Invitasjon til samlinger for jenter født år 2001 - 1998.

NORGES ISHOCKEY FORBUND
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION
Invitasjon til samlinger for jenter født år 2001 - 1998.
Norges Ishockeyforbund er glade for å kunne invitere spillerne på vedlagte liste til tre
treningssamlinger for jenter født år 2001 - 1998. Samlingene inngår i ishockeyforbundets
spillerutviklingsprogram «Isbjørnprosjektet», og er samtidig første samlinger for kandidater til
Norges lag under Youth Olympic Games på Lillehammer i februar 2016, som vil bestå av spillere
født 2000 og 2001.
Samlingene foregår på Toppidrettssenteret/Norges Idrettshøgskole som følger:

Lørdag 2. og søndag 3. mai

Lørdag 6. og søndag 7. juni

Onsdag 1. – fredag 3. juli
De økonomiske og praktiske forutsetningene for deltagelsen er slik:
Fremmøte og avslutning:
Fremmøte til første samling er kl. 10:00 lørdag 2. mai på Norges Idrettshøgskole. Samlingen er
slutt ca. kl. 17:00 søndag 3. mai. Beskjed om de to senere samlingene vil bli gitt etter hvert.
Reise:

Spillere på Østlandsområdet ordner sin egen reise.

Spillere som er avhengig av fly får dekket flybillett t/r Oslo.
Overnatting og mat:
Hver spiller må sørge for egen overnatting, enten hos slektninger, venner eller på annen måte.
Lunch serveres på samlingen til en kostnad av kr 150 pr dag.. Frokost og middag må ordnes av
den enkelte.
Deltagelse:
Invitasjonen gjelder alle tre samlinger, og det forventes at de som sier ja deltar på alle tre
samlingene. Forfall pga. sykdom/skade eller egen konfirmasjon godtas, det samme gjelder
allerede planlagt ferie med familien.
Bekreftelse:
Vi ber om tilbakemelding på deltagelse eller ikke senest onsdag 22. april på mail til
[email protected]
1/2
NORGES ISHOCKEY FORBUND
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION
Fra de som ønsker å delta vil vi samtidig ha følgende opplysninger:

Foresattes navn og mailadresse

Foresattes telefonnummer

Spillerens telefonnummer

Spillerens mailadresse
Nærmere informasjon med praktiske opplysninger vil bli sendt ut til disse mailadresser i slutten
av neste uke, når påmeldingsfristen er gått ut.
Eventuelle forfall meldes til Laura Rollins, tlf.: 978 92 230.
Spørsmål om praktiske forhold kan rettes til Jon Haukeland på mail [email protected] eller telefon
915 19 626.
Vennlig hilsen
NORGES ISHOCKEYFORBUND
Jon Haukeland
Prosjektleder Isbjørnprosjekt