Arktisk E-navigasjon

Arktisk E-navigasjon
ULSTEIN POWER & CONTROL AS
ROAR KJÆRSTAD
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
KJENTE BEHOV
Pålitelige kartdata
Utvidede værtjenester. Raske endringer i vær og
navigasjons forhold.
Varslingstjeneste
– Rute/is
– Ulykke/SAR
Overvåking
– Grensekontroll
– Fiskerikontroll
Redning
– Skip
– Mannskap og passasjerer
Kommersielle tjenester
Kommunikasjon for autonome skip
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
HVA ER UTFORDRINGENE
Navigasjonserfaring
Tradisjonelle navigasjons og kommunikasjons
hjelpemidler er ikke tilstrekkelige
Begrenset kommunikasjon og båndbredde
Tøffere vær og miljø forhold
Lang responstid på redning
Store øde områder
Langt mellom skip
Store sesong variasjoner i antall skip
– Økende mengde skip i sesong
– Fortsatt lite i forhold til resten av verden
Investeringsvilje
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
HVORDAN DEKKE BEHOVENE
Vi trenger pådrivere for å skape nye innovasjoner tilpasset
polare farvann (begrenset marked)
–
–
–
–
Regelverk
Operatører (Statoil)
Turister
Støtteordninger til innovasjonsprosjekter
Tilpasse kommersielle produkter til også å dekke behovet i
nordområdene
– Vil dette kun fordyre eksisterende produkter?
Open Bridge vil kunne ivareta mye av behovet for
tilrettelagt e-navigasjon
– Men vil også være avhengig av eksterne tjenester
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
INNOVASJONS MULIGHETER
Open Bridge
Må vi bruke kart?
Løsning kun med sensorer for nærnavigasjon
Sensorer og varsling med eksisterende teknologi
– Kamera
– Radar
– Lys- og lyd-refleksjon
Spesial droner
Kommunikasjons samhandling mellom skip mot land
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY
WWW.ULSTEIN.COM
TURNING VISIONS INTO REALITY