Program - Nasjonal vegdatabank – utvikling

NVDB Utviklerkonferanse
Trondheim fredag 23. september kl. 10.00 –15.00
Clarion Hotel og Congress, Trondheim
PROGRAM
Møteleder: Terje Brasethvik, NVDB og Geodataseksjonen
Introduksjon
Kl. 10.00–10.30
Velkommen, Per Andersen, Seksjonsleder NVDB og Geodataseksjonen, Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Inviterte foredrag - Brukerhistorier
Kl. 10.30–11.00
Registrering av data for kommuner med APIene for LES og SKRIV
Odd Øygarden, SAFE Control
Kl. 11.00–11.30
Reisetidsanalyse, Håvard Wahl Kongsgård, Helsedirektoratet
Kl. 11.30–12.30
LUNSJ
API for lesing av data fra NVDB
Kl. 12.30–13.30
Detaljert presentasjon fra leverandør,
Mats Andreassen & Torger Kielland, Triona
Lese-API V2:
API-Forvaltning
Demonstrasjon av klientkoding
Planer fremover
API for skriving av data til NVDB
Kl. 13.30–14.30
Detaljert presentasjon fra leverandør,
Tore Eide Andersen & Marvin Bredal Lillehaug, Kantega
Datafangstløsning og API
Forbedringer i SKRIVE-API
Planer fremover
Avslutning
Kl. 14.30–15.00
Oppsummering, spørsmål og svar, Terje Brasethvik, NVDB og Geodataseksjonen,
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Teknologidagene 20.–23. september 2016
vegvesen.no/teknologidagene