En trafikksikker framtid – ITS førerstøtte og

En trafikksikker framtid – ITS
førerstøtte og trafikksikkerhet
Trondheim torsdag 22. september kl. 08.30–17.00
på Clarion Hotel og Congress, møterom
PROGRAM
Møteleder:
Kl. 08.30–08.40
Velkommen, Ingrid Lutnæs, Direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen,
Kl. 08.40–09.30
On human behaviour and vehicle automation. Who's in control?” Marjan Hagenzieker,
Kl. 09.30–09.50
Vegdirektoratet
professor ved Delft University, gjesteforsker Transportøkonomisk Institutt
Ny teknologi gir nye utfordringer for trafikanten – hvor går føreropplæringa? Lars Inge
Haslie, seniorrådgiver, og Per Gunnar Veltun, senioringeniør,
begge Vegdirektoratet
Kl. 09.50–10.10
PAUSE
Kl. 10.10–11.00
En overgang til selvkjørende biler på norske veger – hva ser vi
for oss? Øystein Herland, Administrerende direktør Volvo Car
Norway AS
Kl. 11.00–11.30
Førerstøttesystemer – et prosjekt i BEST,
Trafikksikkerhetseffekter, framtidsscenarioer og premisser for
en bilpolitikk som fremmer trafikksikkerhet, Torbjørn
Tronsmoen, seniorrådgiver, Vegdirektoratet (fortsetter etter
lunsj)
Kl. 11.30–12.30
LUNSJ
Kl. 12.30–13.00
Førerstøttesystemer – et prosjekt i BEST, (forts)
Kl. 13.00-13.30
Tunnelsikkerhetsutfordringer – kan ITS være noe av svaret?
Kl. 13.30–13.50
Kan implementering av gode førerstøttesystemer være
Harald Buvik, Sjefingeniør, Vegdirektoratet
attraktivt på bedriftsnivå? Evaluering av intelligent
fartstilpasning (ISA) i Statens vegvesen, Petter Arnesen, Forsker, SINTEF
Teknologidagene 20.–23. september 2016
vegvesen.no/teknologidagene
Kl. 13.50–14.10
PAUSE
Kl. 14.10–15.00
NordicWay og trafikksikkerhetsmeldinger fra veg, Ane
Kl. 15.00–15.20
Dalsnes Storsæter, senioringeniør, Vegdirektoratet
ITS og kontrollteknologi – nye muligheter til effektive
kontroller av tunge kjøretøyer, Tor Aksnes, senioringeniør,
Vegdirektoratet