Manual

KITCHEN
Slow Cooker
Model: CSC7630X
SE
GB
NO
Bruksanvisning slow cooker
User manual slow cooker
Bruksanvisning slow cooker
s 2
s8
s 14
Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Before using this product, please read the user manual carefully. Save the user manual for future reference.
Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Oppbevar denne håndboken for fremtidig bruk.
SE
Gratulerar till din nya
CANVAC QKITCHEN SLOW COOKER!
Du har just blivit ägare till en effektiv och lättskött produkt med många smarta finesser:
• Kapacitet: 6 Liter
• Digital panel
• 3 värmelägen: låg – timer – hög
• Elektrisk slowcooker – 230 V/50 Hz, 320 W
• Design i rostfritt stål
• Oval form
• Enkel att använda och rengöra
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter
3
Första användning
4
Produktens delar
4
Så här använder du din slow cooker
5
Matlagningstips
6
Underhåll och rengöring
7
CE-märkningen på den här produkten indikerar att produkten överensstämmer
med gällande lagar och förordningar.
Svagströmsförordningen (2006/95/EC), EMC-förordningen (2004/108/EC),
ErP-förordningen (2009/125/EC), RoHS-förordningen (2011/65/EU).
Den här produkten och medföljande tillbehör (exklusive batterier) följer WEEEdirektivet. Var god följ de lokala föreskrifterna för återvinning. Släng eller
bränn aldrig batterier utan lämna dem till återvinning i enlighet med de lokala
föreskrifterna för kemiskt avfall.
2
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Elektriska produkter ska alltid användas med försiktighet. Var noga med att:
1.
2.
3.
4.
Läsa alla instruktioner innan produkten tas i bruk.
Rör inte heta ytor. Använd alltid handtag eller knoppar.
Produkten ska övervakas noga då den används av, eller i närheten av, barn.
Dra ur stickkontakten då produkten inte är i bruk och innan rengöring. Låt svalna innan
den tas isär eller monteras ihop.
5. Använd inte produkten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om den inte
fungerar som den ska eller har gått sönder på annat sätt. Kontakta inköpsstället eller
närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.
6. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador på
produkten.
7. Kontrollera att spänningen i vägguttaget är densamma som visas på produktens etikett
och att vägguttaget är jordat.
8. Låt inte nätsladden, stickkontakten eller produktens basenhet komma i kontakt med
vatten eller andra vätskor. Vatten i samband med elektricitet kan medföra fara.
9. Försök inte själv reparera produkten. Om nätsladden är skadad måste den ersättas av
fackman.
10.Produkten är ej avsedd för utomhusbruk.
11.Låt inte nätsladden hänga ned över kanten på bord eller diskbänkar, eller vidröra heta
ytor.
12.Placera inte produkten på eller nära heta gas- eller elspisar eller i en uppvärmd ugn.
13.Extrem försiktighet måste vidtas om produkten ska flyttas när den innehåller het olja
eller andra heta vätskor.
14.Fäst nätsladden i produkten innan du sätter i stickkontakten i vägguttaget. Vid
urkoppling, stäng först av produkten och dra sedan ur stickkontakten ur vägguttaget.
15.För att knäppa av produkten, tryck på OFF och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
16.VIDTAG FÖRSIKTIGHET: Laga inte mat i enbart produktens basenhet då det medför risk
för skada. Använd alltid grytinsatsen.
17. Undvik plötsliga temperaturförändringar, som till exempel att lägga fryst mat i en varm gryta.
18.Använd inte produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
19.Produkten är inte avsedd att kontrolleras av en extern timer eller ett separat fjärrstyrt
system.
20.Produkten är avsedd för hushållsbruk.
21. Längre nätsladdar eller förlängningssladdar får användas om extra försiktighet iakttas
då de används.
22. Om en längre nätsladd eller förlängningssladd används:
– Nätsladden ska vara avsedd för samma nätspänning som produkten.
– Sladden ska läggas så den inte hänger ned över diskbänkar eller bord där barn kan
dra i den eller snubbla över den.
– Kräver produkten en jordad nätsladd bör även förlängningssladden vara av jordad typ.
3
första användning
Ta av alla etiketter och lappar innan du använder din Slow Cooker för första gången. Diska
den keramiska grytinsatsen och glaslocket med en svamp eller diskborste i varmt vatten
med diskmedel. Skölj noga och låt torka.
VIKTIGT: SÄNK EJ NED BASENHETEN I VATTEN!
Notera: Vid det första användningstillfället kan en svag lukt förekomma, som beror på att
rester efter tillverkningen förångas. Det är helt normalt och kommer att försvinna.
Produktens delar
A
B
E
C
D
F
LOW
TIMER
LOW
TIMER
HIGH
G
HIGH
A. Glaslock
B. Keramisk gryta
C. Uppvärmningsenhet
D. ON/OFF-knapp
E. Digital LED-display
F. Knappar för tillagningsmetod
G. Öka/minska tillagningstid
4
SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN SLOW COOKER
• Placera alltid din Slow Cooker på en plan och solid, värmebeständig yta. Se till att
produktens fötter står stadigt.
• Lägg i ingredienserna i grytinsatsen och placera grytan på basenheten. Lägg på
glaslocket. Om du måste förkoka eller bryna maten innan den ska tillagas i din Slow
Cooker bör det göras i stekpanna eller ugn.
• För att börja laga mat, anslut nätsladden till ett vägguttag och vrid reglaget till ”I”. LEDdisplayen visar då ”00:0”.
• Ställ in tillagningstid: Tryck på knapparna ”+” eller ”–” för att öka eller minska tiden. Den
digitala panelen visar minskningar eller ökningar i steg om 0,1 timmar (d v s 6 minuter).
Inställningar mellan 00,0 och 14,0 timmar kan väljas.
• När du har valt den önskade tillagningstiden, tryck på ”HIGH/LOW” (HOLD
TEMPERATURE) för att välja önskad tillagningsmetod. Om du till exempel vill tillaga i
”HIGH-läget”, tryck på knappen en gång. Lampan som indikerar HIGH-läget kommer då
att börja lysa och tillagningsprocessen startar. Tillagningstiden på kontrollpanelen börjar
räkna ned. LOW-läget fungerar på motsvarande sätt.
• Om tillagningstiden är inställd på mindre än tre timmar kommer systemet att arbeta
i HIGH-läget tills nedräkningen är klar. Om tillagningstiden är inställd på mer än tre
timmar kommer systemet att arbeta i HIGH-läget under de första tre timmarna för att
sedan slå om till LOW-läget under den resterande tiden.
• För att ställa in ”TIMER” (Autofunktion): Tryck på knappen ”Timer” efter att du har ställt
in tillagningstiden. Du kan maximalt ställa in timern på 14 timmar och som lägst sex
minuter.
5
MATLAGNINGSTIPS
Nästan all mat kan tillagas i din Slow Cooker, men det finns några riktlinjer som bör följas:
• Många recept kräver en hel dags tillagning. Har du inte tid att preparera rätten på morgonen
kan du göra det kvällen innan och förvara den i en täckt behållare i kylskåpet. Då det är dags
för tillagning lägger du bara över maten i din Slow Cooker och adderar vätska eller sås.
• Maträtter som innehåller kött och grönsaker kräver normalt 8–10 timmar på LOW eller 4–6
timmar på HIGH. Vissa ingredienser passar inte för slow cooking. Pasta, skaldjur, mjölk
och grädde bör t ex adderas först mot slutet av tillagningstiden. Många saker kan påverka
tillagningstiden – vatten- eller fettmängd, initial temperatur på maten och även ingrediensernas
storlek och mängd.
• Om du anpassar ett vanligt recept, tänk på att du kan behöva skära ned på vätskevolymen då
vätska inte avdunstar från kärlet på samma sätt som vid konventionell matlagning.
• Din Slow Cooker bör vara åtminstone halvfull för bästa resultat.
• Låt fryst mat tina ordentligt innan den tillagas.
• All mat bör täckas av vätska, sås eller buljong.
• Locket är inte avsett att vara helt tätt. Ta inte av locket i onödan, då värmen som byggts upp då
försvinner. Addera tio minuter på tillagningstiden för varje gång du lyfter av locket.
• När du tillagar soppor, lämna cirka fem centimeter mellan soppans yta och locket för att soppan
ska kunna sjuda.
• Slow cooking-metoden bibehåller vätska effektivt. Om du vill reducera mängden vätska i kärlet,
ta då av locket och tryck på knappen HIGH (om apparaten är inställd på LOW) och sjud i 30–45
minuter.
• Mat som är skuren i små bitar tillagas snabbare. Testa dig fram för att optimera resultatet av det
du lagar i din Slow Cooker.
• Rotfrukter tar längre tid att tillaga än kött. Skär dem därför i små bitar och se till att de är ungefär
jämnstora. De bör sauteras i en stekpanna i 2–3 minuter innan de läggs i din Slow Cooker. Se
till att rotfrukterna är placerade i botten av kärlet och att alla ingredienser är täckta av vätska.
• Skär bort överflödigt fett från köttet innan tillagning eftersom fett inte avdunstar i din Slow
Cooker.
• Genom att bryna kött och lök i en stekpanna innan de adderas till grytan bibehålls saftigheten
och fettinnehållet reduceras. Det är inte nödvändigt om du har ont om tid, men det förbättrar
smaken.
• När du tillagar stekar är storleken och formen på steken avgörande för resultatet. Steken bör
inte vara högre än 2/3 av grytans höjd och den bör vara helt täckt med vätska. Om nödvändigt,
dela steken i två delar. Stekens vikt bör vara under angiven maxgräns.
• Okokta röda bönor måste blötläggas och kokas i åtminstone tio minuter för att avlägsna
eventuella toxiner innan de tillagas i din Slow Cooker.
• Använd köttermometer i stekar, skinkor eller hela fåglar för att säkerställa att de tillagas till
önskad temperatur.
• När maten är tillagad, stäng av din Slow Cooker och lämna locket på.
• Lämna aldrig otillagad mat i rumstemperatur i din Slow Cooker.
• Använd inte din Slow Cooker för att värma redan tillagad mat.
6
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
• Keramik bränns vid höga temperaturer. Därför kan den keramiska grytinsatsen ha smärre
naturliga skönhetsfläckar. Glaslocket kan vicka lite på grund av de små ojämnheterna,
vilket är helt normalt. Matlagning på låga temperaturer producerar ingen ånga, så
värmeförlusten blir minimal. Efter normalt slitage under produktens livslängd kan ytan
börja se en aning krackelerad ut.
• En liten yta på foten av den keramiska grytinsatsen förblir oglaserad av
tillverkningstekniska skäl. Den här oglaserade ytan är porös och kan därför suga upp
vatten, vilket bör undvikas.
• Se alltid till att stickkontakten är urdragen och att din Slow Cooker är avstängd innan
du ställer undan eller rengör den. Kontrollera alltid att den har svalnat ordentligt innan
rengöring.
• Placera inte den keramiska grytinsatsen eller glaslocket i en ugn, frys, mikrovågsugn eller
på en gas- eller elspis.
• Utsätt inte den keramiska grytinsatsen för plötsliga temperaturförändringar. Att hälla
iskallt vatten i en väldigt varm gryta kan få den att spricka.
• Låt inte grytan stå i vatten en längre tid (dock går det bra att blötlägga grytinsatsen över
natten för att underlätta rengöring).
• Sätt inte på din slow cooker när den keramiska grytinsatsen är tom eller inte står i
basenheten.
• Den keramiska grytinsatsen går att diska i diskmaskin och kan även rengöras med varmt
vatten och diskmedel. För att få bort hårt sittande matrester på insidan av grytinsatsen går
det bra att fylla den med varmt vatten och några droppar diskmedel och låta den stå över
natten. Skölj nästa dag.
• Utsidan av din Slow Cooker kan torkas av med en fuktig trasa. ANVÄND EJ starka eller
slipande rengöringsmedel eller skursvampar, då dessa kan skada ytan.
• För att rengöra glaslocket, ta av den svarta gummipackningen från lockets kant och sätt
sedan tillbaka efter rengöring.
• All övrig service bör utföras av fackman.
VARNING:
1. SÄNK ALDRIG NED HELA DIN SLOW COOKER I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA DÅ DET
KAN SKADA PRODUKTEN.
2.FÖRVARA ALDRIG GLASLOCKET I KYLSKÅPET DÅ DET KAN SPRICKA.
3.LÅT DEN KERAMISKA GRYTINSATSEN STÅ I RUMSTEMPERATUR I ÅTMINSTONE 40
MINUTER EFTER ATT DEN TAGITS UR KYLSKÅPET, ANNARS FINNS DET RISK ATT DEN
SPRICKER.
4.STÄLL ALDRIG DEN KERAMISKA GRYTINSATSEN PÅ EN GASSPIS, DÅ KAN DEN SPRICKA.
7
GB
Congratulations to your new
CANVAC QKITCHEN SLOW COOKER!
You are now the owner of an effective and easy product with many smart features:
• Capacity: 6 Litres
• Digital panel
• 3 heat settings: Low – Timer – High
• Electric slowcooker – 230 V/50 Hz, 320 W
• Design Stainless steel
• Oval shape
• Easy to use & clean
Content
Important safeguard
9
Using for the first time
10
Product parts
10
How to use
11
Cooking tips
12
Care and cleaning
13
The CE mark on this product indicates that it complies with the relevant EU
Laws and Directives: Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive
(2004/108/EC), ErP Directive (2009/125/EC), RoHS Directive (2011/65/EU).
This product and the accessories packed with it are the applicable product
under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, not
including batteries. Please dispose of any materials in accordance with your
local recycling regulations. When discarding the unit, comply with your local
rules and regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated,
but disposed of in accordance with your local regulations concerning
hazardous waste.
8
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical products, basic safety precautions should always be followed including
the following:
1.
2.
3.
4.
Read all instructions before using.
Do not touch hot surfaces. Always use handles or knobs.
Close supervision is necessary when any product is used by or near children.
Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting
on or taking off parts.
5. Do not operate any product with a damaged cord or plug or after the product
malfunctions or has been damaged in any manner. Return the product to the nearest
authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
6. The use of accessory attachments not recommended by the products manufacturer may
cause injuries.
7. Make sure that the voltage shown on the rating label of the product corresponds with
the one in your living area. Ensure that the wall socket is properly grounded.
8. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug, or base in water or any
other liquids.
9. Never try to adjust the product yourself. If the supply cord is damaged it must be
replaced by an authorized service agent or qualified technician.
10.Do not use outdoors.
11.Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12.Do not place the product on or near hot gas or an electric burner, or in a heated oven.
13.Extreme caution must be used when moving an product containing hot liquids.
14.Always attach plug to product first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect,
turn any control to off, then remove plug from wall outlet.
15.To disconnect slow cooker, push the off button and remove plug from outlet.
16.Caution: To prevent damage or hazard do not cook in base. Cook only in removable
liner.
17.Avoid sudden temperature changes, such as adding refrigerated foods into a heated
ceramic pot.
18.Do not operate product in any way other than the intended use.
19.The product is not intended to be controlled by an external timer or separate remotecontrol system.
20.This product is intended to be used in a household environment.
21.Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be
used if care is exercised in their use.
22. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:
– The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as
great as the electrical rating of the product; and
– The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop
where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
– If the product is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type
3-wire cord.
9
USING FOR THE FIRST TIME
Before using the digital slow cooker for the first time, remove all labels and tags from the
product. Wash the ceramic pot and glass lid in hot soapy water with a sponge or a dish
cloth, rinse thoroughly and dry.
IMPORTANT: DO NOT IMMERSE THE DIGITAL SLOW COOKER BASE IN WATER!
Note: During initial use you may notice a slight odour due to the burning off of
manufacturing residues. This is completely normal and will disappear soon.
Product parts
A
B
E
C
F
D
LOW
TIMER
LOW
TIMER
HIGH
G
HIGH
A. Glass lid
B. Ceramic pot
C. Heating unit
D. ON/OFF-button
E. Digital LED-display
F. Buttons for cooking mode
G. Increase/reduce cooking time
10
HOW TO USE
• Always set your slow cooker on a level and stable heat resistant surface. Make sure the
feet are set securely on the surface.
• Assemble your ingredients in the ceramic pot and place the pot into the base. Cover with
the glass lid. If you need to precook or brown foods prior to slow cooking, this must be
done in a pan on the stove, not in the slow cooker.
• To begin cooking, plug the power cord into an outlet and press the Power Switch to ”I”,
the LED display will show ”00:0”
• Setting the cooking time: Press the UP”+” or DOWN”-” button to increase or reduce
the setting on the digital panel (Note: 0.1 represents 6 minutes). Adjustment is possible
between 00.0 and 14.0 hours.
• When you have adjusted the time setting, please press the HIGH/LOW (KEEP WARM)
button to select the cooking mode according to your requirement. To select HIGH mode,
press once, the HIGH indicator lamp will come on, the cooker starts to work, and the
digital clock will start to count down. Press again to select LOW mode.
• For ”TIMER (Auto)” button: After setting the time, press the ”TIMER” button for automatic
control. If the time setting is 3 hours or less, the cooker will select HIGH mode for the full
time selected. If the time setting is more than 3 hours, the cooker will select HIGH mode
for the first 3 hours, then reduce to LOW until the count-down is completed.
• For “TIMER (Auto)” function: After you have set the cooking time, press the “TIMER”
button.
• The maximum time you can set the timer is 14 hours. The minimum adjustment interval is
6 minutes, represented by 0.1 on the display.
11
Cooking tips
Most foods are suited to slow cooking methods; however there are a few guidelines that need
to be followed.
• Many recipes demand all day cooking. If you do not have time to prepare food the same
morning, prepare it the night before and store the food in a covered container in the refrigerator.
Transfer the food to the cooker pot and add liquid or gravy. Select the required setting.
• Most meat and vegetable recipes require 8–10 hours on LOW or 4–6 hours on HIGH. Some
ingredients are not suitable for slow cooking. Pasta, seafood, milk and cream should be added
towards the end of the cooking time. Many things can affect how quickly a recipe will cook –
water and fat content, initial temperature of the food and also the size and amount of food.
• If adapting an existing recipe from conventional cooking, you may need to cut down on the
amount of liquid used. Liquid will not evaporate from the slow cooker to the same extent as with
conventional cooking.
• The slow cooker should be at least half full for best results.
• Let frozen food thaw thoroughly before cooking tn the slow cooker.
• All food should be covered with a liquid, gravy or sauce.
• The lid is not a sealed fit. Do not remove the lid unnecessarily as the built up heat will escape.
For each time you remove the lid, add another 10 minutes to the total cooking time.
• When cooking soups, leave 5 cm space between the top of the pot and the soup surface to allow
simmering.
• Slow cooking retains moisture. If you wish to reduce moisture in the cooker, remove the lid after
cooking and push the HIGH button (if set to LOW) and simmer for 30 to 45 minutes.
• Food cut into small pieces will cook more quickly.
• Cut root vegetable into small, evenly sized pieces, as they take longer to cook than meat.
They should be gently sautéed in a pan for 2–3 minutes before slow cooking. Ensure that root
vegetables are always placed at the bottom of the pot.
• Trim all excess fat from meat before cooking.
• Pre-browning meat and onions in a pan to seal in the juices also reduces the fat content before
adding to the cooker pot. This is not necessary if time is limited, but improves the flavour.
• When cooking joints of roasts, ham or whole chicken etc., the size and shape of the joint is
important. Try to keep the joint in the lower 2/3 of the pot and fully cover it with liquid.
• Uncooked red beans must be soaked and boiled for at least 10 minutes to remove toxins before
use in the slow cooker.
• Insert a meat thermometer into joints of roasts, ham or whole chickens to ensure they are cooked
to the desired temperature.
• After the food is cooked, switch the cooker off and leave the lid on.
• Never leave uncooked food at room temperature in the slow cooker.
• Do not use the slow cooker to reheat food.
12
CARE AND CLEANING
• Authentic stoneware is fired at high temperatures, therefore the ceramic pot may have
minor surface blemishes, the glass lid may rock slightly due to these imperfection. Low
heat cooking does not produce steam so there will be little heat loss. Due to normal wear
and tear through the product’s life, the outer surface may start appearing ”crazed”.
• There is a small area on the base of the ceramic pot that has to remain unglazed for
manufacturing purposes. This unglazed area is porous and therefore will soak up water,
which should be avoided.
• Always make sure the slow cooker is unplugged and in the OFF position before storing
away or cleaning. Make sure the unit has cooled down completely before cleaning.
• Do not put the ceramic pot or glass lid in an oven, freezer, microwave oven or on a gas
or electrical hob.
• Do not subject the ceramic pot to sudden changes in temperature. Adding cold water to a
very hot pot could cause it to crack.
• Do not allow the pot to stand in water for an extended period of time (though you can
leave water in the pot to soak overnight to facilitate cleaning).
• Do not switch the cooker on when the ceramic pot is emty or out of the base.
• The ceramic pot is dishwasher safe or can also be cleaned with warm soapy water. To
remove any foods that have been cooked onto the inside of the pot, simply soak overnight
in soapy water and rinse the next day.
• The exterior of the slow cooker can be wiped with a damp cloth and dried. DO NOT
use harsh abrasive cleaner or scouring pad to clean any part of the cooker, as this will
damage the surfaces.
• To clean the glass lid, remove the black gasket from the lid and refit it after cleaning as
below.
• Any other servicing should be performed by an authorized service representative.
WARNING:
1.NEVER SUBMERGE THE ENTIRE SLOW COOKER INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID AS
THIS MAY DAMAGE THE SLOW COOKER.
2.NEVER PUT THE GLASS LID IN THE REFRIGERATOR, OTHERWISE IT MAY CRACK.
3.IF THE CERAMIC POT HAS BEEN IN THE REFRIGERATOR, ALLOW ABOUT 40 MIN FOR THE
POT TO DRY BEFORE USING, OTHERWISE IT MAY CRACK.
4.NEVER PUT THE CERAMIC POT ON THE GAS STOVE TO USE, OTHERWISE IT MAY CRACK.
13
NO
Gratulerer med ny
CANVAC QKITCHEN SLOW COOKER!
Du har nettopp blitt eier av en effektiv og lettstelt produkt med mange smarte funksjoner:
• Kapasitet: 6 Liter
• Digital panel
• 3 varmeinnstillinger: Lav – Timer – Høye
• Elektrisk slowcooker – 230 V/50 Hz, 320 W
• Rustfritt stål
• Oval
• Lett å bruke og rengjøre
Innehåll
Viktige sikkerhetsregler
15
Første gangs bruk
16
Produktdeler
16
Bruksmåte
17
Cooking tips
18
Vedlikehold og rengjøring
19
CE-merket på dette produktet viser at det er i samsvar med relevante EUlover og -direktiver: Lavspenningsdirektivet (2006/95/EF), EMC-direktivet
(2004/108/EF), Økodesigndirektivet (2009/125/EF), RoHS-direktivet
(2011/65/EU).
Dette produktet og alt tilbehør i samme pakke er det angjeldende produktet
i henhold til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall, med
unntak av batteriene. Alt materiell må avhendes i samsvar med lokale
resirkuleringsforskrifter. Ved kassering av enheten må lokale regler og
forskrifter følges. Batteriene må ikke kastes eller brennes, men avhendes i
samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
14
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Ved bruk av elektriske produkter må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, blant
annet:
1. Les alle anvisninger før du tar produktet i bruk.
2. Ikke berør varme flater. Bruk alltid håndtak eller knotter.
3. Når et produkt brukes av eller i nærheten av barn, er tett tilsyn påkrevd.
4. Trekk ut støpselet når produktet ikke er i bruk og før rengjøring. La produktet bli kaldt
før du setter på eller tar av deler.
5. Produktet må ikke brukes dersom ledningen eller støpselet er skadet eller dersom produktet
ikke fungerer som det skal eller er skadet på en eller annen måte. Lever produktet inn til
nærmeste autoriserte servicested for undersøkelse, reparasjon eller endring.
6. Bruk av tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten, kan medføre personskade.
7. Pass på at merkespenningen på produktet tilsvarer spenningen i boligen. Påse at
veggkontakten er forsvarlig jordet.
8. Må ledningen, støpselet eller produktets bunndel ikke senkes ned i vann eller annen
væske, det kan være farlig.
9. Forsøk aldri å gjøre endringer på produktet selv. Dersom ledningen er skadet, må den
skiftes av en autorisert servicerepresentant eller kvalifisert tekniker.
10.Må ikke brukes utendørs.
11.La ikke ledningen henge over kanten på bord eller kjøkkenbenk eller komme i kontakt
med varme flater.
12.Produktet må ikke plasseres på eller i nærheten av en varm plate på en gasskomfyr
eller elektrisk komfyr eller i en varm stekeovn.
13.Utvis stor forsiktighet når du skal flytte et produkt som inneholder varm olje eller annen
varm væske.
14.Sett alltid kontakten i produktet først, før du setter støpselet i veggkontakten. Ved
frakopling skal produktet slås av, og deretter trekkes støpselet ut.
15.For å kople fra langtidskokeren trykker du på OFF-knappen (av) og trekker ut støpselet.
16.Forsiktig: For å unngå skade eller fare må bunndelen ikke brukes til å koke i. Koking
må bare foregå i den uttakbare innerdelen.
17.Unngå plutselige temperaturendringer, for eksempel ved å ha avkjølte matvarer oppi
varm gryte.
18.Produktet må ikke brukes på noen annen måte enn den som er tilsiktet.
19.Produktet er ikke beregnet på å styres av et eksternt tidsur eller eget fjernstyringssystem.
20.Produktet er tenkt brukt i husholdninger og tilsvarende anvendelser.
21.Lengre avtakbare strømledninger eller skjøteledninger finnes og kan brukes dersom
man utviser forsiktighet.
22. Dersom en lengre avtakbar strømledning eller skjøteledning benyttes:
– Den elektriske merkingen på ledningen eller skjøteledningen må være minst like høy
som den elektriske merkingen på produktet.
– Ledningen må plasseres slik at den ikke henger over kjøkkenbenken eller bordet slik
at barn kan dra i den eller folk uforvarende kan snuble i den.
– Dersom apparatet er jordet, må skjøteledningen være jordet og ha tre ledere.
15
FØRSTE GANGS BRUK
Før langtidskokeren tas i bruk må alle etiketter og merkelapper fjernes.
Vask keramikkgryta og glasslokket i varmt såpevann med en svamp eller klut, skyll godt og
tørk.
VIKTIG: LANGTIDSKOKERENS BUNNDEL MÅ IKKE SENKES NED I VANN.
Merk: Første gang du bruker langtidskokeren kan det være du merker litt lukt. Dette skyldes
at stoffer fra produksjonen brennes av. Dette er helt normalt, og lukten vil snart forsvinne.
PRODUKTDELER
A
B
E
C
F
D
LOW
TIMER
LOW
TIMER
HIGH
G
HIGH
A. Glasslokk
B. Keramikgryta
C. Oppvarmingenhet
D. ON/OFF-knapp
E. Digitalt LED-display
F. Knapper for matlaging metoden
G. Øke/redusere koketiden
16
BRUKSMÅTE
• Langtidskokeren må alltid plasseres på en jevn, stabil og varmebestandig overflate. Pass
på at føttene sitter godt på overflaten.
• Legg ingrediensene i keramikkgryta og sett gryta i bunndelen. Legg glasslokket på.
Dersom du må forhåndskoke eller brune mat før langtidskoking, må dette gjøres i et
kokekar på komfyren, ikke i langtidskokeren.
• For å starte kokingen, setter du i støpselet og stiller strømbryteren på ”I”. Da vil displayet
vise ”00:0”.
• Innstilling av koketid: Trykk på knappen merket UP”+” eller DOWN”-” for å øke eller
redusere innstillingen på det digitale panelet. (Merk: 0,1 tilsvarer 6 minutter). Innstillingen
kan justeres mellom 00,0 og 14,0 timer.
• Når du har stilt inn tiden, trykk på knappen merket HIGH/LOW (KEEP WARM) for å velge
kokemåte avhengig av behov. For å velge HIGH, trykk en gang. Da vil indikatorlampen
HIGH tennes, langtidskokeren begynner å jobbe, og det digitale uret vil begynne
nedtellingen. Trykk en gang til for å velge LOW.
• Knappen merket ”TIMER (Auto)”: Når tiden er stilt inn, trykk på ”TIMER”-knappen for
automatisk styring. Dersom tidsinnstillingen er 3 timer eller mindre, vil langtidskokeren
velge HIGH for hele den valgte tiden. Dersom tidsinnstillingen er over 3 timer, vil
langtidskokeren velge HIGH de første 3 timene og deretter gå ned til LOW til nedtellingen
er ferdig.
• Lengste tidsinnstilling er 14 timer. Minste justeringsintervall er 6 minutter, som er 0,1 på
displayet.
17
Cooking tips
De fleste matvarer egner seg for langtidskoking, men det er noen få regler som må følges:
• Mange oppskrifter krever at maten koker hele dagen. Dersom du ikke har tid til å tilberede
maten samme morgen, kan du gjøre alt klart kvelden før og oppbevare maten i en tett beholder
i kjøleskapet. Legg maten i gryta og tilsett væske/saus. Velg ønsket innstilling.
• De fleste retter med kjøtt og grønnsaker tar 8–10 timer på lav innstilling eller 4–6 timer på høy
innstilling. Enkelte ingredienser er ikke egnet for langtidskoking. Pasta, sjømat, melk og fløte bør
tilsettes mot slutten av koketiden. Mange ting kan virke inn på hvor raskt en rett blir kokt – vannog fettinnhold, matvarenes temperatur ved start av kokingen og størrelsen på maten.
• Dersom du tilpasser en eksisterende oppskrift for vanlig koking, kan det være lurt å redusere
væskemengden. Væske vil ikke fordampe fra langtidskokeren i samme grad som ved vanlig
koking.
• Langtidskokeren må være minst halvfull for best resultat.
• Tine frossen mat grundig før matlaging.
• All mat må være dekket av væske eller saus.
• Lokket har ikke tett forsegling. Ikke ta av lokket uten grunn da varmen som har bygget seg opp,
vil forsvinne. Hver gang du tar av lokket, må du legge til 10 minutter på koketiden.
• Dersom du koker supper, la det være 5 cm mellom toppen av gryta og maten slik at den kan
småkoke.
• Langtidskoking bevarer fuktigheten. Dersom du ønsker å redusere fuktigheten i langtidskokeren,
tar du av lokket etter koking og trykker på høy (dersom den sto på lav) og lar retten småkoke i
30 til 45 minutter.
• Mat som er kuttet i små biter, vil koke raskere. En viss prøving og feiling må til for å optimalisere
langtidskokerens potensial.
• Det tar vanligvis lengre tid å koke grønnsaker enn kjøtt, så forsøk å legge grønnsaker i nedre
halvdel av gryta.
• Skjær rotgrønnsaker i små, jevnstore biter da de trenger lengre koketid enn kjøtt. De bør surres i
smør eller olje i 2–3 minutter før langtidskoking. Pass på at rotgrønnsaker alltid legges i bunnen
av gryta og at alle ingrediensene er dekket av kokevæsken.
• Skjær bort alt overflødig fett fra kjøtt før koking ettersom fett ikke fordamper med
langtidskokemetoden.
• Forhåndsbruning av kjøtt og løk i en stekepanne for å forsegle saftene reduserer også
fettinnholdet før maten tilsettes i gryta. Dette er ikke nødvendig dersom tiden er begrenset, men
det gir bedre smak.
• Ved koking av stykker av kjøtt, skinke, fjørfe osv. er kjøttstykkenes størrelse og form viktig. Forsøk
å ha kjøttet i nedre to-tredeler av gryta og dekk helt med vann. Om nødvendig må kjøttstykket
deles i to. Vekten av kjøttet må holdes innenfor maksgrensen.
• Ukokte røde bønner må legges i bløt og kokes i minst 10 minutter for å fjerne giftstoffer før de
brukes i langtidskokeren.
• Sett et termometer i stykker av steik, skinke og hel kylling for å sikre at de blir kokt til ønsket
temperatur.
• Etter at maten er kokt, slå av langtidskokeren og la den stå med lokket på.
• La aldri ukokt mat bli stående i romtemperatur i langtidskokeren.
• Ikke bruk langtidskokeren til å varme opp mat.
18
STELL OG RENGJØRING
• Ekte steintøy er brent ved høy temperatur, og derfor kan det være at keramikkgryta har
mindre overflatefeil. Glasslokket kan vippe litt på grunn av slike småfeil. Koking med
lav varme produserer ikke damp, så varmetapet vil være lite. Med vanlig elde og slitasje
gjennom produktets levetid kan overflaten begynne å krakelere.
• På bunnen av keramikkgryta er det et område som må være uglasert av
produksjonsmessige årsaker. Dette uglaserte området er porøst og vil trekke til seg vann,
noe som bør unngås.
• Pass alltid på at støpselet til langtidskokeren er tatt ut og at den står i OFF-stilling før du
setter den bort eller rengjør den. Påse at langtidskokeren er helt avkjølt før rengjøring.
• Ikke sett keramikkgryta eller glasslokket i en komfyr, fryser eller mikrobølgeovn, eller på
en gasskokeplate eller elektrisk kokeplate.
• Keramikkgryta må ikke utsettes for plutselige temperaturendringer. Dersom du heller kaldt
vann opp i en svært varm gryte, kan den sprekke.
• Ikke la gryta bli stående i vann over lang tid. (Du kan la vann stå i gryta for bløtgjøring.)
• Ikke slå på langtidskokeren når keramikgryta er tom eller ikke står i bunndelen.
• Keramikkgryta kan vaskes i maskin. Den kan også vaskes med varmt såpevann. For å
fjerne matresten fra innsiden av gryta, fyll den med vann og såpe og la stå over natten og
skyll den neste dag.
• Utsiden av langtidskokeren kan tørkes med en fuktig klut og tørkes. IKKE bruk
skuremiddel eller skurepute til å rengjøre noen del av langtidskokeren da dette vil
ødelegge overflaten.
• For å rengjøre glasslokket tas først den svarte gummpakningen av. Sett på pakningen
igjen etter rengjøringen.
• All annen form for vedlikehold skal utføres av autorisert servicerepresentant.
ADVARSEL:
1.SENK ALDRI HELE LANGTIDSKOKEREN NED I VANN ELLER ANNEN VÆSKE DA DETTE
KAN SKADE DEN.
2.SETT ALDRI GLASSLOKKET I KJØLESKAPET DA DETTE KAN FÅ LOKKET TIL Å SPREKKE.
3.DERSOM KERAMIKKGRYTA HAR STÅTT I KJØLESKAPET, LA DEN STÅ OG TØRKE I
CA. 40 MINUTTER FØR BRUK, ELLERS KAN DEN SPREKKE.
4.BRUK ALDRI KERAMIKKGRYTA PÅ GASSKOMFYREN DA DEN KAN SPREKKE.
5.IKKE BEGYNN Å KOKE FØR MATEN HAR TINT.
19
Vi reserverar oss för ändringar samt eventuella tryckfel.
KITCHEN
Canvac kvalitetsgaranti gäller för konsument.
Omfattar ej förbrukningsdelar som filter med mera.
Läs mer på canvac.se/garantier
Canvac quality warranty for the consumer.
Excludes consumable parts such as filters and more.
Read more on canvac.se/garantier
Canvac kvalitet garanti for forbrukeren.
Utelukker forbruksdeler som filtre og mer.
Les mer på canvac.se/garantier
Canvac AB, Förrådsgatan 32, 542 35 Mariestad, SWEDEN
( +46 501 39 90 00 7 +46 501 39 90 90 WWW.Canvac.se