ברמה הארצית נציב כבאות והצלה ראש אגף ראש אגף ראש אגף הדרכה

‫ברמה הארצית‬
‫נציב כבאות‬
‫והצלה‬
‫ראש אגף‬
‫מבצעים‬
‫ראש אגף‬
‫בטיחות אש וחקירות‬
‫ראש אגף‬
‫הדרכה‬
‫ראש תחום‬
‫חומ"ס‬
‫רע"ן חומ"ס‬
‫ומתקנים ביטחוניים‬
‫מפקדת בית הספר‬
‫לחומרים מסוכנים‬
‫רמ"ד חומ"ס‬
‫לגורמי חוץ‬
‫רע"ן הערכת סיכונים‬
‫ארצי‬
‫ברמה המחוזית‬
‫מפקד המחוז‬
‫קצין מבצעים‬
‫מחוזי‬
‫קצין חומ"ס מחוזי‬
‫רמ"ד הערכת‬
‫סיכונים מחוזי‬
‫מפקדי יחידות‬
‫חומ"ס מחוזיות‬
‫ממוני חומ"ס‬
‫רמ"ד הדרכת‬
‫חומ"ס‬