Ohjepankki - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

2
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Ortopedian ja traumatologian klinikka
Olkapään tekonivelleikkaukseen
tulevalle potilaalle
Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa Teitä valmistautumaan olkapään tekonivelleikkaukseen.
3
OLKAPÄÄN TEKONIVELLEIKKAUS
Olkapään tekonivelleikkauksen yleisin syy on nivelrikko
eli kuluma. Terveessä olkanivelessä on nivelrustoa, jonka
avulla liike tapahtuu sulavasti. Nivelrikolla tarkoitetaan
tämän rustopinnan rikkoutumista. Rustojen kuluessa
täysin pois, nivelen luupinnat pääsevät hankaamaan vastakkain, jonka seurauksena tulee jäykkyyttä, nivelturvotusta ja nivelkalvotulehdusta. Joskus nivelen liikkuessa
saattaa jopa kuulua narinaa.
4
kuttavan lihaksen jänteestä). Myös vanhat tapaturmat,
joissa nivelpinta on rikkoutunut, voivat johtaa nivelrikkoon.
Olkapään nivelrikko aiheuttaa olkapäässä kipua, joka
saattaa säteillä olkavartta pitkin. Aluksi nivelrikkoon
liittyy kipu, joka tulee esiin varsinkin kädet vaakatasossa
työskenneltäessä. Nivelrikon edetessä alkaa esiintyä
lepo- ja yökipua. Yleensä kehittyy myös voimakas liikerajoitus.
Alkuvaiheessa kipua hoidetaan levolla, kylmäpakkauksilla ja tulehduskipulääkkeillä. Lisäksi voidaan kokeilla
glukosamiinivalmisteita, kuten Arthryliä®, jotka voivat
vähentää ruston rappeutumisprosesseja. Fysioterapian
avulla voidaan vähentää kipua ja ylläpitää olkapään liikettä.
Nivelrikon luonteeseen kuuluu oireiden vaihtelevuus.
Nivelrikko voi olla pitkiä aikoja täysin oireeton, jonka
jälkeen särky taas yltyy voimakkaaksi. Taudin edetessä
oireettomat jaksot yleensä lyhenevät ja harvenevat. Olkapään tekonivelleikkaus on ajankohtainen silloin, kun olkapäässä on sekä liikerajoitus että kipu ja muut hoitokeinot on jo kokeiltu eikä niistä ole ollut riittävästi hyötyä.
Nivelrikko kehittyy yleensä ilman mitään selkeää syytä
iän mukana. Myös reuma johtaa usein nivelen tuhoutumiseen ja nivelrikkoon, samoin kiertäjäkalvosimen tuhoutuminen (kiertäjäkalvosin koostuu neljästä olkapäätä lii-
Onnistunut olkapään tekonivelleikkaus poistaa kivun.
Liikelaajuutta ei välttämättä tule lisää. Liikelaajuus on
voimakkaasti riippuvainen lähtötilanteesta. Mikäli ennen
leikkausta käsi ei liiku, niin on hyvin epätodennäköistä,
että se liikkuisi hyvin tekonivelleikkauksen jälkeenkään.
Liikerataa ja lihasvoimaa voi kuitenkin tulla lisää jopa
kahden vuoden kuluttua.
5
6
ENNEN LEIKKAUSHOITOON TULOA HUOMIOITAVAT ASIAT
Tulehdusten hoito
Kaikki tulehdukset kuten esimerkiksi virtsatietulehdus,
poskiontelotulehdus, tulehtunut ihottuma ja ihorikot voivat olla esteenä leikkauksen suorittamiselle. Siksi Teidän
on hoidettava ne ennen leikkausta. Tarvittaessa Teidän on
hyvä ottaa yhteys myös jalkahoitajaan.
Röntgenkuvissa näkyy, miltä näyttää normaali ja kulunut
olkanivel. Vasemmassa kuvassa näkyy normaali olkanivel
ja oikeanpuoleisessa kuvassa olkapään nivelrikko.
Hampaiston hoito
Koko suun tarkastus ja hoito pitäisi tehdä riittävän ajoissa
ennen tekonivelleikkausta. Hampaiston tulehduspesäkkeiden tiedetään aiheuttavan ajoittaista bakteerikylvöä
verenkiertoon. Tulehduspesäkkeitä voi olla suun limakalvolla, ikenissä, hampaistossa sekä leukaluussa, jopa hampaattomassa leukaluussa.
Tulehduspesäkkeet voivat olla piileviä siten, että ne voidaan havaita ainoastaan röntgenkuvauksella. Ennen tekonivelleikkausta tulee hampaistosta ottaa röntgenkuva (ortopantomogrammi). Myös hampaattomat leuat
tulee röntgenkuvata piilevien, leukaluun sisällä olevien
tulehduspesäkkeiden tai jäännösjuurten havaitsemiseksi.
Tulehduspesäkkeiden hoito tulisi suunnitella tehtäväksi
hyvissä ajoin ennen tekonivelleikkausta. Esimerkiksi
hampaan poistokuopan paranemiselle olisi varattava vähintään kaksi viikkoa.
Hampaiston kiinnityskudoksen terveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ientulehdus voi olla huomaamatta levinnyt laajalle hampaistossa ja sen kiinnityskudoksissa. Ientulehduksen oikeaoppinen hoito vaatii aikaa
ja omaa aktiivisuutta. Tämän vuoksi Teidän tulee hakeutua hammaslääkärin vastaanotolle hyvissä ajoin ennen
7
tekonivelleikkausta. (Tutkimukset ja hoito on syytä
aloittaa heti kun leikkauspäätös on tehty.)
Ylipaino
Ylipaino vaikeuttaa leikkauksen teknistä suorittamista,
pitkittää toipumisaikaa ja lisää tekonivelen
irtoamisriskiä. Lisäksi ylipaino lisää komplikaatioriskiä
leikkauksen aikana. Painoa voitte pudottaa muuttamalla
ruokailutottumuksianne. Tarvittaessa kotipaikkakunnan
terveyskeskus antaa laihdutus- ja ruokavalio-ohjeita.
Lihasvoima ja liikerata
Hartialihaksen ja olkaniveltä liikuttavien lihasten kuntouttaminen enne leikkausta on tärkeää. Usein nämä lihakset ovat huonossa kunnossa kuluman, kivun ja yläraajan käyttämättömyyden takia. Yläraajan lihasten hyvä
kunto ja hyvä yleiskunto edesauttavat leikkauksesta toipumista. Halutessanne saatte harjoitusohjeita fysioterapeutilta.
Muuta huomioitavaa
Suurimman riskin leikkauksille aiheuttavat sepelvaltimosairaudet ja aivoverenkiertohäiriöt.
Verenpainetauti ja sokeritauti tulisi olla hyvässä tasapainossa leikkaukseen tultaessa. Käykää tarvittaessa kontrollissa omalla terveysasemalla n. 1-2 kk ennen leikkausta.
Monipuolinen ravinto ja nesteiden nauttiminen leikkausta
edeltävinä viikkoina auttavat Teitä toipumaan paremmin
leikkauksesta. Se vahvistaa elimistön puolustusjärjestelmää ja tulehdusten riski vähenee.
8
Tupakointi supistaa verisuonia ja hidastaa luutumista.
Suosittelemme tupakoinnin mahdollista lopettamista tai
ainakin vähentämistä ennen leikkausta.
Jos koette, että leikkauksen jälkeen kotona selviytymisessänne saattaa olla ongelmia, ottakaa yhteyttä oman kuntanne kotipalveluun. Voitte tiedustella sieltä mahdollisesta kotiavusta.
LEIKKAUKSEEN VALMISTAVA KÄYNTI
Noin kaksi viikkoa ennen leikkausta Teidät kutsutaan
leikkaukseen valmistavalle käynnille vuodeosastolle.
Tämän käynnin yhteydessä Teistä otetaan tarvittavat laboratoriokokeet ja röntgenkuvat. Osastolla tapaatte sairaanhoitajan, leikkaavan lääkärin, fysioterapeutin sekä
tarvittaessa anestesialääkärin. Heiltä saatte tietoa leikkaukseen liittyvistä asioista.
LEIKKAUS
Leikkaus tehdään useimmiten puudutuksessa (voidaan
myös tehdä nukutuksessa) ja kestää yleensä noin tunnin.
Leikkauksen jälkeen kipuanne hoidetaan parin vuorokauden ajan kipupumpun avulla. Tämän lisäksi Teille aloitetaan tablettilääkitys, joka jatkuu myös kotona.
9
Tekonivelen valinta tapahtuu ennen leikkausta ja siihen
vaikuttavat luisten rakenteiden ja kiertäjäkalvosimen
kunto. Tekonivel kiinnittyy yleensä luutumisen kautta,
mutta myös sementtikiinnitteistä tekoniveltä voidaan
käyttää. Lapaluuosaa käytetään vain tarvittaessa, useimmiten uusintaleikkausten yhteydessä.
Mikäli luiset rakenteet ja kiertäjäkalvosin ovat kunnossa,
voidaan käyttää pinnoitetekoniveltä. Sen valintaan ei
potilaan iällä ole merkitystä. Pinnoitetekonivel kiinnittyy
aina luutumisen kautta.
10
Varrellista tekoniveltä käytetään silloin, kun luu on tuhoutunut ja pinnoitetekoniveltä ei saa luotettavasti pysymään kiinni olkapäässä. Varrellista tekoniveltä käytetään
myös silloin kun kiertäjäkalvosin on rikki ja sitä ei saada
korjattua leikkauksen yhteydessä. Varrelliseen tekoniveleen voidaan kiinnittää myös nuppiosa, jossa on laajennettu nivelpinta. Jos kyseessä on olkanivelen murtuman
takia asennettava tekonivel, niin käytetään lähes poikkeuksetta varrellista tekoniveltä, joka kiinnitetään luusementillä.
11
Erikoistekoniveltä joudutaan käyttämään usein uusintaleikkauksissa ja silloin kun kiertäjäkalvosin on tuhoutunut korjaamiskelvottomaksi. Kiertäjäkalvosin pitää tekonivelen kuopassaan, joten sen puuttuessa ei tavallista
tekoniveltä voida asentaa.
12
LEIKKAUKSEN JÄLKEEN
Leikkauksen jälkeen sairaalahoitovaihe kestää 2-5 päivää
voinnista riippuen.
Leikatun yläraajan harjoittaminen aloitetaan heti osastolla. Kuntoutumisvaihe vaatii Teiltä aktiivista harjoittelua. Kuntoutumisvaihe saattaa kestää jopa kaksi vuotta
leikkauksen jälkeen.
Päivittäiset toiminnat
Leikkauksen jälkeen Teidän tulee käyttää niska-rannelenkkiä noin kaksi viikkoa kivun lievitykseen. Lenkin
saatte ottaa pois päivittäisten toimintojen kuten pesujen,
pukeutumisen ja ruokailun ajaksi. Leikattua yläraajaa
saatte käyttää em. toiminnoissa
Pukeutuminen
Takin ja paidan pukeminen itsenäisesti
Istuma-asennossa.
Etsikää leikatun yläraajan
puolen hiha-aukko. Avustakaa terveellä kädellä leikattu yläraaja hihaan. Vetäkää terveellä kädellä hiha
ylös olkapäälle. Liu`uttakaa
tervettä kättä kaulusta pitkin ja pujottakaa takki terveen puolen olkapäälle.
Työntäkää terve yläraaja
hihaan.
13
Takin ja paidan riisuminen itsenäisesti
Istuma-asennossa.
Avatkaa paidan napit. Nostakaa paita alas terveen
puolen olkapäältä terveellä
kädellä. Pujottakaa terve
yläraaja hihasta pois. Nostakaa paita alas leikatun
puolen olkapäältä ja pujottakaa hiha pois yläraajasta.
14
Kotivoimisteluohje leikkauksen jälkeen
Ohjattuja harjoitteita Teidän tulisi tehdä omatoimisesti
useita kertoja päivässä. Alkuviikkojen harjoitteet ovat
lähinnä leikatun yläraajan verenkiertoa aktivoivaa ja passiivista olkanivelen liikkuvuutta lisäävää. Tehkää aluksi
harjoitteita pienillä toistomäärillä useasti. Harjoitellessa
saa tuntua kipua. Kivun lievitykseen Teidän tulisi käyttää
kipulääkkeitä, kylmähoitoa ja niska-rannelenkkiä.
Noin kuukauden kuluttua aloitetaan aktiiviset harjoitteet.
Allasjumpan voitte aloittaa heti kun ompeleet on poistettu
ja haava on siisti, aikaisintaan kolmen viikon kuluttua
leikkauksesta.
Sormien pumppaus
Yleisiä ohjeita
Leikatun olkanivelen vastustettu sisäkierto on kielletty
6 viikon ajan leikkauksesta. Vastustettu sisäkierto tapahtuu esim. tölkkien avaamisessa, paidan housuihin laittamisessa sekä wc-toiminnoissa, yleisesti käden viennissä
selän taakse.
Leikattuun yläraajaan ette saa tukeutua muutamaan
kuukauteen vuoteesta ja tuolilta ylösnoustessanne. Leikatun puolen kyljelle saatte kääntyä 6 viikon kuluttua
leikkauksesta.
Kotitöiden tekeminen (esim. siivous) leikkauksen jälkeen
on Teiltä kielletty noin 2 kuukauden ajan, samoin painavien taakkojen kantaminen. Sallittu kantamuksen paino
on noin 1 kg (esim. maitotölkki) 1 kk leikkauksesta.
Viekää sormet nyrkkiin ja
ojentakaa sormet suoraksi
reippaaseen tahtiin.
Seisten
Koukistakaa ja ojentakaa
kyynärpäätä.
15
16
Yläraaja kantositeessä.
Kääntäkää kämmen vuoroin
ylöspäin ja alaspäin.
Istukaa tai seisokaa ryhdikkäästi.
Nostakaa hartiat ylös, pitäkää jännitys 5 sekuntia –
rentouttakaa hartiat hitaasti
alas.
Nojatkaa pöytään toisella
kädellä
Heiluttakaa yläraajaa rennosti eteen-taakse, sivulta
sivulle sekä ympäri molempiin suuntiin.
Selinmakuulla, kyynärnivel koukistettuna. Tarttukaa terveellä kädellä leikatun yläraajan ranteesta
kiinni.
Nostakaa/avustakaa terveellä yläraajalla leikatun
yläraajan nostoa suoraksi
kohti kattoa.
SAIRAALAVAIHEEN JÄLKEEN
Leikkausalueen tarkkailu kotona
Kotiutumisen yhteydessä annettuja haavanhoito-ohjeita
on tärkeä noudattaa. Haavalla olevat ompeleet saatte
poistattaa terveyskeskuksessa 2 viikon kuluttua leikkauksesta. Jos leikkausalueella tuntuu äkillistä, pahenevaa
kipua, leikkaushaavassa esiintyy punoitusta, turvotusta tai
vuotoa tai kotona on jatkuvaa kuumeilua, ottakaa yhteyttä
Teitä hoitaneelle osastolle.
Tulehdusten ehkäisy ja hoito
Tekonivel on vieras esine kehossa ja siksi alttiimpi tulehduksille kuin muu kudos. Siihen voi tulla myöhemmin
tulehdus muualta elimistöstä. Tämän takia Teidän on hoidettava erityisellä huolella kaikki tulehdussairaudet, esimerkiksi hammasjuuritulehdukset ja keuhkoihin tai virtsateihin liittyvät kuumeiset bakteeritulehdukset. Normaa-
17
lit virusperäiset hengitystietulehdukset, esimerkiksi tavalliset flunssat eivät ole tulehdusriski tekonivelen kannalta.
Lääkärissä ja hammaslääkärissä käynnin yhteydessä Teidän on aina ilmoitettava tekonivelestä. Pienehköjenkin
toimenpiteiden, kuten katetrointien, punktioiden ja hammashoitojen yhteydessä lyhyt antibioottihoito on useimmiten paikallaan.
Tekonivel ja metallinilmaisimet
Metallinilmaisimet voivat reagoida tekoniveleen. Nykyisin erillistä todistusta ei lentokentällä tarvita.
Työ ja vapaa-aika
Paluu töihin tapahtuu noin kahden kuukauden kuluttua.
Raskaaseen työhön, johon liittyy tärinää aiheuttavien
koneiden käyttöä, ei tekonivelen kanssa voi palata. Ottakaa yhteys työterveyslääkäriinne jo ennen leikkausta.
Autolla ajo on sallittu 4-6 viikon kuluttua leikkauksesta.
Teidän on kuitenkin oltava kykeneväinen hallitsemaan
autoanne.
Välttäkää urheilulajeja, jossa niveleen kohdistuu suoria
iskuja, suuri loukkaantumisen vaara tai lajeja joihin liittyy olkanivelen sijoiltaanmenovaara (kontaktiurheilulajit,
jalkapallo, lentopallo, käsipallo).
Yleisesti välttäkää toimia, joihin liittyy voimakasta vetoa,
työntöä, vasarointia, iskemistä ja tärinää, koska se saattaa
irrottaa tekonivelen.
Perusliikunta on sallittua.
18
TEKONIVELEN IRTOAMINEN
Tekonivelen irtoaminen on mahdollista, ja tällöin voidaan
joutua tekemään uusintaleikkaus. Irtoamisriski kasvaa
vähitellen, normaalisti 10- 20 vuoden jälkeen. Irtoamisriskin takia leikatun olkapään seuranta on tärkeää lääkärin
kanssa sovittavan aikataulun mukaan. Kun irtoaminen
todetaan ajoissa, on leikkaustulos yleensä hyvä. Irtoamisriskin takia nuorilla potilailla ensimmäistä tekonivelleikkausta pyritään siirtämään mahdollisimman pitkään.
19
20
Muistilista:
1. Hampaat
2. Iho
3. Infektiot
4. Sairaudet
5. Lääkitys
6. Lihasvoima
7. Ravitsemus
8. Tupakointi
-hampaiston röntgenkuvaus
(ortopantomogrammi)
-hammaslääkärin tutkimus ja
hoito
-hammaslääkärin lausunto
-iho terve ja ehjä, ei ihottumia
-ihopoimut ja varvasvälit ehjät
-ei säärihaavoja sekä kynnet
hoidettu
-kaikki tulehdukset hoidettu
ennen tekonivelleikkausta
(esim. virtsa-, poskiontelo- ja
hammastulehdukset)
-tarvittaessa yhteys oman
terveyskeskuksen lääkäriin
-perussairaudet tasapainossa
ennen leikkausta, esim.
diabetes, verenpainetauti ym.
-tarvittaessa yhteys oman
terveyskeskuksen lääkäriin
-lääkityksen tarkistus omalla
terveysasemalla
-hyvä yleiskunto sekä lihasten
hyvä kunto
(esim. kävely, pyöräily ja
uinti)
-monipuolinen ravinto
-tarvittaessa painon pudotus
-tupakoinnin lopettaminen /
vähentäminen
Yksilölliset ohjeenne:
Potilaan nimi
Yksilölliset rajoituksenne:
Kontrollikäyntinne:
Teidät leikannut lääkäri:
Osaston
puh. (02) 313_________