5 dager 4 dager 3 dager 2 dager

Foreldrebetaling i kommunale barnehager
I forslag til statsbudsjett for 2015 er maksprisen i barnehagen foreslått økt til kr.2 580 pr måned. Denne
maksprisen vil bli lagt til grunn for foreldrebetaling i de kommunale barnehagene i Lyngdal.
Foreldrene skal betale for opphold i 11 mnd. i året. Det gis prosentvis reduksjon i forhold til oppholdstid 4
dagers plass 80 %, 3 dager 60 % og 2 dager 40 %.
Tilbudet om redusert oppholdstid påfører den enkelte barnehage økte administrasjonskostnader. Av den grunn
legger vi på deltidsplassene ytterligere 5 % i administrasjonskostnader.
Tilbud om søskenmoderasjon blir videreført i tråd med forskrift om foreldrebetaling.
Kommunen har ordninger som tilbyr barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for
foreldrebetaling. Dette blir ivaretatt i ordninger som kan tilbys via NAV. Prisen for en barnehageplass skal være
så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i barnehage.
Forslag til følgende satser for foreldrebetaling og kostpenger i de kommunale barnehagene gjeldende fra
1.januar 2015, gammel sats i parentes:
Timesats
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
2 580,- (2405,00)
Kr.13,70 (12,80)
2 167,- (2020,00)
Kr.13,70 (12,80)
1 626,- (1515,00)
Kr.13,70 (12,80)
1 032,- (1010,00)
Kr.13,70 (12,80)
Betaling for kost kommer i tillegg til foreldrebetalingen.
I merknad til forskrift om foreldrebetaling står det at evt. kostpenger skal dekke barnehagens faktiske utgifter
til måltidene.
Vi velger å foreslå å øke kostprisen i barnehagen med ca.3 % for å kunne fortsatt gi tilbud om et sunt og variert
kosthold.
Forslag til pris pr. mnd. i kostpenger:
Antall dager i uken
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
Sats pr. mnd (gammel sats i parentes)
Kr. 255,- (248,-)
Kr. 206,- (200,-)
Kr. 155,- (150,-)
Kr. 103,- (100,-)
VURDERING
I forslag til statsbudsjett er maksprisen i barnehagen for plass 5 dager i uken økt til kr.2 580,- pr mnd. i 11 mnd.
i året fra 1.jan. 2015.
Videre vil vi tilby redusert oppholdstid på 4 dager plass 80 %, 3 dager 60 % og 2 dager 40 %.
Tilbudet om redusert oppholdstid påfører den enkelte barnehage økte administrasjonskostnader. Av den grunn
legger vi på deltidsplassene ytterligere 5 % i administrasjonskostnader.
Tilbud om søskenmoderasjon blir videreført i tråd med forskrift om foreldrebetaling.
Kommunen tilbyr hjelp til barnefamilier med lavest betalingsevne gjennom NAV.
Med slike satser vil vi oppfylle kravet i forskrift om foreldrebetaling.
Forslag til følgende satser for foreldrebetaling og kostpenger i de kommunale barnehagene gjeldende fra
1.januar 2015:
Timesats
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
2 580,Kr.13,70
2 167,Kr.13,70
1 626,Kr.13,70
1 032,Kr.13,70
Tilbud om søskenmoderasjon blir videreført i tråd med forskrift om foreldrebetaling. Kommunen tilbyr
barnefamilier med lavest betalingsevne hjelp gjennom NAV.
Kostpenger(kommer i tillegg til foreldrebetaling 1 1mnd i året)
Antall dager i uken
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
Sats pr. mnd
Kr. 255,Kr. 206,Kr. 155,Kr. 103,-