Program trekonstrusjonsdagen 2016

Trekonstruksjonsdagen
31. mai 2016, Ingeniørenes Hus, Oslo
Trekonstruksjonsdagen er en heldagskonferanse med fokus på store byggeprosjekter i tre.
Konferansen arrangeres av Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA) i samarbeid med Forum for
Trekonstruksjoner.
6 kontorbygg, offentlige bygg og boligprosjekter fra Sverige, Norge og Tyskland blir presentert av
arkitekter og rådgivende ingeniører som står bak byggene. Prosjektene har ulike
konstruksjonsprinsipper
Målgruppen er primært ingeniører, arkitekter og entreprenører som ønsker innsikt i hvordan disse
prosjektene er gjennomført.
Målsettingen er å gi ingeniører, arkitekter og entreprenører mer kunnskap om ulike
konstruksjonsløsninger for større byggeprosjekt i tre.
Ved å presentere 6 gjennomførte byggeprosjekter fra Sverige, Norge og Tyskland ønsker vi å vise
hvordan bæresystemene er blitt løst og kort gi innblikk i hvordan man har ivaretatt brann- og
lydtekniske krav.
Vi ses på trekonstruksjonsdagen!
Programkomite
Thomas Orskaug, Treteknisk - Forum for Trekonstruksjoner
Tor B Mosland, Tekna, -Faggruppen for Bygg og anlegg
Torsdag 31. mai 2016
Møteleder: Thomas Orskaug, Treteknisk
0830
Registrering med kaffe etc.
0900
Åpning – praktisk informasjon v/møteleder
0905
(1) Presentasjon - Lillestrøm Øst T1/T2
Martin Torsby, Blue Architecture
0950
(2) Presentasjon - Lillestrøm Øst E1/E2
AT Arkitektur AS
1035
Kaffe/te/mobil
1050
(3) Finansparken Bjergsted, Stavanger
SR-Bank sitt nye hovedkvarter i Bjergsted er under prosjektering. Bygget skal bestå
hovedsakelig av kontor-arealer med tilhørende parkering i 2 etasjer.
Helen & Hard AS
1135
(4) Ulls hus i Uppsala, Sverige
Johan Åhlen, Moelven Töreboda AB
1220
Lunsj
1315
(5) Vibrasjoner i bygg
Ulrich Schanda, University of Applied Sciences Rosenheim
1400
(6) Brannstrategi Mjøstårnet
Med eiendomsinvestor Arthur Buchardt bak spakene blir Mjøstårnet i Brumunddal
verdens høyeste trehus: 66 meter høyt.
Leif Tore Isaksen, Sweco
1445
Kaffe/te/mobil
1500
(7) Kampa K8 i Aalen-Waldhausen, Tyskland
Et innovativt bygg i 8 etasjer og 26 meter høyt, selvforsynt med energi og bruk av
trekonstruksjoner.
Reinhard Kropf, Kampa GmbH
1545
(8) Oslo Lufthavn Gardermoen
Markus Derix, W. u. J. Derix GmbH & Co.
1630
Oppsummering v/møteleder
Med forbehold om endringer i programmet.
Praktiske opplysninger:
Kursnummer, tid og sted
2016747 – 31. mai 2016, Ingeniørenes Hus, Oslo
Påmeldingsfrist:
10. mai 2016
Deltakeravgift
Kr. 3900,- for FFT- og FBA-medlemmer
Kr. 4500,- for NITO- og Tekna-medlemmer
Kr. 4900,- for andre
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning.
Reise og opphold kommer i tillegg.
Avbestilling
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av
deltakeravgiften.
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full
avgift.
Kontaktperson
Konsulent fagkurs Anne Dyve, [email protected]