NB: kun 25 plasser!

LEDEREN SOM
BALANSE-KUNSTNER
MELLOM KRAV OG
STØTTE
Om å være en trygg og tydelig leder som
våger å stille krav til arbeidstakernes
jobbutførelse
NB:
kun 25
plasser!
Når du som leder stiller krav til dine ansatte,
hender det kanskje at du blir møtt med ulik form
for motstand eller følelsesmessige uttrykk.
Mange ledere vil da ha en tendens til å vike unna
i stedet for å opprettholde kravet - samtidig som
de støtter de ansatte i å mestre det jobben faktisk
krever av dem.
Eksempelvis kan dette oppleves utfordrende i
møtet med unge, påståelige ”verdensmestere”,
med drevne ansatte som hevder at ”sånn har vi
alltid gjort det her”, med ansatte som har
språklige, kulturelle eller andre særskilte
utfordringer, med nyansatte ufaglærte
eller andre.
Sett av 23. november for å lære mer om
hvordan du kan bli en trygg leder.
Kurset gjennomføres som forelesning, fasilitering (bistand og veiledning
gjennom samtale) og plenumsdiskusjoner.
Kurset tar utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Deltagerne vil før kurset bli
oppfordret til å tenke gjennom og ta med seg situasjoner de ønsker å takle bedre ift til
det å stille krav, og samtidig gi støtte. Innholdet i kurset vil bli tilpasset deltagernes
spesifikke behov, og punktene under er således veiledende;
• Hvordan skape en stemning som gjør at andre tør og vil snakke om det de ikke får så
godt til?
• Hvordan skal jeg selv leve opp til at det å stille krav er respektfullt?
Hvordan stille krav på en slik måte at mottageren har størst mulig sjanse for ikke å gå i
vranglås?
• Hva om mottageren går i vranglås?
• Hvordan skal jeg lykkes med å ta vare på mine ansatte om de synes det er tøft å høre
”sannheten”?
• Hva hindrer meg i å være tydelig og stille krav?
• Hvordan få til å stille krav om noe jeg ikke er så god til selv?
• Hvordan skal jeg få mine ansatte til å forplikte seg til å videreutvikle seg?
Kursleder
Kjell Ribert (www.ribert.no) er master i konfliktmegling (MMCR), Cand mag, adjunkt,
med videreutdanning i spesialpedagogikk, sosiologi og antropologi, i tillegg til å være
sertifisert focusing trainer fra The Focusing Institute. Han har solid fagkompetanse
innen kommunikasjon, veiledning/coaching, konflikthåndtering og andre prosesser
mellom mennesker. Han har utført oppdrag som foredragsholder, veileder, fasilitator og
konfliktmegler gjennom en årrekke. De siste 15 årene har han også hatt en rekke
oppdrag hvor fokus spesielt er rettet mot veiledning av ansatte med kulturell og språklig
minoritetsbakgrunn.
09.00 – 09.30 Forventningsavklaring – rammer for kurset
09.45 – 10.30 Kommunikasjon
10.45 – 12.00 Utfordrende tematikk
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 15.45 Kurs fortsetter; teori, øvelser, simulering av utfordringene.
15.45 – 16.00 Evaluering av dagen
Målgruppe for kurset:
For ledere og tillitsvalgte som ønsker å bli tryggere og tydeligere i sin rolle, og som
ønsker å stille nødvendige og konkrete krav til arbeids-utførelse, samtidig som de
støtter og inspirerer medarbeidere til å mestre det de må kunne for å stå i jobben.
Tid: 23. november fra kl. 9.-16.
Sted: Gardermoen
Priser:
Deltakeravgift påmelding før 1.okt: kr. 1960
Deltakeravgift påmelding etter 1.okt: kr. 2400
Dagpakkepris tilkommer på kr. 565 pr.person
Alle priser er eks.mva