Til alle med interesse i behandling av brystkreft

Åpent faglig møte i regi av NBCG
Dato og tid: Fredag 17. juni 2016 klokken 10.00 – 15.30 (registrering fra kl 9.30)
Sted: Auditoriet Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus
Påmelding til: lenke til påmelding er ikke lagt ut ennå, men vil legges
ut 6. mai på www.nbcg.no
Program
09.30 -10.00 Registrering/velkomst.
10.00 -10.05 Åpning/velkommen
10.05 -10.40 Tailoring chemotherapy in advanced breast cancer. Alistair Ring (The Royal
Marsden, UK)
10.40 -11.05 What is the impact of contemporary adjuvant breast cancer therapy on cardiac
function? Data from the PRADA trial. Geeta Gulati (Ahus)
11.05 - 11.20 Kaffepause
11.20 - 11.45 Seneffekter etter strålebehandling ved brystkreft. Kristin Reinertsen (OUS)
11.45 - 12.05 Nye retningslinjer for fertilitetsbevarende tiltak ved brystkreft. Anna Sætersdal
(OUS)
12.05 - 12.30 Nytt fra NBCG. Turid Aas (HUS)
12.30 - 13.15 Lunsj
13.15 -13.40 Molekylær profilering og klassifikasjon av brystkreft med PAM50 i Oslo1
studien. Overlevelsesresultater etter 16-18 års observasjonstid. Bjørn Naume
(OUS)
13.40 -14.10 Proliferasjonsmarkører ved brystkreft - Ki67 eller mitoser? Lars Akslen (HUS)
14.10 -14.25 Kaffepause
14.25 -14.50 Nye retningslinjer for fett-transplantasasjon som ledd i plastikkirurgiske inngrep
ved brystkreft. Helle Skjerven (VV Drammen)
14.55 -15.20 Nytt fra ASCO. Hans Petter Eikesdal (HUS)