Oppdaterte krav til vegtunneler

Oppdaterte krav til vegtunneler
Trondheim onsdag 21. september kl. 12:30–17.00
på Clarion Hotel og Congress, rom: Cosmos 1B
PROGRAM
Møteleder: Tunnel- og betongseksjonen, Vegdirektoratet
Kl. 12.30–13.10
Håndbok N500 Vegtunneler: revisjon, og nye krav,
Jan Eirik Henning, Byggherreseksjonen, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Kl. 13.10–13.50
Ny håndbok V520 Tunnelveiledning,
Anette Wold Magnussen, Tunnel- og betongseksjonen, Statens vegvesen
Kl. 13.50–14.10
PAUSE
Kl. 14.10–14.50
Geologiske forundersøkelser: Krav og veiledning, rapporter, Edvard Iversen, Tunnel- og
Kl. 14.50–15.20
betongseksjonen, Statens vegvesen
Etablering av forskjæring og påhugg,
Terje Kirkeby, Tunnel- og betongseksjonen, Statens vegvesen
Kl. 15.20–15.40
PAUSE
Kl. 15.40–16.00
Stabilitetssikring og sikringsklasser. Nytt i tabellen,
Alf Kveen, Tunnel- og betongseksjonen, Statens vegvesen
Kl. 16.00–16.30
Gode løsninger for vann- og frostsikring i tunneler
Christian Rønneberg, Aas-Jakobsen
Kl. 16.30–17.00
Forslag til korrosjonsbeskyttelse av bolter.
Alf Kveen, Tunnel- og betongseksjonen, Statens vegvesen
Teknologidagene 20.–23. september 2016
vegvesen.no/teknologidagene