Voksenagronom flyer Karriere Oppland Nord

KARRIERE OPPLAND
Nord-Gudbrandsdal
Voksenagronom
Tilbudet er for deg
 Som har overtatt, eller skal overta gård/landbrukseiendom
 Som arbeider i landbruksnæringen
 Som har interesse for fagfelt innen landbruksnæringen
... og som ønsker mer formell kompetanse
Oppstart
Om høsten. Modulbasert deltidsstudium over 2 år.
Organisering
 Syv 2-dagers samlinger pr skoleår (fredag/lørdag).
Samlingene blir lagt i tilknytning til de to skolene som har naturbruksutdanning
(Lena-Valle vgs. og Gausdal vgs.). Det er også mulig å følge deler av utdanningen.
1. år: Plante - Husdyr - Skog og utmark
2. år: Gardsdrift/økonomistyring - Bygning, teknikk, klima og energi Næringsutvikling
 I tillegg vil det være fagstoff på nett og regionale møter mellom
samlingene, gjerne videobasert.
 Det må påregnes stor grad av egeninnsats og selvstudier.
Inntakskrav
Søkere må være over 20 år. Søkere over 25 år med voksenrett fra Oppland vil bli
prioritert.
Kostnad
Undervisningen er gratis for søkere med rett (uten fullført videregående opplæring),
andre må betale en egenandel. Om du ønsker å beholde bøkene så betaler du for disse.
Det må påregnes egne kostnader til kjøring, overnatting og bespisning.
Mer informasjon og påmelding
Alle søknader til videregående opplæring sendes elektronisk via www.vigo.no
Der velger du voksenopplæring/realkompetanse-vurdering”, og logger
deg inn med passord og brukernavn. Du må ha MinID for å kunne logge inn.
Hjelp til å søke utdanningen:
Kontakt ditt nærmeste karrieresenter- se www.karriereoppland.no for
oversikt og kontaktinformasjon.
Søknadsfrist: 1. juni hvert år
Karriere Oppland er
fylkeskommunens tilbud til deg
som er voksen og ønsker
utdanning eller veiledning om
utdanning. Ta kontakt med oss
for mer informasjon om tilbud
eller for å avtale tid om
veiledning.
Se www.karriereoppland.no
for mer informasjon.
Oppland fylkeskommune har et
partnerskapsarbeid mellom
Oppland Bonde- og
Småbrukarlag, Oppland
Bondelag og Fylkesmannen i
Oppland for å sikre og fremme
rekruttering og fagkompetanse i
landbruket.