לחץ להדפסה

‫ממונה בטיחות בעבודה‬
‫באישור ופיקוח התמ"ת‬
‫‪ 333‬שעות (כולל פרויקט גמר)‬
‫תנאי קבלה‪:‬‬
‫טכנאים‪/‬הנדסאים בעלי וותק של שלוש שנים במקצועם‬
‫‪‬‬
‫בעלי תואר אקדמי במדעי החיים והטבע בעלי וותק של שנתיים במקצועם‬
‫‪‬‬
‫מהנדסים בעלי ותק של שנתיים במקצועם‬
‫‪‬‬
‫על כל מועמד לעבור את וועדת הקבלה של נציגי האגף לפיקוח על העבודה בשיתוף נציג המכללה‬
‫לפרטים והרשמה ‪0033-033-323‬‬
‫*לעובדים בדרוג טכנאים‪/‬הנדסאים החברים בקרן ידע‪,‬‬
‫השתתפות בשכ"ל בהתאם לכללי הקרן‬
‫**אפשרות לקבלת מלגה לעומדים בקריטריונים של קרן מעגלים‬
‫תכני הלימוד‪:‬‬
‫חלק ‪:1‬‬
‫נושא ‪ :0‬סיכונים כלליים ומכנים‬
‫(כולל מקורות אנרגיה עיקריים ומגזרים מסוכנים )‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫נושא‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫נושא‬
‫כלי יד פשוטים וכלי כוח‪ ,‬מערכות פנאומטיות והידראוליות‬
‫גידור מכונות (כולל מכונות השחזה)‬
‫חשמל‪ ,‬הגנות מחשמול והארקות‬
‫דודי קיטור ומכלי לחץ‬
‫מכונות ואביזרי הרמה‪ ,‬עגורנים ועגורנאים (סיווג וחקיקה)‬
‫מלגזות‬
‫מעליות דרגנועים ומעלונים‬
‫מבואות לתהליכי ייצור ולחוזק חומרים‬
‫ריתוך חשמלי ואוטוגני‬
‫עבודות בניה ובניה הנדסית‬
‫עבודה בגובה והגנה מנפילות‬
‫חקלאות – טרקטורים ומיכון‪ ,‬חומרי הדברה‪ ,‬גידול בע"ח‬
‫משטחי עבודה‪,‬משטחי מעבר ומניעת החלקות‬
‫‪ :2‬סיכונים כימיים וביולוגיים‬
‫מבוא לכימיה של חומ"ס‬
‫אחסון ושינוע חומ"ס במפעל (כולל גיליונות בטיחות )‬
‫הובלת חומ"ס (כולל תקנות)‬
‫סיכונים ביולוגיים בעבודה (כולל מחלות זואונוטיות)‬
‫מקום מוקף‬
‫נושא ‪ :3‬סיכוני אש‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫בטיחות אש ‪ -‬שיטות ואמצעים בכיבוי‬
‫סדנה בבטיחות אש ‪ -‬שיקולי בטיחות בתכנון לרבות מערכות גילוי וכיבוי‬
‫בטיחות בשימוש בדלקים ובאחסונם‬
‫נושא ‪ :4‬תנאים סביבתיים וסיכונים פיזיקליים‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫רעש והגנת השמיעה (הבט גהותי וחוקי)‬
‫רעש ‪ -‬מניעה והנחתה (פתרונות טכניים והנדסיים)‬
‫קרינה מייננת ולא מייננת (כולל בטיחות בלייזרים)‬
‫תאורה כגורם בבטיחות וגהות‬
‫אוורור תעשייתי‬
‫נוחות ומעמסים אקלימיים (חום‪ ,‬לחות‪ ,‬תנועת אויר‪)…,‬‬
‫נושא ‪ :5‬גהות‪ ,‬בריאות תעסוקתית וארגונומיה‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫מבוא לפיזיולוגיה ואנטומיה של גוף האדם‬
‫מבוא לרפואה תעסוקתית ומחלות מקצוע‬
‫גהות תעסוקתית‪ :‬דרישות החוק והתקנות‬
‫‪31‬‬
‫גהות תעסוקתית‪ :‬הכרת גורמי סיכון כימיים וקבוצות סיכון בגהות‪ ..:‬חומרי הדברה‪ ,‬חומרים מסרטנים‪,...‬‬
‫‪31‬‬
‫מדדים ותקני חשיפה ‪ , (TLV) -‬בקרה ומניעה‪ ,‬סקר מכין‪,‬‬
‫ארגונומיה‪ :‬כלים ותחנות עבודה ארגונומיים‬
‫‪32‬‬
‫הרמה נכונה וטלטול משאות‬
‫‪33‬‬
‫פגיעות גב תחתון‬
‫‪34‬‬
‫נושא ‪:6‬הגורם האנושי והגנות על העובד‬
‫הגורם האנושי‪ :‬הבטים פסיכולוגיים בבטיחות‪ ,‬זיהוי דפוסי התנהגות מסוכנים‪ ,‬טכניקות התמודדות ושינוי דפוסי התנהגות‬
‫‪35‬‬
‫אספקטים בטיחותיים בעבודה במשמרות‬
‫‪36‬‬
‫ציוד מגן אישי (כולל תקנות ותקנים)‬
‫‪37‬‬
‫עזרה ראשונה ‪ -‬החייאה‬
‫‪38‬‬
‫חלק שני‪ :‬מערכת הבטיחות והגהות‬
‫נושא ‪ : 0‬המערכת הארגונית ‪ -‬גופים ומוסדות העוסקים בבטיחות וגהות‬
‫מערך הבטיחות הארצי (כללי)‬
‫‪39‬‬
‫מערך הבריאות התעסוקתית הארצי וקופות החולים‬
‫‪41‬‬
‫אגף הפיקוח – משרד העבודה ועבודת המפקח‬
‫‪41‬‬
‫המוסד לבטיחות ולגהות ‪ -‬מבנה ותפקוד (כולל מרכז מידע)‬
‫‪42‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי ‪ -‬ענף נפגעי תאונות והקרן למימון פעולות בטיחות‬
‫‪43‬‬
‫ארגון הממונים על הבטיחות בעבודה‬
‫‪44‬‬
‫המשרד לאיכות הסביבה ‪ -‬האגף לחומרים מסוכנים‬
‫‪45‬‬
‫נושא ‪ : 2‬המערכת החוקית והמשפטית ‪ -‬חוקים ותקנות ואחריות הממונה‬
‫המבנה השלטוני – חוקי המדינה דרכי החקיקה‬
‫‪46‬‬
‫אחריות משפטית ‪ -‬פלילית ואזרחית ‪ -‬של הממונה‬
‫‪47‬‬
‫אישיות משפטית‪ ,‬חברות‪ ,‬אגודות‪ ,‬עמותות‪ ,‬קבלני חוץ וחברות כ"א‪,‬‬
‫‪48‬‬
‫בעלי תפקידים במערך הבטיחות ובארגון ואחריותם המשפטית‬
‫‪49‬‬
‫חוק ארגון הפיקוח ותקנותיו‬
‫‪51‬‬
‫פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה‬
‫‪51‬‬
‫רווחת העובד‪ -‬חקיקה‪ ,‬תקינה ‪ ,‬כללים‬
‫תקנות הבטיחות בעבודה ‪ -‬גהות תעסוקתית‬
‫‪52‬‬
‫פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ‪ ,‬חובת הודעה‬
‫‪53‬‬
‫חוקי עבודת נשים ונוער‬
‫‪54‬‬
‫דגשים נוספים בחוקי הבטיחות בעבודה – חוק ותקנות רישוי עסקים‬
‫‪55‬‬
‫מבצע‪ ,‬מזמין‪ ,‬יזם‬
‫חלק שלישי‪ :‬ארגון וניהול בטיחות וגהות‬
‫נושא ‪ :0‬עבודת הממונה‬
‫מושגי יסוד בבטיחות וגהות‬
‫‪56‬‬
‫תפקיד הממונה ועקרונות במניעה‬
‫‪57‬‬
‫ארגון מערך הבטיחות במפעל וניהולו‪ ,‬תכנון עבודת הממונה‬
‫‪58‬‬
‫ומעקב ביצוע מטלות‬
‫ארגון הבטיחות באתרי בניה (לצרף להרצאת בט' בעב' בניה)‬
‫‪59‬‬
‫מבוא לכלכלה ושיטות לניהול תקציב בטיחות‬
‫‪61‬‬
‫סטטיסטיקות בבטיחות‬
‫‪61‬‬
‫העסקת קבלני חוץ ועובדי חברות כ"א‬
‫‪62‬‬
‫איתור מקורות מידע ועדכון מקצועי (אינטרנט וכיוב')‬
‫‪63‬‬
‫כתיבה טכנית – נהלים‪ ,‬תמציות מידע והוראות בטיחות‬
‫‪64‬‬
‫סדנה להכנת תוכנית בטיחות ‪ /‬תיק מפעל‬
‫‪65‬‬
‫הנחיית פרויקט הגמר ע"י מדריך חונך במסגרת הקורס‬
‫‪66‬‬
‫הדרכת עובדים‪ ,‬כולל‪ :‬שיווק מושג הבטיחות בארגון‪ ,‬הצגת נושא הבטיחות‪ ,‬עבודת הממונה מול מנהלים והנהלה בארגון‬
‫‪67‬‬
‫תכנון ותרגול מצבי חירום בשגרה‬
‫‪68‬‬
‫הודעה ודיווח על תאונות עבודה ומחלות מקצוע‬
‫‪69‬‬
‫חקירת תאונות‪ ,‬הכנת דו"ח חקירה‪ ,‬הבטים מעשיים והפקת לקחים‬
‫‪71‬‬
‫ועדות בטיחות ‪ -‬אחריות‪ ,‬הרכב‪ ,‬פעילות‬
‫‪71‬‬
‫נושא ‪ :2‬ניהול בטיחות וניהול סיכונים‬
‫תקני ניהול בטיחות‪ ,18111 :‬מסמך ‪ , ILO‬ותקנים אחרים‬
‫‪72‬‬
‫זיהוי ניתוח והערכת סיכונים כולל ניס"ה ושיטות כלולות‪:‬‬
‫‪73‬‬
‫(… ‪( HAZOP, HAZAN, ETA, FTA, FMECA‬‬
‫נושא ‪ :3‬התנסות‪ ,‬המחשה ובחינת הישגים‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫סיורים במפעל‬
‫מבחני ביניים ומשובים (כולל שיחות אמצע קורס וסיכום)‬
‫מבחן גמר בכתב‬
‫מבחן גמר בע"פ‬
‫שעות עבודה מעשית במקום העבודה (מחוץ למסגרת השעות הפרונטליות בקורס!)‬
‫* ‪41‬‬
‫עבודת גמר (פרוייקט ת‪ .‬בטיחות) בליווי חונך – * לא כלול‬
‫‪78‬‬
‫במסגרת שעות הקורס‬
‫‪79‬‬
‫מחיר הקורס‪:‬‬
‫‪ 0011‬ש"ח‬
‫שם הקורס‪ :‬ממונה בטיחות בעבודה תאריך פתיחה‪__________________ :‬‬
‫□ אתר אתגר □ עיתון טכנולוגיה □ מועדון הוט □ מועדון נכון‬
‫□מועדון טוב □למדתי בעבר במכללה □ חבר □ פייסבוק □ אחר‬
‫כיצד הגעת אלינו‪:‬‬
‫(סמן ‪ ‬במשבצת המתאימה)‬
‫פרטים אישיים‪:‬‬
‫תעודת זהות (כולל ספרת בקורת)‬
‫כתובת פרטית‪:‬‬
‫עיר‬
‫רחוב‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫מיקוד‬
‫תאריך לידה‬
‫טלפון‪/‬נייד‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫מקום עבודה (סמן ‪ ‬במשבצת המתאימה) ‪:‬‬
‫מח"ר‬
‫תחום עיסוק‬
‫שם מקום עבודה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מהנדס‬
‫הנדסאי‪/‬טכנאי‬
‫הנני מתחייב לשלם את מחיר הקורס‬
‫בסך‪:‬‬
‫במזומן ‪ /‬אשראי (סמן בעיגול)‬
‫הריני מאשר בזאת לחייב סך‪:‬‬
‫מקרן ידע להנדסאים וטכנאים‬
‫את יתרת הסכום בסך ‪:‬‬
‫אשלם ב‪:‬מזומן ‪ /‬אשראי(סמן בעיגול)‬
‫אחר‬
‫(בהתאם לכללים הנהוגים בקרן)‬
‫פתיחת הקורס מותנה במינימום משתתפים‪.‬‬
‫החזר שכ"ל –החל מהשיעור הראשון לא יינתן החזר הלימוד‪.‬‬
‫דמי ביטול – תלמיד אשר יבטל את השתתפותו בקורס ‪ 3‬ימים לפני מועד השיעור הראשון יחוייב בסך ‪.₪ 111‬‬
‫הרשמה בפועל מותנית במילוי פרטי כרטיס האשראי‪.‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫‪-------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫מספר כרטיס אשראי (שים לב לא מכבדים דיינרס)‪:‬‬
‫תוקף כרטיס‪:‬‬
‫שנה‬
‫חתימה‪:‬‬
‫חודש‬
‫תשלומים‪:‬‬
‫‪1/2/3/4‬‬
‫תאריך‪:‬‬