Bod Gard. Sov. Sov. Bad Bod Bad WC Gang Gang Stue/Kj. Gang

VVS
Bad
Sov.
5,2 m²
10,9 m²
Bad
Vent.
h=2200
6,1 m²
Sov.
EL
8,6 m²
Bod
5,2 m²
Gang
3,1 m²
Arkstr.: Dato:
A3
13.02.2015
Vent.
Bod
7,0 m²
h=1700
17
16
15
14
13
1:50
12
11
10
9
8
7
6
5
Geilotunet
Leilighet: G 317
På grunn av bygningstekniske løsninger kan det
forekomme mindre endringer på mål og arealer
innad i leiligheten.
4
3
2
1
AS
Mål:
h=2400
2,3 m²
VVS
WC
h=2200
39,3 m²
Godkjent:
2,0 m²
EL
Stue/Kj. Gang
Konstr./Tegn:
Gard.
h=2400
Gang
h=1700
6,9 m²
BRA:
93,6 m2
P-ROM:
83,2 m2
Arealer er beregnet etter NS 3940:2012 og
veiledningen "Bruk av arealbetegnelser ved
omsetning av boliger"