DELTAKERLISTE

DELTAKERLISTE
Etternavn
Fornavn
Virksomhet
Aas
Geir Olav
Imatis AS
Aasand
Nina Therese
Vestre Viken HF
Abrahamsen
Jan-Ivar
EVRY
Ahlsen
Alexander
The Geek
Amundsen
Erik
Fürst Medisinsk Laboratorium
Andersen
Espen
Sykehuset i Vestfold
Andersson
Elisabeth
Avd. for kliniske systemer, Oslo
Universitetssykehus
Andresen
Morten
Imatis AS
Arnesen
Gry Elisabeth
EVRY
Azeem
Awais
Westerdals høgskole
Bamrud
Ragnhild
Direktoratet for ehelse
Befring
Anne Kjersti
Universitetet i Oslo
Beiermann
Christer
Sykehuspartner
Birketvedt
Erlend
Westerdals
Blakstad
Ellen
Helse Nord RHF
Blomdal
Lars
IBM
Brandstorp
Kristin
Sykehuset Østfold IKT-avdelingen
Breivik
Grimstveit
Jakob
Nasjonal IKT
Brown
Liv
Sykehuset i Vestfold, Mikrobiologisk avdeling
Bunes
Per Asbjørn S
Sykehuset Innlandet
Børsebakke
Gerd
Sykehuset i Vestfold
Christophersen
Trond
EVRY
Clough
Magnus
Sykehuspartner
Craig
David
Sykehuspartner
Davidsen
Daniel
Westerdals høgskole
de Lange
Martin
Sykehuspartner
Di Leo
Kaja
Avd. for kliniske systemer, Oslo
Universitetssykehus
Dyreng
Thea
SAS Institute AS
Eken
Torsten
Oslo universitetssykehus
Elgen
Asbjørn
Sykehuset Østfold
Elnan
Geir
EVRY
Elvsaas
Christer
Sykehuspartner
Engdal
Kristian
Direktoratet for e-helse
Eriksen
Tommy
Sykehuset Østfold HF
Eskeland
Sigrun Losada
Vestre Viken HF
Finsrud
Katrine
Unilabs Laboratoriemedisin
Fische
Pernille
Gnist Trening og Helse AS
Fiskerud
Sten-Tore
Fürst Medisinsk Laboratorium
Flaat
Hanne
Helse Nord-Trøndelag
Flatøy
Susanne Helland
EVRY
Flynn
Enda
Microsoft
Foldvik
Kristin
Sykehuset Østfold
Folkvord
Tine
Avd. for kliniske systemer, Oslo
Universitetssykehus
Forseth
Marit
EVRY
Frafjord
Anders
Diakonhjemmet
Frøseth
Olaf
IBM
Furuseth
Joachim
Ascom Norway AS
Fällman
Fredrik
Avd. for kliniske systemer, Oslo
Universitetssykehus
Gjølme
Lars Sverre
EVRY
Godø
Helene
Sula kommune
Grasbakken
Ellen
IBM
Graver
Cecilie
Oslo universitetssykehus HF
Grøtting
Torgeir
Sykehuset i Vestfold HF
Gule
Therese
EVRY
Gustavsen
Roy
SAS Institute
Gøthesen
Anita Welde
Avd. for patologi, Drammen sykehus VV HF
Hanoa
Dag
Oslo universitetssykehus
Hansegård
Niels
Westerdals Oslo
Hansen
Hilde Bjørnestøl
Sørlandet Sykehus
Haugen
Erik
Sykehuspartner
Helgason
Armann
Tieto, IZZ Industry Solutions
Helmen
Haakon
Westerdals Oslo ACT
Henriksen
Lise
Sykehuspartner HF
Henriksen
Vegard
EVRY
Holmboe
Christian
EVRY
Holter
Vibeke
EVRY
Houge
Lars
SAS Institute
Hovde
Christoffer
Balderklinikken AS
Høyen
Trine
Avd. for patologi, Drammen sykehus VV HF
Jahren
Jon
Microsoft
Johannessen
Ludvig
Laboratoriemedisinsk klinikk
Johansen
Roy Arild
Sykehuspartner
Judi
William
Westerdals act
Jørgensen
Per Christian
Sykehuset Innlandet
Jørstad
Espen
Vestre Viken HF
Kajsa
Dahlgren
Hemit
Karlsen
Hilde
Helse Midt-Norge IT (Hemit)
Kile-Odén
Daniel Tobias
Balderklinikken AS
Kindingstad
Elin
Nasjonal IKT
Kjærnli
Anita Myrvik
SIHF
Klaussen
Ståle
IBM
Kleiven
Gunn-Lisbeth
Oslo universitetssykehus HF, Stab IKT
Kopland
Kristin
Diakonhjemmet sykehus
Kristiansen
Runar
Sykehuspartner
Krüger
Øystein
Helse sør-øst
Landewall
Linn
Ernst & Young AS
Larsen
Thomas
Hemit
Lauvik
Rune
Sykehuspartner
Lindboe
Anne Wenche
Diakonhjemmet sykehus
Lindstad
Tone
EVRY
Lise Grette
Strømmen
EVRY
Lo Cascio
Nino
EVRY
Lorentzen
Jan
Sykehuset Innlandet HF
Lorentzen
Tone M. Selnes
Helse Midt-Norge IT
Lysdahl
Harald
Health Tech AS
Lønsetteig
Ane
Sykehuspartner
Mørland
Øystein
EVRY
Måren
Rune
Sykehuspartner HF
Nakkerud
Lars
EVRY
Nilsen
Jan Rune
Vestre Viken
Nygård
Bjørn Olav
Imatis AS
Nyquist
Cathrine
Avd. for kliniske systemer, Oslo
Universitetssykehus
Nyrud
Ole
Avd. for kliniske systemer, Oslo
Universitetssykehus
Næss
Liv
Oslo universitetssykehus
Olsen
Geir Arne
EVRY
Olsen
Tone
Helse Nord IKT
Olsen Hagelund
Mette
Sykehuspartner
Pedersen
Rune
Universitetssykehuset Nord Norge
Pettersen
Omar Alvin
Oslo Universitetssykehus
Presthus
Roger
Helse Midt-Norge IT
Rannestad
Anund
Imatis AS
Ree
Arnt Ole
Helse Sør-Øst RHF
Ryen
Ulf Dahl
EVRY
Rylund
Jan
EVRY
Røkke
Rune
Sykehuspartner
Sandberg
Hans Roar
Helse Midt-Norge IT
Sandberg
Janne
EVRY
Sandli
Marius
Westerdals Oslo ACT
Seljevoll
Evi
EVRY
Simsek
Nesibe
Westerdals Oslo ACT
Skagestad
Renny
LabCraft AS
Skagestad
Sigbjørn
LabCraft AS
Skalvik
Espen
Sykehuset i Vestfold
Skjetne
Dorthe Maria
Avd. for kliniske systemer, Oslo
Universitetssykehus
Skjold
Eva
EVRY
Skobba
Olaug Torhild
Sykehuspartner HF
sletbak-akerø
christian
EVRY
Solberg
Wanja
EVRY
Sollie
Ingjerd
EVRY
Stangeland
Ole
SAS Institute AS
Steen Hegna
Inger
Sykehuset Telemark HF
Stella
Jovanovic
Westerdals
Stene
Marthe
EVRY
Stokke
Hallvard
Sykehusapotekene AS, Oslo
Universitetssykehus
Stokke
Hege
IBM
Strand
Bill
Avd. for kliniske systemer, Oslo
Universitetssykehus
Svendsen
Linda Eie
Sentralsykehuset i Tønsberg
Søberg
Edgar
EVRY
Sørvoll
Elisabeth
Ernst & Young AS
Thoresen
Ragnhild
Unilabs Laboratoriemedisin AS
Tobiassen
Jonny
Helse Nord IKT
Tveit
Frode
EVRY
Tysdahl
Jon
Fürst Medisinsk Laboratorium
Ulvmoen
Jan Erik
Sykehuspartner HF
Utheim
Tor Paaske
Oslo universitetssykehus
Valrygg
Anniken Vasset
Helse Nord IKT
Vasdal
Gundersen
Anette
Unilabs Laboratoriemedisin
Viken
Rune
Nordlandssykehuset HF
Vukovic
Martha
Sykehusapotekene AS, Oslo
Universitetssykehus
Waardal
Kjetil
EVRY