Trä- och stengärdesgårdar i kulturlandskapet

Trä- och stengärdesgårdar i kulturlandskapet
Samtliga bilder är tagna av Fabian Mebus/RAÄ (CCBY).
Trägärdesgård kring åkermark vid Stensjö by, Kalmar län.
1
Stenmur med påbyggnad av trägärdesgård vid Stensjö by, Kalmar län.
Trägärdesgårdar kring fäbodvallen vid Nyvallens fäbod, Sånfjället, Jämtlands län.
2
Trägärdesgård mellan den inhägnade fäbodvallen och utmarken vid Vålbrändans fäbod, Dalarna län.
Stengärdesgård förstärkt med överbyggnad av taggtråd vid Ire, Blekinge län.
3
Ovan och nedan: Trägärdesgårdar vid Svedbovallens fäbod, Gävleborgs län.
4
Fägata med stengärdesgårdar vid Loberget, Blekinge län. Hägnaderna har tappat sin funktion och
sammanhanget i landskapet.
Återuppförda trägärdesgårdar vid Norrbys, Gotlands län.
5
Hägnader vid Harmsarvet, Dalarnas län. Observera att stengärdesgården på vänstra sidan har
kompletterats med en fristående trägärdesgård på insidan av stenmuren.
Trägärdesgårdar vid Våsbo fäbodar, Gävleborgs län.
6
Stenmurar vid Björkekullen, Hallands län. Stenmurarna har lagts upp av odlingssten och fungerar som
en kombination av hägnad och förvaringsutrymme.
Stengärdesgårdar vid Mårtagården, Hallands län. Trots att hägnaderna har tappat sin funktion visar
de fortfarande på den äldre markindelningen.
7
Fägatsliknande stenmurar som lagts upp av odlingssten vid Äskhults by, Hallands län. Under
restaureringsarbetet av kulturlandskapet lägger man tillbaka stenen som röjningsrösen i åkermarken.
Gärdesgård kring slåttermark vid fäboden på Lillhärjobygget, Jämtlands län. Observera lavskrikan
mitt i bilden som smälter väl in i hägnaden.
8
Fägata av trägärdesgårdar med stenlagd botten vid Högarps by, Jönköpings län.
Trägärdesgårdar som avgränsar olika åkerskiften vid Åsens by, Jönköpings län.
9
Trägärdesgård som inhägnar en kåltäppa vid Åsens by, Jönköpings län.
Trägärdesgård som inhägnar en åkerlycka vid Krokshult, Kalmar län.
10
Omsättning av trägärdesgård som byggts ovanpå stenmur vid Krokshult, Kalmar län.
Stengärdesgård som tappat sin funktion, Bråbygden, Kalmar län. Enestörar vittnar om att
stengärdesgården varit överbyggd med en trägärdesgård.
11
Trägärdesgård på stensockel, Bråbygden, Kalmar län.
Humlegård som omgärdas av stenmur och trägärdesgård vid Råshult, Kronobergs län.
12
Stenmurar som inhägnar tidigare åkermark. Stenmurarna har på senare år kompletterats med ett
separat elstängsel, Örnanäs, Skåne län.
Fägata av stengärdesgårdar vid Örnanäs, Skåne län.
13
Humlegård som inhägnats med trägärdesgård vid Linnés Hammarby, Uppsala län.
Trägärdesgård som markerar en skarp gräns mellan inägo- och utmark vid Juhola, Värmlands län.
14
Trägärdesgårdar vid Smedstorp dubbelgård, Östergötlands län.
Omsättning av trägärdesgård vid Smedstorp dubbelgård, Östergötlands län.
15
Bred stengärdesgård vid Örsbråten, Västra Götalands län. Flermeter breda stenmurar av denna typ är
vanliga i mycket stenrika marker, särskilt i Småland.
16