄRVUX
Personuppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefon hem
Mobiltelefon
Telefon gruppbostad
God man
Telefon till god man
E-post till god man
Arbetstid
Telefon till arbetsplats
Övriga kontaktuppgifter
Arbetsplats
Kontaktperson
Telefon till kontaktperson
Tidigare skolgång


Grundskola
Gymnasiesärskola


Träningsskola

Grundsärskola
Annan skola:
Övriga upplysningar, t ex rörelsehinder, behov av andra hjälpmedel, assistent mm
Vad har du för mål med studierna på Lärvux?
Intyg om utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada samt tidigare intyg/betyg ska bifogas ansökan.
Ofullständig ansökan behandlas ej.
Underskriften intygar att alla uppgifter är korrekta.
Datum
Underskrift (sökande eller kontaktperson)
Kryssa för de kurser du söker på nästa sida
www.komvux.enkoping.se

Särskild utbildning för vuxna i Enköping
Kryssa för de kurser du söker Grundläggande lärvux motsvarande träningsskolan
Grundläggande lärvux motsvarande grundsärskolan
Gymnasial lärvux motsvarande gymnasiesärskolans
nationella program

Språk och kommunikation

Biologi

Datorkunskap

Individ och samhälle

Engelska

Engelska A

Natur och miljö

Fysik

Matematik A

Geografi

Samhällskunskap

Hem- och konsumentkunskap

Svenska

Historia

Svenska som andraspråk

Kemi

Matematik

Religion

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andraspråk

Teknik
VIKTIGT!
Om du har frågor, kontakta:
Ann Frederiksen, 0171- 62 55 87
[email protected]
Kristina Wåhlin, 0171-62 55 87
[email protected]
Ulrika Thilén, 0171-62 69 24
[email protected]
Ansökan skickas till:
Komvux - Lärvux
Box 921
745 25 Enköping
Information om behandling av personuppgifter
Informationen lämnas med anledning av
personuppgiftslagen (PUL). I och med att du
anmäler dig som sökande till Lärvux kommer
dina personuppgifter att registreras hos oss.
Registreringen av personuppgifter är nödvändig
för administrationen av utbildningen.
Uppgifterna kommer att sparas i vårt skoladministrativa system och kan komma att användas
vid förnyad kontakt.
Postadress: Komvux - Lärvux, Box 921, 745 25 Enköping