mail_hemlöshet_150918

SVARASVARA ALLAVIDAREBEFORDRA
markera som oläst
[email protected]
fr 2015-09-18 09:53
Till:
Nilsson Erika <[email protected]>;
Dovblom Jacqueline <[email protected]>;
[email protected];
[email protected];
Kopia:
[email protected];
[email protected];
En; Allmant kallad: LegeNet <[email protected]>;
Stella Just <[email protected]>;
LisArt <[email protected]>;
3 bilagor
20150622_11~.pdfyttrande_fo~.pdfledigalagen~.pdf
Bästa jäviga tjänstemän i bolaget EMMABODA KOMMUN - i våra hjärtan!
Jag tackar hjärtligast för ert erbjudande att även få bilda socialnämnden den 19
oktober, beträffande illusionsjuridiken i allmänhet, och era begångna tjänstefel i synnerhet mot grundlagen Regeringsformen, 12 kap 10§, vilken fullt ger mig i egenskap av levande
människa mina mänskliga rättigheter då jag inte gett mitt medgivande till att använda det av
staten pådyvlade personnumret. Jag har heller inte gett mitt medgivande till att pådyvlas en
kod (FT08), vilken bakvägen innebär att jag kränks eftersom den likaledes innebär en
degradering från levande människa till juridisk person fiktion, d v s en slav under er
författning Socialtjänstlagen och andra lokalt påhittade regelverk.
Eftersom socialnämnden inte har något ansvar för människorna i kommunen, är det ni i
egenskap av jäviga tjänstemän som har ansvaret, men bildning även av denna församling är
förstås av godo. Politikerna ansvarar dock för de regelverk - underställda grundlagen och
därmed de mänskliga rättigheterna - vilka ni hänvisar till som tjänstefelsgrundande om ni går
emot dem. Därför är det Ann-Marie Fagerström som blir ansvarig när jag dragit ärendet
genom alla domstolar (om det blir nödvändigt - det är förstås ert eget val) och kräver
skadestånd enligt min rätt via EG-rätten. (Se bilagt yttrande till Förvaltningsdomstolen.) Ni
kan säkert klura ut att meningen med att ändå gå genom domstolsraddan, är att i
förekommande fall även kunna anmäla tjänstemännen i bolaget SVERIGES DOMSTOLAR för
det tjänstefel de begår genom att i förekommande fall inte följa lagen, d v s
Regeringsformens kap 10 vilket avser domstolsväsendet.
Då jag blir hemlös i morgon och inte den 19 OKTOBER då jag "kan företräda mig själv inför
nämnden", så tycks jag även få äran att bilda lokalmedia, d v s Barometerns Peter Lejon.
Tack! :-)
Såsom saken utvecklat sig vore det en fördel för bolaget EMMABODA KOMMUN att
acceptera det mycket blygsamma erbjudande jag i egenskap av levande människa med
oförytterliga rättigheter, framförde till bolagets VD Anette Strömblad den 20 juli, d v s att för
mitt vidkommande kontraktera den lägenhet i Långasjö (vilken är den bostadsort jag valt till
mig själv och min familj, d v s mina katter), vilken jag också godkänt genom besök
tillsammans med EBA:s representant. Den har stått tom sedan den 1 mars och är fortfarande
ledig. Bilägger PDF beträffande detta objekt, samt beträffande mailet jag skickade till AS för
att förklara de juridiska grunderna för min begäran. Anette Strömblad är förvånande nog
juristutbildad, men har uppenbarligen inte kommit till den insikt som 19 jurister i ett upprop
i DN nyligen har gjort
beträffande Regeringsformen: grundlagen: http://www.dn.se/debatt/sta-upp-for-allas-likavarde-grundlagen-kraver-det/
Jag måste under dagen få tillgång till ett hem, då en av mina söner finns på plats med bil för
att flytta mig från mitt tillfälliga, i morgon upphörande vistelseställe. Jag har pga min
ekonomiska nöd (vilken Erika Nilsson och Jaqueline Dovblom hävdar ej föreligger) varit
tvungen att sälja min säng. Vill ni hellre köra ert olagliga författningsrace, så är det OK för
mig. Det ger mig utöver socialnämnden och media, även möjligheten att bilda polisen (har
tid bokad på tisdag em beträffande tjänstefelen) och IVO. I så fall begär jag istället
omedelbart en campingstuga på Emmaboda Camping från idag till ni löst problemet på det
sätt ni föredrar. Era och i förekommande fall Förvaltningsrättens självdiskrediteringar gynnar
den folkbildningsverksamhet vilken som ni vet är mitt arbete. Läs noga FN:s deklaration om
de mänskliga rättigheterna innan ni bestämmer er för att ånyo trampa i
klaveret: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fnsallmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/
Ni kan kontakta mig under dagen via mail eller telefon 0708371196 beträffande
omedelbart överlämnande av de nycklar till det hem jag begär och har rätt med referens till
Regeringssformen och därmed FN:s mänskliga rättigheter. Anette Strömblad har haft ALL
MAKT att ända sedan den 20 juli lösa detta vårt gemensamma problem (lägenheten
inkluderande el och bredband + 5 000 kr i överlevnadsmedel). Det kan fortfarande lösas
fredligt.
Med vänliga hälsningar
En; allmänt kallad Carina - med familjenamnet Agrell.
Inom folkbildningsrörelsen även kallad Carina af Autentopia