Läsårstider 2015-2016

Bildningsförvaltningen
2015-03-25
Handläggare
Persson Marit
LÄSÅRSTIDER FÖR BARN OCH ELEVER LÄSÅRET 2015-2016
Hösttermin 2015: tisdag 18 augusti – fredag 18 december
Vårtermin 2016: onsdag 13 januari – fredag 17 juni
Lovveckor:
måndag 26 oktober – fredag 30 oktober (vecka 44, höstlov)
måndag 22 februari – fredag 26 februari (vecka 8, sportlov)
tisdag 29 mars – fredag 1 april 2016 (vecka 13, påsklov)
Lovdag: fredag 6 maj
Kompetensutvecklingsdagar för skolan: (skolan håller stängt)
HT 2015 fredag 25 september
HT 2015 torsdag 3 december –fredag 4 december
VT 2016 fredag 5 februari
VT 2016 måndag 16 maj
Studiedagar för fritidshem: (fritidshemmen stängda)
HT 2015 onsdag 14 augusti
VT 2016 fredag 5 februari
Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för förskolan (förskolan är stängd)
HT 2015 fredag 14 augusti
VT 2016 måndag 18 april
Sammanställning över lärarnas läsår med kompetensutveckling, uppföljning och planering
Läsåret för lärare börjar 12 augusti 2015 och slutar 21 juni 2016.
Planerings- och kompetensutvecklingsdagar för skolan: vecka 33-34 (12-17 augusti = 4 dagar),
25 september, vecka 44 (26-28 oktober = 3 dagar), 3-4 december, 11-12 januari, 5 februari, 16 maj,
20-21 juni.
Postadress
Emmaboda kommun
Box 100
361 22 EMMABODA
Besöksadress
Järnvägsgatan 28
Hemsida
www.emmaboda.se
Telefon direkt
0471-24 9X XX
E-post
[email protected]
Telefon vx
0471-24 90 00
Faxnr
0471-24 9X XX
Organisationsnr
212000-0738
Bankgiro
991-1868