14 år som utfordrer

14 år som utfordrer
Toril Nag
Konserndirektør Tele
Lysekonsernet
@torilnag
Trender
Globalisering
Klimautfordringen
Omfattende og krevende å håndtere
Vokser oss over hodet
Urbaniseringen
Endrer verden
Innovasjon
Langsiktig verdiskaping avhengig av
kontinuerlig innovasjon
Eldrebølgen
Humankapital
Flere eldre lever lenge og
er ressurssterke
Forutsetning for vekst
Teknologiutviklingen
og velferd
Automatisering, digitalisering, big data, sikkerhet ---
Økt transportbehov
Kan også gi muligheter
innen miljø og business
Helse- og omsorgstjenester
øker raskt
Økt behov gir muligheter
4
Alt endrer seg
– også forretningsmodellene!
Forsker – SINTEF – AI/Cognitive computing
Opportunity is
missed by most people
because it is
dressed in overalls
and looks like work
Thomas Alva Edison
Digal lagring billigere enn papir - 1996
«The Problem of Big Data» - 1997
Eksempel på omstilling fra energi til energi+teknologi. Lyse.
En exit
som ble
en oppstart---
Ikke bare infrastruktur. Digital kunnskapsorganisasjon –
hvilke nye tjenester kan vi skape?
Et av Europas best utbyggede fibernett
*) Simulering av samlet omsetning Altibox-partnerskapet
"Maybe we should shoot
for the things that are
really, really important
so ten or 20 years from
now we have those
things done."
Larry Page
Google
Det smarte hjemmet
•Film: Det smarte hjemmet
Forbruksoversikt og forbruksstyring
Case:
NORDAN DØRTELEFON
20
Scope: To identify, develop and
deploy replicable, balanced and
integrated solutions
in the energy, transport, and
ICT actions through
partnerships between
municipalities
and industries.
Omstilling.
Det handler
(fortsatt) om
Hva folk vil ha!
Google will soon know you better than your wife---
Bo hjemme
hele livet
Film 2: Rock On
Teknologi må integreres med kommunenes tjenesteplattform
Leverandører
Pårørende og
frivillige
Signal
og ev.
dialog
fra bolig
og
bruker
Server
systemer
Spesialist
helsetjenesten
Kommualt
mottak
Elektronisk
pasient
journal
Private
tjenester
Et velferdshjem kan for eksempel bestå av;
Trygghetsalarm, alarmsystem for brann-vann-varme-fall-ikke bevegelse, temperatur og lysstyring, dørlås
og adgangskontroll, videokommunikasjonstjenester og mer kliniske systemer som blodverdier,
pustverdier og kroppstemperatur.
Nordic Edge Expo
The new international arena for knowledge exchange and inspiration
to creators of Smart Cities and Smart Homes.
Hva kjennetegner utfordrerne?
• Uredd organisasjon
– Tør å satse!
– Tenker utradisjonelt!
– Verdier
• Mening!
– Stabler du stein, eller bygger du en katedral?
•
•
•
•
Fokus på kunder
Gode team
Handlingsrom – for å feile
Model for å spinne av ny virksomhet
= OMSTILLINGSEVNE
31
Bredbåndsutbygging er ikke for pingler
• Kost
• Risiko
• Lokalt engasjement
• Salg mens vi bygger – hvordan få folk til å ta beslutningen
• Knallhard konkurranse
Gjennomsnittlig daglig volum av nedstrøms-trafikk per
husholdning fra 2013 til 2020 (estimert)
33
Kraftig kunde- og trafikkvekst kommer ikke uten en
KOSTNAD!
Kundevekst
2012 - 43.000+
2013 - 38.000+
2014 - 45.000+
Trafikkvekst
2012 – 0,24 Mbit/kunde /70G
2013 – 0,65 Mbit/kunde /210G
2014 – 0,85 Mbit/kunde /310G
Altibox & Altibox parnerskapet har pasert 400.000 oppkoblede hjem og
bedrifter med rundt 1.2 mill brukere
Vekst på over 300% siste 3 år på total trafikk
250% økning i snitt bruk pr kunde 2012-2014
70% økning trafikk rullerende 12 mnd periode
Utbygging av fiber – et
åpent kommersielt marked
Utbygging av fiber – et
åpent kommersielt marked
”Hvis ingen legger seg i veien..”
1.
Kommersielt marked – alle får lov
2.
Ikke la andre interesser stoppe oss
3.
Vi må ha forutsigbar og fornuftig graveforskrift
“It`s not the strongest of the species that survive,
nor the most intelligent,
but the ones most responsive to change”
Charles Darwin
“The Origin of Species”