Toxidromer - Oslo universitetssykehus

Toxidromer
Toxidrom
Adrenerg
(sympatomimetisk)
Anticholinerg
BT
P
Resp fr
Temp
mentalt
Pupill
peristaltikk
Hud/slimhinner
↑
↑
↑
↑
agitert
↑
↔/↑
svette
↔/↑
↑
↔
↑
↔
↔
−/↑
−
Opioid
↓
↓
↓
↓
Opioid abstinens
↑
↑
−
−
Cholinerg
delir
normal/
dempet
dempet
normal/
angst
dempet
agitert/
desorientert
Sedativ-hypnotisk
↓
↓
↓
↔/↓
Sedativ-hypnotisk
↑
↑
↑
↑
abstinens
↑=økt, ↓=redusert, ↔=økt eller redusert, −=ikke endret
SLUDGE: salivation, lacrimation, urination, diarrhea, GI-upset, Emesis
Oversatt og modifisert etter Goldfrank’s toxicologic emergencies, eighth edition.
↑
↓
Tørr
↔
↑
Våt
↓
↓
−
↑
↑
svette
↔
↓
−
↑
↑
svette
Annet
tremor/kramper
Flushing
Urin retensjon
tørre slimhinner
mnemonic: SLUDGE (m)
fasikulasjoner, paralyse (n)
hyporefleksi
kvalme, brekninger, rhinorre,
diaré, piloereksjon, gjesping
Hyporefleksi, ataksi
kvalme, tremor, kramper,
hallusinasjoner