PRESENTASJON AV FORDYPNINGSOPPGAVER våren 2011

PRESENTASJON AV FORDYPNINGSOPPGAVER VED
VIDEREUTDANNINGEN I KREFTSYKEPLEIE
Program tirsdag 19. mai
Sted
Klasserom 7
Introduksjon ved høgskolelektor Elin Overaa Eriksen
09.00 - 09.45
Irene Pernille Larsen: Mestring av tungpust
09.45 -10.15
10.15-10.30
Maryna Shkulipa: Hvordan kan kvinner med brystkreft som har gjennomgått
kreftbehandling oppleve minst mulig fatigue? Kan fysisk aktivitet redusere
opplevelse av fatigue?
Pause
10.30-11.00
11.00-11.30
Hilde Skutle: Smertelindring i terminal fase
Brith Henjum: Å mestre fatigue etter brystkreft
11.30-12.15
Lunsj
12.15-12.45
12.45- 13.15
Tina Dahle: Korleis kan langtkomne kreftpasientar og deira pårørande oppleva
god omsorg ved livets slutt i sjukehus?
Alice Ådland: Pårørende som støttespiller.
13.15-13.30
Pause
13.30- 14.00
14.30-14.45
Hilde Hvidsten Lien: Hvordan kan pasienten oppleve håp under palliativ
kreftbehandling?
Mia Sætre Nedretvedt: Kan du se meg? Polikliniske strålepasienters behov for
ivaretakelse
Pause
14.45-15.15
Kamilla S. Rennesdal: Å dø hjemme.
15.15-15.45
Heidi Bruvik: Se meg- hør meg! Samtalen ved livets sluttfase
14.00- 14.30
Program torsdag 21. mai
Sted
Klasserom 7
Introduksjon ved høgskolelektor Berit Båtsvik
09.00 - 09.45
09.45-10.15
10.15-10.30
Nina Haslien Syslak: Er det noen som ser hva jeg trenger?
Jannicke Sjøgren Granbo: Barn og døden
Pause
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.15
Susanne Aga Svendsen: Sjølvbilete og livskvalitet etter behandling av
brystkreft
Hilde Ulveseter: Memento mori – husk du skal dø
Lunch
12.15-12.45
12.45- 13.15
13.15-13.30
Vibeke Sjaastad: Kreftrelatert fatigue -veier mot mestring
Alisia Frøysadal: Håp
Pause
13.30- 14.00
Reidun Myklestad: Å se med hjertet
14.00- 14.30
Elisabeth Dahler: Informasjon og mestring hos nydiagnostiserte kreftpasienter
14.30-14.45
Pause
14.45-15.15
Fride Ørn: Bare en unormal celleprøve?
15.15-15.45
Marita Hårklau: Mestring hos pasienter ved avslutning av kurativ
kreftbehandling
NB! Vi tar forbehold om at tiden for når den enkelte student starter sitt
innlegg kan bli forskjøvet. Tidspunktene for start av dagen og start
etter lunsj er fastlagt.