KJØTTCOMPAGNIET

KJØTTCOMPAGNIET
«KJØTTCOMPAGNIET»
En effektiv og fokusert mangfoldsmodell
Nortura går en vei – trenden peker en annen vei
Spesialiteter og lokalmat får ekstra drahjelp
Ny stortingsmelding om gründerskap i landbruket
Nortura har gjennomført nødvendig effektivisering
Grunnfjellet skal prioriteres i h.h.t. merkevarestrategi
-> Norturas spesialprodukter får mindre fokus
fremover
Markedet er i endring
• Kjedene går bakover i verdikjeden
• «Krig» mot store internasjonale produsenter
• Norge har fått betydelig handelsmakt internasjonalt,
noe som kan bidra til svekket tollbarrierer
• Stadig større oppmerksomhet på nisjeprodusenter
Urelatert
Sterkt relatert
Operasjonelt relatert
For å tilpasse oss markedet er det behov for en mangfoldsmodell
Egen
forretningsenhet
Uavhengig
forretningsenhet
Nye produkter
og programmer
Selskapets
«nye initiativer
avdeling»
Spinn-out +
lisens/kontrakt
Direkte
integrasjon
Divisjonalisering,
ny foretaksgruppe
Spinn-off +
lisensiering/
kontrakt
Fullstendig
spinn-out
Ikke viktig
Veldig viktig
Det er tre viktige grunner for å skille det ut fra
hovedmodellen:
• Å innovere på spesialprodukter er det
motsatte av å innovere på volumprodukter
• Grunnfjellet skal prioriteres = spesialiteter lite
fokus
• Ta bort «sand i maskineriet» og redusere
kostnader i hovedmodellen
Strategisk viktighet
Organisatorisk innovasjon er nødvendig!
Hvorfor organisatorisk innovasjon?
Det er strategisk viktig for Nortura og spesialiteter
og lokalmat differensierer seg fra «Grunnfjellet»
Fordeler med egen enhet:
• Lettere ekstern aksept hos kjedene,
spesialforretningene, grossister, Innovasjon N
• Markerer større fokus og større ambisjoner internt
og hos våre eiere
• Utvikler forretningsmodeller som gir vekst for
segmentet
• Åpner for å ta inn eksterne eiere (våre eiere, andre
aktører i Norge og utland)
Utvikle morgendagens løsninger for mat med kvalitet
KJØTTCOMPAGNIET
Kvalitetsprodukter laget på de beste
råvarene vi har å by på basert på;
1. Foredle råvarer
2. Samarbeide med andre
3. Skalere gjennom oppkjøp
«Kjøttcompagniet» sin oppgave og mål
• Skape nye konsepter basert på
«verdikjedeskatter»
• Bli «bondehjelper»
• Organisere leverandører og konsepter i
en attraktiv modell for kjedene,
grossistene, spesialforretninger og
mulige nye samarbeidspartnere
«Fremtidas landbruk byr på fantastiske muligheter.
Vi i Nortura skal bane vei med innovasjon og nyskaping»
Arne Kristian Kolberg, nyhetsbrev 2015
Nettbutikk
Orientering, pilot spekevarer
Nettbutikk - Tiriltunge.no
•
•
•
Hva :
– Pilot
– Spekevarer, ikke kjøling
Hvorfor:
– Primært: Enkel tilgang til lokal spekemat med håndverksmessig utførelse,
til en pris litt under det jeg må betale i butikk.
– Sekundært: Kvalitetsprodukter og et merke jeg stoler på som jeg ikke alltid
får kjøpt i nærheten
Hvorfra:
– Produkter fra Tynset Evanger og Sogndal. Opereres fra Medlemsutsalg i
Sogndal
11
Nettbutikk - Tiriltunga
•
•
•
•
Hvordan distribuere:
– Med Bring.
– Mulige valg med ulik pris
• Til postkontor
• Til døren
• Til døren over natten
Fra når:
– 1 nov. 2015
Til hvem:
– I oppstart til eiere og ansatte. Når stabil drift, til alle.
Utfordringer?
– Ja, men løsbare mener vi…
12
Nettbutikk - Pilot sortiment
Matskatter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eldhus:
Eldhusrøkt Pinnekjøtt kappa 1 kg
Hel tiriltunge 1,2 kg
Smalahove ½ stk
Sogndal/Tynset:
Vestlandsfår skåret 90 g
Sognemorr snabb 250 g
Rødvin snabb 350 g ( Jule-snabb til jul)
St. Kristina spekepølse 800 g hel
Siliana skåret 130 g
Haugpølse skåret 150 g
St Kristina skåret 80 g
Æra skåret 80 g
Fenalår langtidsmodnet skåret 80 g
St. Kristina spekepølse 80 g
Volumprodukter
•
•
•
•
•
Gilde spekeskinke skåret 150 g
Birkebeinerskinke skåret 100 g
Favoritt salami skåret 150 g
Pepperoni skivet 130 g
Pinnekjøtt frå Vestlandet kappa, 1 kg
13