Välkommen till Lärvux Särskild utbildning för vuxna

Välkommen
till
Lärvux
Särskild utbildning för vuxna
Vill du ha kunskaper som
hjälper dig i
vardagen och arbetslivet?
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN LÄRVUX
Lärvux i Sigtuna kommun välkomnar dig som har en
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och är 20 år eller äldre.
Här kan du förnya, förbättra eller repetera dina kunskaper i din egen
takt och utifrån dina egna förutsättningar.
Målet med utbildningen är att utifrån varje elevs förutsättningar och
behov ge sådana kunskaper som behövs för att ge dig stöd i ditt arbete,
ditt boende och din fritid. Det kan också vara en väg till fortsatta
studier. Särskild utbildning för vuxna kan ge dig stöd för personlig
utveckling och ökad delaktighet i samhället.
Undervisningen sker dagtid och vi erbjuder kurser som motsvarar
träningsskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och yrkeskurser.
Varje elev arbetar efter sin egen individuella studieplan. Studieplanen
formulerar du tillsammans med lärare, arbetsterapeut och studie- och
yrkesvägledare.
Efter varje avslutad kurs får du ett betyg eller ett intyg.
De ordinarie kursstarterna är i mitten av augusti respektive i början av
januari. Om det finns lediga platser kan sökande antas under pågående
termin. Den som är behörig men inte kan erbjudas plats placeras på
väntelista.
Anmälan
Anmälan görs på anmälningsblankett som du hittar på vår hemsida,
http://www.sigtuna.se
Du kan också kontakta expeditionen på telefon 08-597 830 15 så
skickar vi en anmälningsblankett till dig.
Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta vår
studie- och yrkesvägledare Anna Tomtlund.
När du har gjort din ansökan kallas du till ett besök för att tala med vår
studie- och yrkesvägledare och vår arbetsterapeut. Ta gärna med dig
någon person i din närhet som till exempel personal på boendet, god
man eller familj. Genom samarbete skapas bästa möjliga förutsättningar
för dina studier.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN LÄRVUX
Vi kan erbjuda följande kurser:
Träningsskolenivå
Individ och Samhälle
Natur och miljö
Språk och kommunikation
Grundskolenivå
Svenska
Svenska som andra språk
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Datorkunskap (Delkurs)
Gymnasiesärskolenivå:
Svenska
Matematik
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Musik och Drama
Information och Kommunikation (Datorkunskap)
Yrkeskurser:
Jag och jobbet
Hundkunskap
Service och bemötande
Hygien och kök
Återvinning och kretslopp
Vill du ha mer information om kursernas innehåll kan du gå in på
Skolverkets hemsida: www.skolverket.se eller kontakta oss.
Om du önskar läsa annan kurs än de som nämns ovan kan du
kontakta vår studie- och yrkesvägledare eller vår arbetsterapeut.
Vi tar gärna emot dina synpunkter!
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN LÄRVUX
Kontakta oss
Lärvux i Sigtuna anordnar undervisning i Sigtuna respektive Sollentuna
kommun.
I Sigtuna är Lärvux en del av Centrum för Vuxenutveckling på
Kunskapens Hus, Vikingavägen 2 i Märsta. Vi delar lokaler med
Komvux, SFI och Arlandagymnasiet.
I Sollentuna har Lärvux lokaler på Turebergsvägen 1B, våning 2.
Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer.
Kontaktpersoner
Bitr. rektor Komvux och Lärvux Karin Bärve
Telefon: 08-597 830 49 Mobil: 073-661 38 02 Fax: 08-597 830 46.
E-post: [email protected]
Lärare Susanne Carlqvist
Telefon: 08-597 830 27 Mobil: 073-666 33 71.
E-post: [email protected]
Specialpedagog Margita Chourbagi Telefon: 073 915 26 39.
E-post: [email protected]
Arbetsterapeut Isabel Brazete
Telefon: 08-597 830 27 Mobil: 073-666 33 33.
E-post: [email protected]
Studie- och yrkesvägledare Anna Tomtlund
Telefon: 08-597 830 87 Telefontid: fredag kl. 11.00–12.00.
E-post: [email protected]
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN LÄRVUX