Teknik-och fritidsnämnden kallelse

Emmaboda kommun
Teknik- och fritidsnämnden
KALLELSE / UNDERRÄTTELSE
2016-12-06
PLATS OCH TID Storegården i Vissefjärda, 2016-12-14, kl. 08:30, ingång via huvudentrén.
ÄRENDE
1
Upprop
2
Justering
Datum:
Plats: tekniska kontoret
3
Ekonomirapport*
4
Revision – Granskning av nämndernas synpunktshantering*
5
Trångt på gymmet och bättre öppettider
6
Handlingsplan våld och hot*
7
Mål andelen ekologiska livsmedel år 2018
8
Medborgarförslag – Hastighetssänkning i Kimramåla*
9
Motion – minska matavfallet i kommunens skolor*
10
Motion – Utegym i hela kommunen
11
Meddelanden
12
Delegationsärenden
13
Tekniska kontoret informerar
* Handling bifogad
Per Sigvardsson
Kristine Åkesson
ordförande
sekreterare
___________________________________________________________________________
GRUPPMÖTEN
S-gruppen 2016-12-13 (tisdag) kl. 17.00, Partilokalen, Folkets Hus
Allians för Emmaboda 2016-12-14 (onsdag) kl. 07.45, Storegården i Vissefjärda OBS! Ingång
via huvudentrén på Storegården.