GLAD PÅSK! önskar Emmaboda kommun

VÄXTKRAFT
DESIGNFOLDER
I mars fick hushållen i Glasrikets kommuner en helt ny typ av broschyr i
sin brevlåda, Design i Glasriket. Broschyren är laddad med inspiration och
intressant läsning om några av de framgångsrika designföretag som finns
och verkar just här i Glasriket. Bland Emmabodaföretagen kan man läsa om
Glasteknik, Emmaboda Granitslöjd, Strehög och Design House. Projektägare har
varit Glasriketkommunernas bolag AB Glasriket. Låt dig inspireras här.
AFFÄRS- OCH PRIVATJURIDIK FÖR FÖRETAGARE
16 april kl. 18.00-20.00, Brunnen, Långgatan 13, Nybro (mitt emot
kommunhuset) Eva-Lis Öfver från juristfirman Öfver går igenom vad du bör
tänka på både vad gäller firman och privatlivet. Att investera en eller ett par
timmar med en jurist kan spara mycket pengar i långa loppet. Många konkreta
exempel. Arrangör: Näringslivsenheterna i Emmaboda och Nybro kommun.
NYHETSBREV OM NÄRINGSLIVET
FRÅN EMMABODA KOMMUN
NR 2-2015
KOMMUNALRÅDET HAR ORDET
Emmaboda kommun har en fantastisk personal som gör det
möjligt att utveckla kommunens verksamheter. Vi är topp fem
med lägsta sjukfrånvaro vilket är smickrande eftersom vi vill
sätta de anställda i centrum.
Vi politiker har under många år avsatt pengar till feriepraktik.
Vi erbjuder alla som går i nian, ettan och tvåan på gymnasiet
eller motsvarande fyra timmar per dag under tre veckor.
Vi tycker det är oerhört viktigt för en ung människa att
känna på arbetslivet och känslan att få en ersättning efter
utfört arbete. Unga har också möjlighet att driva eget
sommarföretag genom Ung företagsamhet. Samtidigt vill jag
tacka er privata arbetsgivare som också erbjuder sommarjobb
till de unga.
Jag är mycket stolt över att Emmaboda kommun ligger längst
fram i länet beträffande fiberanslutning på landsbygden. Det
betyder mycket eftersom många hushåll och företag finns
utanför våra tätorter. Tillsammans med Emmaboda Energi
har vi en strategi som ska utöka företagens och hushållens
möjlighet att ansluta sig. Jag vill ge en eloge till ”byalag” som
bildar föreningar som förstärker kommunens konkurrenskraft
med utökad fibertäthet.
GLAD PÅSK!
önskar
Emmaboda kommun
NYÖPPNINGAR I HÄLSOBRANSCHEN
Sabine Sjökvist ”Skönt från topp till tå” har under några år drivit en
ambulerande verksamhet. Nu har hon kompletterat med en lokal vid Lindås
Folkets hus. Sabine erbjuder fotvård, zonterapi, manikyr, ansiktsbehandlingar
och avslappningsmassage. Sabine säljer även hudvårdsprodukter.
Kristina Jonasson ”Lugna rum” har flyttat in i en lokal på Nygatan (bredvid
Skomakaren). Kristina är utbildad medicinsk massageterapeut och i medicinsk
yoga. Även hot-stone, avslappnings– och energimassage finns på menyn. Kristina
säljer även aloe-vera produkter.
Anna Gustavsson driver på deltid verksamhet inom ”healing”. Anna jobbar både
på distans och på plats i en lokal i Strehögs kontorshotell på Södra vägen. Anna
har en gedigen bakgrund inom hälsa, träning och friskvård. Tankar finns på att
jobba med grupper ”healing och samtal”.
SÖKER DU ÄGARKAPITAL?
Genom Kalmar Science Park och nätverket ”Investerare Sydost”, som består av
145 personer, finns möjligheter för tidiga tillväxtföretag i sydostregionen att
presentera sig för investerare från Sydostregionen. Kalmar Science Park söker
företag i tillväxtfas som vill ta nästa steg i tillväxt, oftast i ett kapitalbehov på
1-5 miljoner kronor för att nå ut på en större, gärna internationell, marknad och
utöka organisationen.
Emmaboda har skrivit skarpa yttrande om ett bestämt nej
till luftledning för den högspänningsledning som ska passera
kommunen. Vi vill stärka markägare och invånare genom att
framföra kommunens protester. Vi påtalar att ledningen ska
grävas ner. Det kan inte vara rimligt att ta beslut om en så
uråldrig teknik som luftledning innan man till varje pris har
undersökt den nya tekniken det vill säga att göra det möjligt
att gräva ner en kabel i marken.
Tack till Anders Petersson, EBV Plåt och Martin Bondesson,
Sparbanken Eken som var snabba att höra av sig på min
uppmaning i förra nyhetsbrevet om att vi önskar besöka
era företag. Martins information om banken var spännande.
Bland mycket annat uppmärksammade han oss på något som
jag inte är säker på att alla vet. Sparbanken Ekens stiftelser
ger en del av avkastningen till föreningar, projekt och andra
verksamheter som kommer invånarna till del. Det kan vara till
utbildning, kultur, idrott, näringslivsverksamhet eller annat
som stiftelsen bestämmer. Banken i Långasjö delade i år ut
strax under 100 000. Bra gjort.
Avslutningsvis tack till Emmaboda Tidning, som årligen bjuder
in företag att ha öppet hus. I år var det Xylem, Flygts museum
och AMB som öppnade upp. Att det är uppskattat visade de
flera tusental besökare som bjöds på en inblick i fantastiska
verksamheter samt förtäring och annat smått och gott. Själv
lyckades jag vinna AMB:s tipsrunda med elva rätt av tolv.
HELENA NILSSON TF REGIONDIRIKTÖR
Regionförbundet Kalmar län har utsett Helena Nilsson till tillförordnad
regiondirektör efter Håkan Brynielsson. Extern rekrytering kommer påbörjas
och förhoppningen är att ha en ny regiondirektör på plats till hösten. Helenas
arbetsuppgifter som områdeschef för näringsliv och tillväxt tas under tiden
över av Camilla Håkansson som har lång erfarenhet inom projektstöd bland
annat EU:s Regionalfond.
Box 54, Järnvägsgatan 28,
361 21 EMMABODA
Tel. 0471-24 90 12 | Faxnr 0471-24 90 19
[email protected]
www.emmaboda.se
www.facebook.com/emmabodakommun
Ann-Marie Fagerström
Kommunstyrelsens ordförande
www.twitter.com/emmabodakommun
www.youtube.com/emmabodakommun