KS Eiendomsskatteforum

KS Eiendomsskatteforum
Hva er KS Eiendomsskatteforum?
Formålsparagraf:
«Et faglig forum i KS for informasjon, veiledning,
opplæring og ivaretakelse av kommunenes
interesser i eiendomsskattespørsmål.«
Opprettelsen av KSE
• Stiftet 18. juni 2003
• 320 kommuner er deltakere per april 2016
Organisering
Faglig underlagt KS Advokatene.
Bemanning sekretariat
• 1 årsverk sekretariatsleder
• ½ årsverk konsulent
• Avtale om kjøp av advokattjenester fra KS
Fagråd
•
•
•
•
•
Helge Høve (leder), rådmann, Ibestad kommune
Børge Jacobsen (nestleder), overingeniør, Hamar kommune
Inger Lill Markussen (medlem), rådgiver, Narvik kommune
David Andersen (medlem), saksbehandler, Skien kommune
Kjerstin Moe (medlem), konsulent, Kongsvinger kommune
Bistand til deltakerkommunene
Informasjon og veiledning
•
•
•
•
•
Svar på spørsmål vedrørende eiendomsskatt fra sekretariatet
Fortløpende informasjon til deltakerkommunene gjennom KSE-posten
Utredning av prinsipielle spørsmål
Hjemmeside www.KS.no / Økonomi / Eiendomsskatteforum
Lokale nettverk
Opplæring
• To faste kurs
1. Grunnkurs
2. Eiendomsskattetaksering – forberedelse og gjennomføring
• Spesialkurs
1. Verk og bruk
• Lokale kurs (spesialtilpasset)
• Faglig del av årssamling
• Lav deltakeravgift for ansatte/nemndsmedlemmer i deltakerkommunene
Deltakeravgift (kontingent)
• Folketallet i kommunene legges til grunn for beregning av
deltakeravgiften. Det er årssamlingen som vedtar
deltakeravgiften for inneværende år. Satsene for deltakelse i
KSE for 2016:
•
•
•
•
•
•
Under 5.000 innbyggere
Mellom 5001 og 10.000 innbyggere
Mellom 10.001 og 20.000 innbyggere
Mellom 20.001 og 50.000 innbyggere
Mellom 50.001 og 100.000 innbyggere
Over100.000 innbyggere
8.500 kroner
12.000 kroner
15.000 kroner
20.000 kroner
30.000 kroner
40.000 kroner