klikk her

INGENIØRKONFERANSEN
ÅLESUND 2016
sunnmørsindustrien i en brytningstid
NTNU ÅLESUND
18. OKTOBER 2016
Ingeniørkonferansen Ålesund 2016
Ingeniørkonferansen setter relevante faglige tema i regionen på
agendaen, og belyser utfordringer og muligheter. Tema for årets
konferanse er “Sunnmørsindustrien i en brytningstid”. Konferansen
innbyr til erfaringsutveksling, refleksjon og åpen dialog rundt interessante tema, og gir dessuten en unik mulighet til å utvide ditt
faglige nettverk!
Deltakelse på konferansen koster kr 500,- pr person. Studenter
deltar gratis, men av praktiske årsaker er vi likevel avhengig av at
også studenter melder seg på.
Vi kan også tilby stand på dette arrangementet. Plass til stand koster
kr 2.000,- og inkluderer 1 deltaker.
ARRANGEMENTET ER ETT SAMARBEID MELLOM:
Program:
11:30
Registrering av deltakere og enkel servering
12:10 Velkommen
12:15 Automatisert ryggrammeproduksjon
Håkon Østrem, Ekornes
12:45 Tilgjengeliggjøring av informasjon ombord på brønnbåt
Arnstein Johansen, CFlow
13:15 PAUSE
13:45 Rolls-Royce Unified Bridge
Frøy Birte Bjørneseth, Rolls Royce
14:15
Ulstein new automation platform – Modern system
integration with flexibility and scalability
Jonas Wenström, Ulstein Power & Control
14:45 PAUSE
15:15 Manufacturing Network/ Industri 4.0
Ola Jon Mork, NTNU
15:45 Fremtidens simulatorteknologi
Joel Mills, OSC
16:15 SLUTT
PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
TID OG STED:
18. oktober 2016
NTNU Ålesund
Auditorium: Nørvasundet
PÅMELDING:
www.nfaplassen.no/arrangementer
ALLE må melde seg på, også studenter!
MEDLEMSKAP:
DELTAKERAVGIFT:
Gratis deltakelse for studenter!
Medlemskap i NFA koster kr. 4.000,pr. kalenderår for bedrift,
400,- pr. kalenderår for personlig
medlem og er gratis for studenter.
PÅMELDINGSFRIST:
Ta gjerne kontakt for mer info.
Deltaker kr. 500,-
Deltaker med utstilling kr 2.000,-
Senest 8. oktober 2016!
Utstillere:
Programkomité:
Webjørn Rekdalsbakken, NTNU
Dag Sverre Grønmyr, Rolls Royce Marine
Ottar Osen, NTNU
Rune Volden , Ulstein Power & Control
Audun Alvestad, NTNU / Alvestad Automation
Tom Kristian Venger, NFA