Rekvisition vid beställning av mat eller fika

REKVISITION VID
BESTÄLLNING AV FIKA / LUNCH
Uppgifter till leverantören:
Beställare:
Tel:
Datum:
Fika:
Beskrivning:
Antal:
Levereras till:
Tid:
Ev. information:
Lunch:
Beskrivning:
Antal:
Levereras till:
Tid:
Ev. information:
Obligatoriska uppgifter till Högskolan i Borås:
Referens:
Akademi / Enhet:
Sektion / Avdelning:
Syfte:
Deltagare:
Postadress:
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Tfn
033 – 435 40 00 (vxl)