Ladda ner programmet här - Mötesplats Social Innovation

Social Innovation i Norr
Program
3 maj, Studio Acusticum, Piteå
09.30 Fikamingel
Gratis buss från Luleå, Skellefteå och Umeå
10.00 Vad är social innovation?
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet
Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation
Välkommen till en konferens om social innovation i
Norrbotten och Västerbotten! Här du får chans att utbyta
erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter,
metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart
samhälle. Konferensen vänder sig till alla intresserade inom
civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv.
Anmälan
Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs via
https://simplesignup.se/event/90620
Kontakt
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, [email protected]
Anna Sandström Emmelin, Umeå universitet, [email protected]
10.45 Exempel på social innovation
10 praktiska exempel presenteras
12.00 Lunchmingel
Mick-presentationer av exempel i rollup-ytan
Parallell regional forskarträff
13.15 Regional samverkan för social innovation
Arena Social Innovation Västerbotten, Social Innovation Skåne,
Social innovation för regional utveckling Jönköpings län
14.30 Fikamingel
Mick-presentationer av exempel i rollup-ytan
15.00 Soffsamtal: Möjligheter för social innovation
Representanter från civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv
16.00 Slut