Invitasjon til Haugalandsdrilliaden nr. 27 24.

Invitasjon til
Haugalandsdrilliaden nr. 27
24.-25. oktober 2015
Arrangør: Haugesund Drillkorps
Sted: Vardafjellhallen
VIKTIG DATO 15.08.15:
Påmelding og innbetaling av konkurranseavgift: kr. 750,Kontonr: 0539 65 03265
Musikk sendes på memorystick til:
Monica Martinsen, Gyvelvn. 2, 5535 Haugesund
eller til mail:
[email protected] (påmelding sendes også her)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deltakeravgift:
TROPP
DUETT
SOLO
kr 800,kr 600,kr 300,-
Deltakeravgift: kr 200,- pr. deltaker inklusiv et varmt måltid lørdag og søndag.
Konkurransen er åpen for alle kategorier innenfor NMF sitt
konkurransereglement.
Det er det nyeste reglementet fra NMF som er gjeldende.
------------------------------------------------------------------------------------------------Betalingsfrist for deltageravgift, tropp, duett og solo: 01. september 2015
Innsending av memorystick eller mail senest 15. september 2015
Husk å merke musikken med tropp, navn, div, solo og duett.
------------------------------------------------------------------------------------------------HUSK LEGITIMASJON, kan bli krevd framvist.
Skriftlige søknader om dispensasjon fra reglementet må sendes snarest til:
[email protected]
eller:
Monica S. Martinsen
Gyvelvn. 2
5532 Haugesund
Kontaktpersoner:
 Monica S. Martinsen tlf. 924 01 017
 Sylvia Paulsen tlf. 478 12 108
 Ann Iren Ystanes tlf. 902 99 369
REGLEMENT
Vi følger NMF’s gjeldene reglement, konkurranse reglementet for Drilldans.
Dere vil finne reglementet på adressen www.musikkorps.no
Vi tilbyr overnatting for de som har reisetid over 1 time.
Pris for overnatting er kr. 150,- pr.natt. Dette inkluderer kvelds og frokost.
Middag er inkludert i deltakeravgift.
Det vil bli utdelt SHOWPRIS til det startnummeret som viser størst drillglede.
OPPVARMING: Hele hallen vil bli brukt under konkurransen.
Puljeoppvarming i pausene.
Alle får utdelt deltagerbevis.
Nærmere informasjon kommer etter påmeldingene er kommet inn 