Oppimateriaali

Espoo Ciné
International
Film festival
19.–28.8.2016
Näköaloja
Horizon Beautiful
Sveitsi, Etiopia 2013
Kuva: Pressimateriaali
Ohjaus: Stefan Jäger
Käsikirjoitus: Ephrem Alemu, Mikyias Efram, Abiy Getahun,
Oliver Keidel
Kuvaus: Abraham Haile Biru, Richard Grell
Leikkaus: Henok Birhanu, Emebet Dagne, Nahom Girma, Robin
Wenger
Näyttelijät: Henok Tadele (Admassu), Stefan Gubser (Franz),
Zenaw Tessema (rikollisjoukon pomo), Kenny Allen (lehtimies)
Dialogi: englannin-, saksan- ja
amharankielinen
Tekstitys: suomenkielinen
Kesto: 91 min
Ikäraja: K7
Elokuvan esittely: Admassu Messi on 12-vuotias katulapsi Etiopian pääkaupungista Addis Abebasta. Hän
haaveilee sukunimikaimansa Messin loistokkaasta jalkopallourasta. Kun FIFA:n edustaja Franz saapuu kaupunkiin,
Admassu kuvittelee futistaivaan porttien aukeavan hänelle. Admassu kuitenkin epäonnistuu surkeasti
yrityksissään lähestyä kykyjenetsijää. Hän keksiikin järjestää Franzin kidnappaamisen paikallisten pikkurikollisten
kanssa, aikoen itse toimia suurena pelastajana, ja päästä tätä kautta Franzin suosioon. Suunnitelma menee
pieleen ja kaksikko joutuu etsimään tiensä takaisin kaupunkiin maaseudun halki. Matkan aikana toisensa
kohtaavat kaksi eri kulttuuria todellisuuksineen ja haaveineen.
Oppimateriaalin teemoja: elokuva-analyysi, hyvän elämän lähtökohdat, ystävyys ja suvaitsevaisuus, haaveet
Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet: ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja
ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Espoo Ciné
International
Film festival
19.–28.8.2016
Tehtäviä ja keskustelunaiheita luokkaan
1. Ennen elokuvaa

Katsokaa elokuvan traileri. Mitä ajatuksia se herättää?
Traileri: https://vimeo.com/93188377

Mihin elokuvan lajityyppiin (=genreen) elokuva mielestäsi sijoittuu?
Esimerkkejä elokuvan genreistä
DRAAMA: Tarina perustuu vuoropuheluun ja
toimintaan. Pyritään kuvaamaan roolihahmojen
luonteita ja keskinäisiä suhteita.
SEIKKAILUELOKUVA: Sisältää suuren seikkailun, on usein
päällekkäisyyttä muiden lajityyppien kanssa. Tapahtumat
sijoittuvat usein menneisyyteen.
KOMEDIA: Tavoitteena on saada katsoja huvittumaan
tai nauramaan. Huumoria saadaan aikaan esimerkiksi
liioiteltuina liikkeinä, hauskoina puheina, vitseinä tai
parodioiden toisia henkilöitä ja tarinoita.
TOIMINTAELOKUVA: Tapahtumarikas elokuva, päähenkilö
kohtaa vaativia ja vaarallisia tilanteita. Roolihahmoista
sankari
on
kekseliäs,
rohkea
ja
ylivoimainen
ominaisuuksiltaan. Ominaispiirteitä ovat hyvä-paha asetelma,
takaa-ajot,
räjähdykset,
tappelut.
Tapahtumapaikka ja aika kuvaavat yleensä nykyaikaa.
Lähde: http://www.koulukino.fi/ckfinder/userfiles/files/FrankenweenieGenret.pdf
2. Elokuvan jälkeen





Mitä elokuvasta jäi mieleen?
Mistä pidit elokuvassa, mistä taas et pitänyt? Miksi?
Mitä tunteita kävit läpi elokuvan aikana?
Minkälaisina koit elokuvan henkilöhahmot?
Mitä mieltä olet elokuvan lopetuksesta?
Tehtävä:
Kirjoittakaa tiivistelmä elokuvan tapahtumista. Vaihtoehtoisesti voitte myös piirtää sarjakuvan
tapahtumista tai tehdä elokuvajulisteen.
Vinkki:
Voitte myös valokuvata elokuvajulisteen tai rakentaa valokuvien avulla sarjakuvan elokuvan keskeisistä
tapahtumista.
3. Elokuvan juoni ja rakenne

Mitä tarkoitetaan elokuvan juonella? Entä elokuvan tarinalla?
Tarina: Elokuvan pohjalla oleva tarina, joka halutaan
kertoa. Elokuvateoriassa käytetään myös nimitystä
fabula. Elokuvan tapahtumat voivat kuvata useita
vuosia ja useiden sukupolvien välistä aikaa. Elokuvan
keinoin tapahtumat esitetään tiivistetysti (ks. juoni).
Lähde: http://koulut.sodankyla.fi/elokuvakasvatus/opas.pdf
Juoni: Tarkoittaa sitä, mitä elokuvan pohjalla
olevasta tarinasta kerrotaan elokuvassa, missä
järjestyksessä,
sekä
kuinka
kattavasti
tapahtumat esitetään. Elokuvan keston aikana
voidaan esimerkiksi esittää vuosia kestävä
tapahtumaketju.
Espoo Ciné
International
Film festival
19.–28.8.2016
Tehtävä:
Kerratkaa elokuvan juoni ja tarinarakenne pareittain tai pienryhmissä. Voitte käyttää apuna
ranskalaisia viivoja tai aikajanaa. Sijoittakaa sitten elokuvan tapahtumat seuraavaan juonimalliin:
Alkusysäys:
Elokuva
alkaa, herättää
katsojan
mielenkiinnon. Johdattaa katsojan elokuvan maailmaan.
Esittely: Kerrotaan, mistä ja keistä on kysymys: keitä
henkilöt ovat, missä henkilöt ovat, milloin kaikki
tapahtuu, mitkä ovat nykyiset ja menneet henkilöiden
väliset suhteet. Synnyttää katsojassa odotuksia. Välittää
tietoa elokuvan tyylilajista.
Syventäminen: Tarkoituksena saada katsojat eläytymään
elokuvan henkilöihin.
Ristiriidan kärjistyminen: Ristiriitojen kärjistyminen
tapahtuu osapuolten välisinä ”hyökkäyksinä”. Jatkuvat
vedot ja vastavedot vievät toimintaa kohti
käännekohtaa, joka johtaa päätekijöiden kohtaamiseen
elokuvan pääkohtauksessa.
Ratkaisu: Konflikti ratkeaa, jompikumpi osapuoli saa
tahtonsa läpi ja voittaa.
Häivytys: Elokuvan päätösjakso. Katsoja rauhoitetaan,
ristiriitojen ja jännityksen aiheuttama tunnekuohu
tasaantuu. Elokuva päättyy.
Lähde: Aaltonen, Jouko (2002): Käsikirjoittajan työkalut. Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Vinkki:
Voitte tehdä aikajanan perinteisesti luokan taululle tai paperille, tai sitten luoda sellaisen verkkoon,
esimerkiksi Padletiin (www.padlet.com) tai Preziin (www.prezi.com).
4. Hyvän elämän lähtökohdat
Admassu on orpolapsi, tarkoittaen, että hänellä ei ole elämässään isää eikä äitiä. Lisäksi hän asuu
kadulla, ilman omaa kotia. Poika luistaa myös koulunkäynnistä, ja häneltä puuttuu elämästään rytmi ja
kaikenlainen säännöllisyys. Tästä huolimatta hän jaksaa hymyillä ja unelmoida jalkapallotähden urasta,
uhmaten näin ”kohtaloaan”.
Tehtävä:
Pohtikaa yhdessä, mitä tarkoittaa hyvä elämä. Mistä aineksista hyvä elämä koostuu? Kuka
määrittää, mitä hyvä elämä on? Käyttäkää pohdinnan pohjana seuraavaa Suomen
Mielenterveysseuran tekstiä.
Pohtikaa vielä tämän jälkeen, mitä hyvä elämä merkitsee teille itsellenne ja mistä aineksista se
koostuu. Voitte käyttää apuna ajatuskarttaa.
Palatkaa lopuksi vielä elokuvaan ja käykää läpi, mitkä ovat Admassun keinot selvitä elämästä
eteenpäin.
Monien muutosten maailmassa tunnemme joskus olevamme eksyksissä. Elämän ja maailmankatsomuksen
pohjaksi tarjotaan monenlaista tietoa ja uskomusta. Elämälle antaa tarkoitusta, turvaa ja sisältöä se, että itse
tietää, mitä arvostaa ja kunnioittaa ja minkälainen on oma asioiden tärkeysjärjestys. Se vaikuttaa myös
elämän asenteeseen: miten suhtaudun elämään ja etenkin sen mukanaan tuomiin kolhuihin. Moni meistä
elää kuitenkin tulevan toivossa odottaen aina jotain parempaa ikään kuin lottovoittoa. Silloin nykyhetki jää
ehkä elämättä, ja jätämme huomaamatta käyttämättä monet sen tarjoamat mahdollisuudet.
Tyytyväisyys rakentuu usein pienistä ja enimmäkseen hyvin arkisista perusasioista. Sen edellytykset ovat
pitkälti meissä itsessämme, ainutkertaisuudessamme, ainutlaatuisuudessamme, mahdollisuuksissamme.
Ihmissuhteet ovat tärkeitä hyvän olon ylläpitäjiä ja tuki vaikeuksien tullen. Kokemus tarpeellisuudesta ja
hyväksytyksi tulemisesta omassa ympäristössä tukee mielen hyvinvointia. Jokaisella pitäisi olla halutessaan
mahdollisuus kuulua johonkin, osallistua, olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, tulla kuulluksi ja vaikuttaa
tärkeinä pitämiinsä asioihin.
Espoo Ciné
International
Film festival
19.–28.8.2016
Ulottuvillamme on aina monia hyvän mielen lähteitä. Nauru on ilmainen ilo; toivottavasti emme koskaan
kadota kykyämme leikkiä, vapauttaa itsessämme asuva lapsi. Musiikki, taide, kirjallisuus antavat elämyksiä ja
sisältöä elämään. Rakkaat muistot ovat suunnaton hyvän olon lähde.
Lähde:
Suomen mielenterveysseura / Arjen aapinen:
http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/arjen_aapinen.pdf
Tehtävä:
Pohtikaa elokuvan myötä perheen merkitystä itsellenne. Keitä kuuluu omaan perheeseesi? Mitä
teette yhdessä, mistä juttelette? Minkälaiset ovat keskinäiset suhteenne? Voitte piirtää myös
puukuvaimen perheenjäsenten kartoittamiseksi ja asioiden listaamisen avuksi.
Voitte käydä pohjustukseksi läpi seuraavat MLL Nuortennetin huomiot hyvään perhe-elämään
liittyen.
Parhaimmillaan…










On kivaa viettää aikaa yhdessä. Yhdessä voi löhöillä, pelata, ulkoilla, lenkkeillä, retkeillä, tehdä ruokaa ja
jutella arkipäiväisistä asioista.
Yhdessä tehdyt retket ja reissut voivat olla mieleenpainuvia hetkiä, vaikka pientä kinaa välillä syntyisikin.
Asioista yritetään sopia ja jutella yhdessä. Toisten mielipiteitä pyritään kuuntelemaan ja arvostetaan,
vaikkei kaikesta oltaisikaan samaa mieltä.
Sovituista asioista pidetään kiinni. Jos jostain on yhdessä sovittu, jokainen pyrkii omalta osaltaan
huolehtimaan, että sopimus pitää.
Vanhemmille uskaltaa kertoa huolistaan ja näyttää tunteensa. Vanhemmilta voi saada lohtua ja apua
mieltä painavissa asioissa.
Yhdessä voi nauraa ja hullutella. Perheellä voi olla aivan oma, sisäinen huumori. Sitä ei välttämättä
kukaan muu ymmärrä, eikä samoja juttuja tulisi mieleenkään tehdä kodin ulkopuolella.
Perheenjäsenet tuntevat toistensa luonteenpiirteet ja tavat. Usein he tietävät myös hauskoja
yksityiskohtia, joita perheen ulkopuoliset eivät tiedä.
Siskojen ja veljien kanssa voi olla hauskaa leikkiä, pelata ja kertoa salaisuuksia. He myös auttavat ja
jakavat monia huolia.
Siskojen ja veljien kanssa voi opetella riitelyn taitoa ja riitojen sopimista.
Vanhempien kainaloon voi käpertyä tai istahtaa polvelle, vaikkei olisikaan enää pikkulapsi.
Lähde: MLL Nuortennetti
Voitte jatkaa tehtävää vielä, pohtien teille läheisen ihmisen merkitystä seuraavan Oivan tehtävä
kautta.
Oiva: ”Tärkeä läheinen”
http://www.oivamieli.fi/tarkea_laheinen.php
5. Ystävyys ja suvaitsevaisuus

Mitä ymmärrät käsitteellä ystävä, entäpä ystävyys?
Kaveri, joka saa sinut nauramaan, jonka kanssa voit olla oma itsesi, mutta johon myös luotat, on varmasti
hyvä ystävä. Kaveri, joka kohtelee sinua kurjasti, jonka vuoksi joudut usein ongelmiin ja joka kertoo
salaisuutesi muille, ei täytä välttämättä hyvän ystävän kriteereitä.
Espoo Ciné
International
Film festival
19.–28.8.2016
Toisinaan myös ystävien kesken tulee riitoja ja erimielisyyksiä. Ne voivat olla ahdistavia ja aiheuttaa paljon
huolta. Riidat eivät yleensä ole vaarallisia ja niistä voi seurata jopa jotain hyvää. Merkitystä on sillä, miten
riidat sovitaan ja miten riidellään.
On koulu-, koti- ja lapsuusajan ystäviä, mummola- tai mökkikavereita. Erilaisia ystäviä nähdään erilaisissa
paikoissa. Joitakin kavereita nähdään vain koulussa, toisia nähdään joka päivä tai pari kertaa vuodessa.
Joidenkin kanssa ollaan ystäviä netissä, eikä heitä välttämättä koskaan tavata kasvokkain.
Ystävyyssuhteissa opetellaan taitoja, jotka ovat tärkeitä myös muissa läheisissä ihmissuhteissa. Ystävien
kanssa harjoitellaan luottamusta, yhdessä olemista, ristiriitojen ratkaisemista ja toisen huomioimista.
Lähde: Väestöliitto




Miten kuvailisit Admassua ihmisenä? Minkälainen hän on, millaisia piirteitä hänestä nousee esille?
Entäpä Franz, miten kuvailisit häntä?
Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia huomaat Admassun ja Franzin välillä?
Miten Admassun ja Franzin välit muuttuvat elokuvan kuluessa? Miksi?
Mitä ymmärrät käsitteellä suvaitsevaisuus? Onko Admassu mielestäsi suvaitsevainen? Entäpä
Franz?
Ystävyys yli rajojen tarkoittaa suvaitsevaisuutta erilaisuudesta huolimatta. Erilaisuutta on monenlaista ulkonäkö, puhetyyli, tavat, ajatukset, eleet, kiinnostuksen kohteet yms. Olemme kaikki erilaisia ja juuri siksi
ainutlaatuisia, mutta juuri tämä erilaisuutemme voi olla myös lähtökohta syrjinnälle. Mitä enemmän
poikkeamme maan tai kulttuurin keskiarvosta, sitä todennäköisempää on, että meidät huomioidaan – joko
positiivisesti tai negatiivisesti.
Lähde: edu.fi
Tehtävä:
Pohdi vielä ystävyyttä omalla kohdallasi. Keitä ystäviä sinulla on? Onko joku heistä paras ystäväsi,
jolle uskallat kertoa salaisuuksia ja jonka puolen voit kääntyä huolen tai surun kohdatessa?
Entä onko sinulla ystäviä, joita tapaat vain satunnaisesti? Miten vietät aikaa ystäviesi kanssa?
Oletko taas joskus ajautunut ystäväsi kanssa erimielisyyksiin? Miten tilanne lopulta selvisi?
Voit käyttää apuna seuraavaa MLL Nuortennetin listausta hyvän ystävyyden tunnusmerkeistä.
Hyvän ystävyssuhteen tunnusmerkkejä:











Pystytte olemaan omia itseänne toistenne seurassa
Hyväksytte toisenne sellaisena kuin olette
Tiedätte sen, että parhaiden kaverusten ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä
Autatte, tuette ja lohdutatte toisianne
Pystytte kertomaan salaisuuksia toisillenne
Luotatte toisiinne ja olette luottamuksen arvoisia
Puolustatte toisianne esimerkiksi kiusaamistilanteessa
Kannustatte toisianne ja annatte hyvää palautetta onnistumisista
Pystytte puhumaan keskenänne myös vaikeista asioista
Viihdytte yhdessä ja haluatte viettää aikaa keskenänne
Ystävyytenne on vastavuoroista, eli molemmat iloitsevat siitä
Lähde: MLL Nuortennetti
Espoo Ciné
International
Film festival
19.–28.8.2016
6. Haaveet
Admassu haaveilee ammattijalkapalloilijan urasta, niin innokkaasti, että hän on valmis tekemään mitä
tahansa saadakseen FIFA:n edustajan, Franzin huomion – jopa suunnittelemalla tämän kidnappauksen!
Kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan, ja Admassun matka haaveisiin mutkistuu
entisestään.
Tehtävä:
Pohtikaa ja kirjatkaa ylös omia haaveitanne! Haaveiletko jostain tietystä ammatista kuten Admassu?
Haaveiletko ulkomaanmatkasta, opiskelusta tai asumisesta ulkomailla? Vai siintääkö mielessäsi jokin
tietty harrastus, tai vaikkapa upouusi polkupyörä?
Pohtikaa tämän jälkeen, miten helposti toteutettavissa haaveenne ovat. Admassu haaveili
ammattilaisjalkapalloilijan urasta, johon pääseminen vaatii runsaasti työtä ja harjoittelua, ja päämäärä
siintää vasta vuosien päässä. Mitkä omista haaveistanne ovat helposti toteutettavissa, mitkä taas vievät
enemmän aikaa ja ehkä myös vaativat työtä ja kärsivällisyyttä?
Palatkaa vielä kerran haaveisiinne. Nyt antakaa ajatusten juosta vapaasti ja unelmoikaa kaikesta, mitä
haluaisitte itsellenne tai toteutuvan elämässänne! Kootkaa unelmanne unelmakartaksi (käyttäkää
apuna aikakauslehtiä, leikkaa&liimaa -periaatteella) tai luokaa kartta verkkoon, esimerkiksi Preziin
(www.prezi.com). Käykää lopuksi unelmakarttanne läpi ryhmän kesken, niistä keskustellen.
Huomaatteko unelmien kesken jotain yhtäläisyyksiä tai eroja?
7. Draamatehtävä/Video
Tehkää ryhmän kesken tai pienryhmissä video hyvästä ystävyydestä tai omasta unelmastanne! Voitte
toteuttaa tehtävän myös draamatehtävänä.
Miettikää videota suunniteltaessa sen tarkempaa aihetta, sisältöä ja tyyliä, ja hyödyntäkää tunnilla
läpikäymäänne materiaalia aiheesta. Jakakaa ryhmän kesken roolit, kuka tekee mitäkin (näyttelijä,
kuvaaja, leikkaaja jne.), ja tehkää videosta kuvakäsikirjoitus. Miettikää myös videon kestoa; jo pariin
minuuttiin saa mahtumaan paljon asiaa. Tyyliltään voitte tehdä videosta tietoiskun, dokumentin tai
vaikkapa musiikkivideon!
Voitte tehdä videot joko videokameralla, älypuhelimella tai tabletilla, ja editoida ne laitteiden
perusohjelmistoilla. Huomioikaa videota tehtäessä tekijänoikeudet!
Täältä löytyy apua videoiden suunnitteluun ja toteutukseen:
Mediametka-oppimateriaali:
http://mediametka.fi/opetusmateriaalit/muu-opetusmateriaali/elokuvat/
Kaikki kuvaa –videotutoriaalit:
http://kaikkikuvaa.fi/tutoriaalit/
Koulujen elokuvaviikko:
http://www.elokuvaviikko.fi/
CC Search –materiaalihaku:
http://search.creativecommons.org/
Espoo Ciné
International
Film festival
19.–28.8.2016
8. Kirjoitelma
Miten Admassun elämä jatkuu elokuvan jälkeen? Entä miten hänen elämänsä olisi jatkunut, jos hän ei
olisi lähtenyt Franzin perään, tai jos hän olisi luovuttanut jalkapallouran suhteen?
Kirjoita elokuvasta elokuva-arvostelu. Voit tutustua Helsingin Sanomien verkkosivuilla arvosteluihin
(http://www.hs.fi/arviot/elokuva/) ja niiden rakenteeseen. Mitä asioita arvosteluissa nostetaan esille?
Minkälainen on kirjoitusten tyyli?
Elokuva-arvostelun piirteitä:
Elokuva-arvostelu on sekä tietoa että mielipiteitä välittävä
teksti. Siinä esitellään elokuvaa ja sen taustoja sekä
arvioidaan sitä. Lähtökohtana on, ettei lukija tunne
arvosteltavaa elokuvaa.

Aloitus on kiinnostusta herättävä, lopetus harkittu. Faktat ja
arviointi lomittuvat – mielipidettä ei kirjoiteta omaksi
yksittäiseksi kappaleekseen tekstin loppuun.

Anna elokuvan perustiedot. Elokuvasta on tapana
kertoa nimen lisäksi ainakin ohjaaja, valmistumisvuosi
ja -maa.


Esittele elokuvaa niin paljon, että arvosteluasi on
mahdollista seurata ja ymmärtää elokuvaa
katsomatta. Kaikkia juonenkäänteitä ja ristiriitojen
ratkaisuja ei silti pidä kertoa, lukija saattaa haluta
nähdä elokuvan itsekin.
Perustele näkemyksesi elokuvasta monipuolisesti ja
havainnollisesti, siis poimi elokuvasta perustelut
näkemyksillesi. Valitse sisällön painotukset ja näkökulma
sekä tekstin sävy julkaisupaikan ja lukijakunnan mukaan.
Voit kirjoittaa maltillisesti tai käskevästä, rempseästi tai
asiallisesti, humoristisesti tai totisesti jne. Sävy syntyy mm.
sanavalinnoista, vastakkainasetteluista, lauseiden ja
kappaleiden rakenteista.

Arvostelua pitää koossa jokin perusajatus, jonka
kirjoittaja haluaa lukijalle välittää. Se voi olla
esimerkiksi elokuvasta tehty tulkinta tai oma näkemys
elokuvan onnistumisesta.

Otsikoi arvostelusi nasevasti. Voit halutessasi käyttää
täsmentävää alaotsikkoa.
Lähde: www.koulukino.fi
Vinkki:
Voitte kirjoittaa perinteisiä kirjoitelmia tai sitten koota tekstit verkkoon omaan (suljettuun) blogiin,
jossa opettaja ja muut ryhmäläiset pääsevät lukemaan ja kommentoimaan muiden tekstejä. Voitte
koota blogiin myös muita kirjoitustehtäviä. Tutustukaa blogipohjien ohjeisiin ja sääntöihin ennen
tehtävän alkua, ja päättäkää myös yhteisesti pelisäännöistä (netiketti ym.). Huomioikaa tehtävää
toteutettaessa tekijänoikeudet!
Ilmaisia blogipohjia:
Wordpress: http://fi.wordpress.org/
Blogger: https://www.blogger.com/
Voitte myös tehdä kirjoitelmat sähköisesti ja tallentaa ne esim. Google Driveen tai johonkin
pilvipalveluun,
esim.
Dropboxiin
(https://www.dropbox.com/)
tai
Owncloudiin
(https://owncloud.org/features/).