למחקר בנושא תכניות ייחודיות להכשרת עובדי הוראה 31/12.15 קול קורא מס

‫שאלות ותשובות לקול קורא מס' ‪ 31/12.15‬למחקר בנושא תכניות ייחודיות להכשרת עובדי הוראה‬
‫‪ .1‬האם כל תכניות ההכשרה הייחודיות מוגדרות כתכניות מצטיינים?‬
‫תשובה‪ :‬רגב חותם רביבים חלוץ חינוכי כן‪ - m.teach ,‬תנאי קבלה לתואר שני‪ ,‬מבטים בוגרי‬
‫טכניון משלימים לתעודת הוראה‪.‬‬
‫‪ .2‬מה המכנה המשותף לתכניות הייחודיות מלבד היותן ייחודיות?‬
‫תשובה‪ :‬תכנית הכשרה ייחודיות‪ ,‬חלקם העיתוי לכניסה להוראה הוא לפני סיום הלימודים‬
‫להוראה‪ ,‬והמשך הלימודים תוך כדי עבודה‪.‬‬
‫‪ .3‬לגבי כל אחת מתכניות ההכשרה‪ ,‬כמה שנים התכנית קיימת‪ ,‬מה מספר הבוגרים שמסיימים כל‬
‫שנה בכל תכנית הכשרה?‬
‫תשובה‪:‬‬
‫א‪ - M-teach .‬היום כ ‪ 450 -‬לומדים במחזור‪ .‬המחזור החמישי החל את לימודיו השנה ו‪-‬‬
‫‪ 4‬מחזורים סיימו‪.‬‬
‫ב‪ .‬רג"ב (ראש גדול בהוראה) כ‪ 400 -‬סטודנטים במחזור‪ .‬סיימו ‪ 12‬מחזורים‪.‬‬
‫ג‪ .‬חותם ‪ -‬גדילה הדרגתית היום כ‪ 180 -‬במחזור האחרון‪ 7 .‬מחזורים‪.‬‬
‫ד‪ .‬רביבים ‪ -‬כ‪ 30 -‬במחזור‪ .‬מעל ‪ 12‬מחזורים‪.‬‬
‫ה‪ .‬חלוץ חינוכי ‪ -‬כ‪ 50 -‬סטודנטים במחזור‪ .‬התכנית קיימת כבר ‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫ו‪ .‬תכנית מבטים (טכניון) כ‪ 250 -‬תלמידים במחזור‪ .‬החלו את המחזור השלישי‪.‬‬
‫‪ .4‬כמה שנים לאחור נדרשת הבדיקה?‬
‫תשובה‪ :‬החוקרים יציעו את עומק הבדיקה בשנים‪.‬‬
‫‪ .5‬בכמה מוסדות אקדמיים ובאלו מתקיימת כל תכנית הכשרה?‬
‫תשובה‪ :‬רגב מפעילה את התכנית ב‪ 21 -‬מכללות אקדמיות לחינוך‪ ,‬שתי מכללות מפעילות את‬
‫תכנית חותם‪ ,‬רביבים מתקיימת באוניברסיטה העברית‪ ,‬חלוץ חינוכי מתקיימת בסמינר‬
‫הקיבוצים‪ m.teach ,‬מתקיימת ב‪ 5 -‬מכללות‪ ,‬מבטים בטכניון‪.‬‬
‫‪ .6‬מה פריסת מקומות השיבוץ בהוראה של הבוגרים ברחבי הארץ?‬
‫תשובה‪ :‬בכל הארץ‪.‬‬
‫‪ .7‬האם נמצא לגבי כל תכנית הכשרה מידע לגבי השיבוץ של הבוגרים להוראה במהלך השנים?‬
‫תשובה‪ :‬כלפי אלה שעובדים במערכת החינוך הפורמאלית כן‪.‬‬
‫‪ .8‬מטרות המחקר כוללות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בדיקה של ההתמדה ושביעות הרצון של בוגרי תכניות‬
‫ההכשרה‪ .‬בהקשר לכך מי אוכלוסיית המחקר? האם אוכלוסיית המחקר כוללת את הנושרים? את‬
‫המתמידים בהוראה שלוש שנים ומעלה או יותר ועד לכמה שנים?‬
‫תשובה‪ :‬החוקרים את הצעתם‪ .‬יחד עם זאת הצעת מחקר שתתמקד רק במצליחים ולא בנושרים‬
‫ממנה עלולה להתברר כלא תקפה מדעית‪.‬‬
‫‪ .9‬האם בהמשך ניתן יהיה לקבל שמות ופרטי תקשורת עם הבוגרים?‬
‫תשובה‪ :‬לאחר שייבחר החוקר‪/‬ים יועמדו לרשותו מאגרי הנתונים המלאים‪.‬‬
‫‪ .11‬האם יש לבוגרי תכניות ההכשרה מחויבות להשתתף במחקר?‬
‫תשובה‪ :‬לבוגרי התכניות אין מחויבות להשתתף במחקר אך אנו מקווים שחשיבות המחקר‬
‫תסייע בהשגת אחוזי היענות גבוהים‪.‬‬
‫‪ .11‬האם תכניות ההכשרה מחויבות לספק מידע לעורכי המחקר?‬
‫תשובה‪ :‬מנהלי תכניות ההכשרה המופיעות בקול הקורא היו שותפים לניסוח הקול הקורא ואף‬
‫הצהירו על נכונותם לשתף פעולה ולהעמיד נתונים לרשות החוקר אשר ייבחר‪.‬‬
‫‪ .12‬האם הציפייה היא למחקר משלב כמותני‪/‬איכותני‪ ,‬ומה המשקל של כל אחת מהמתודולוגיות?‬
‫תשובה‪ :‬הבחירה נתונה בידי המציעים‪ .‬המשרד יבחן את התאמת המתודולוגיה המוצעת למענה‬
‫על שאלות המחקר‪.‬‬
‫‪ .13‬האם הערכת תכניות ייחודיות יכולה להתמקד רק בתכנית אחת‪ ,‬או בכולן?‬
‫תשובה‪ :‬כל התכניות המוזכרות בקול הקורא צריכות להיכלל במחקר‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫פרופ' עמי וולנסקי‬
‫המדען הראשי‬