Brystkreft fra henvisninger til livslang kontroll

Brystkreft
Fra henvisning til livslang kontroll
Eskil Fluge, overlege / seksjonsleder
endo-mammae
Brystkreft
•
Brystkreft utgjør 22% av all kreft hos kvinner
•
2012 2956 kvinner og 28 menn brystkreft
•
21% er yngre en 50år, 5%under 40år, 2% under 35
•
2012 lever 40000 kvinner etter en brystkreftdisgnose
•
ca 200 nye i Østfold årlig ca 1-2 menn
•
Ca 4000 kontroller av brystkreft årlig
Mistanke arvelig brystkreft
•
Brystkreft før 40 år
•
Både bryst og eggstokkkreft
•
To 1.grads slektninger med brystkreft før fylte 50år
•
Tre1.grads slektninger med brystkreft over minst 2 generasjoner og
minst en før fylte 50år
•
Brystkreft hos menn
•
Påvist brystkreftgener (BRCA 1/2) i familien
•
Fastlege kan ved mistanke henvise til genetiskveiledning
Risikofaktorer
•
Tidlig alder for første menstruasjon
•
Ingen eller sene barnefødsler
•
Overvekt
•
Sen overgangsalderen
•
Hormonbehandling i overgangsalderen
•
Alkohol
Hva kan fastlegen gjøre?
•
•
Henvise riktige pasienter til riktig sted og til riktig tid.
•
Hvordan gjøre dette?
•
Er Pakkeforløp svaret?
Kontroller og følge opp ferdige pasienter
•
Hvor lenge?
Hva skal sykehuset gjøre?
•
Motta henvisningen, og behandle denne effektivt
•
•
Ett mottak av henvisninger
Effektiv utredning
•
Trippel diagnostikk ( radiolog, patolog, kirurg)
•
MDT (multidisiplinært team)
•
Bestemme, planlegge og utføre optimal behandling for den aktuelle pasienten
•
Formidle krav og ønsker til primærhelsetjenesten
•
Kontroll av opererte pasienter
Pakkeforløp
•
Grundige anamnese, med vekt på risiko, arv
•
Grundige klinisk undersøkelse
•
Informere pasienten om at henvisningen innebærer en
mistanke om kreft
•
85-90% av alle som undersøkes ved BDS er benigne.
•
Informere om hva pakkeforløp innebærer
•
Henvisningen må merkes tydelig PAKKEFORLØP
Pakkeforløp, funn
•
Palpatorisk suspekt tumor:
•
Fast
•
Ikke velavgrenset
•
Fiksert
•
Nytilkommet inndratt og ikke retraherbar brystvorter
•
Nytilkommet hudinndragning
•
Sår eller eksem på brystvorte eller areola
•
Suspekte lymfeknuter i aksille
Klinisk undersøkelse av brystet
•
Systematisk undersøkelse av hele brystet
•
Husk å undersøke begge brystene
•
Undersøk begge armhuler, lymfeknuter
•
Regionale lymfeknuter,
Funn ved undersøkelsen
•
Kuler ,evt også antall
•
Faste/myke
•
Knudrete/glatte
•
Fritt bevegelig?
•
Størrelse
•
Inndraging av hud
•
Inndraging av brystvorter
•
Sekresjon
Anbefalt kontrollregime
• Klinisk kontroll i 10 år
• Mammografi årlig i 10 år
• Ikke anbefalt årlige rutinemessige blodprøver
• Ikke anbefalt årlige radiologiske undersøkelser
• Evt tilleggsundersøkelser avhengig av
klinikken
Praktisk gjennomføring av kontrollopplegg
• SØ tar ansvar for å innkalle pasienten til
kontroll og mammografi
• 1/2,1,2,5 og 10 år
• 1/2 års kontrollene er kun klinisk
undersøkelse,
Praktisk gjennomføring av kontrollopplegg
fastlege
• Fastlegen gjennomfører klinisk kontroll 3,4 og
6,7,8,9 år
• Pasienten har selv ansvar for å bestille time.
• Fastlege bestiller mammografi.
• En fordel at klinisk undersøkelse planlegges ca
3 uker etter mammografi.
Oppsummering
• Ved mistanke om kreft, henvises til nærmeste
BDS , merkes tydelig pakkeforløp
• Kontroll av brystkreft gjøres like bra av
fastlege som av spesialist
• Årlig mammografi i 10 år.
• Tilbakefall kan komme også etter dette
• Ikke glem kontralaterale bryst