Rehtori Jukka Mönkkösen tervehdys

Itä-Suomen yliopisto
Jukka Mönkkönen
Rehtorin tervehdys Savonlinnan kampuksen lukuvuoden 2016-2017 avajaisissa 13.9.2016
Arvoisat kutsuvieraat, hyvät opiskelijat, hyvät yliopiston omat työntekijät
Me suomalaiset olemme tottuneet luottamaan itseemme ja siihen, että osaamme tiukan paikan
tullen yhdessä viisaasti sopia tarvittavista toimista. Tähän saakka myös maailmalla on luotettu
suomalaisten rationaalisuuteen. Mm. Barack Obama on todennut, että maailma olisi paljon
parempi paikka elää, jos kaikki ihmiset olisivat yhtä viileän järkeviä kuin pohjoismaalaiset.
Olemme aina luottaneet osaamiseen, koulutukseen ja sivistykseen. Nyt tuo luottamus
valitettavasti näyttää horjuvan. Poliitikot eivät tukeudu päätöksen teossa tutkittuun tietoon, ja
helppoihin vastauksiin tukeutuva populismi valtaa alaa. Samalla koulutuksesta leikataan,
koulutustason nousu on hidastunut ja sen merkitystä jopa vähätellään.
Meillä on takana pitkä ajanjakso, jonka aikana tasa-arvo ja yhdenvertaisuus jatkuvasti vahvistuivat,
koulutustaso nousi ja kohosimme maailman vauraimpien maiden joukkoon. Nyt kehitys on
hiipumassa ja kääntynyt osin vastakkaiseen suuntaan. Yhteiskunta polarisoituu ja sosiaalinen
liikkuvuus näyttää vähenevän, kun koulutustaso riippuu jälleen vanhempien koulutustasosta.
Itse asiassa kaikki rakenteet muuttuvat vauhdilla. Globalisaatio, digitalisaatio, kaupungistuminen,
väestön ikääntyminen maahanmuutto muuttavat toimintaympäristöämme rajusti.
Suomalaisen koulutusjärjestelmän tehtävänä on tähän saakka ollut lähinnä suomalaisten
kouluttaminen, mutta jatkossa meidän tulee olla kilpailukykyisiä myös kansainvälisillä
koulutusmarkkinoilla. Koulutuksen lisäksi yliopistotutkimukselta odotetaan kansainvälistä
huippulaatua ja nopeaa vaikutusta, uusia työpaikkoja ja talouskasvua.
Digitalisaatio on jo muuttanut toimintaympäristöämme merkittävästi emmekä enää elä erillisessä
lintukodossa globalisoituneessa maailmassa. Maailma ympärillä on muuttunut, emmekä mekään
voi pysyttäytyä vanhoissa rakenteissa ja toimintamalleissa. Kuten Esko Aho asian kiteyttää: kun
konteksti muuttuu, myös toimintakonseptin on muututtava.
Edellä mainittu kehitys on johtanut myös keskusteluun yliopistojen määrästä ja roolista.
Esimerkiksi taloustieteilijät Vihriälä, Korkman ja Bengström esittävät hiljattain
valtiovarainministeriön tilaamassa selvityksessä korkeakoulujen työnjaon muuttamista niin, että
pääosa korkeakouluista keskittyisi kandidaatti- ja maisteritason koulutukseen ja tekisi tutkimusta
vain hyvin rajatuilla alueilla. Suppea joukko laaja-alaisia tutkimusyliopistoja huolehtisi
jatkokoulutuksesta ja perustutkimuksesta.
Oli tulevaisuuden korkeakoulurakenne Suomessa mikä tahansa, meidän on huolehdittava siitä,
että Itä-Suomen yliopisto on yksi maan johtavista monialaisista tiede- ja koulutusyliopistoista
jatkossakin.
Näillä pohdinnoilla yritän asettaa viime keväänä tekemämme päätöksen keskittää Savonlinnan
kampuksen toiminnot Joensuuhun juuri tuohon laajempaan kontekstiin. Se ei johtunut siitä, että
te täällä olisitte tehneet huonoa työtä tai vääriä asioita. Se johtui siitä, että taataksemme pitkällä
tähtäimellä opettajan koulutuksen jatkumisen Itä-Suomessa, on meidän pystyttävä parantamaan
vetovoimaamme ja kasvatustieteellisen tutkimuksen kilpailukykyä.
Huolella tehty analyysi ja ympäröivä todellisuus johtivat siihen loppupäätelmään, että vain yhdessä
yksikössä yhteydessä laajaan tiedeyhteisöön tämä tavoite on mahdollista saavuttaa.
Joensuun kampuksella meillä tulee olemaan maamme monipuolisin opettajan koulutus, jossa
myös kasvatustieteellisen, pedagogisen ja oppimisympäristöihin kohdentuvan monitieteellisen
tutkimuksen edellytykset ovat erinomaiset. Sen rakentamiseen tarvitaan teidän, täällä nyt
Savonlinnassa toimivien osaajien vahvaa panosta.
Opiskelija-asuntojen, toimitilojemme ja normaalikoulun rakentamisen osalta alkuperäiset
suunnitellut aikataulut pitävät, joten siirto tulee tapahtumaan suunnitellun mukaisesti vuoden
2018 elokuun alkuun mennessä.
Nyt on siis aika kääntää katseet tulevaan, ja olen ymmärtänyt, että näin täällä on hyvin pitkälle jo
tehtykin. Ja se on aivan oikein, sillä tulevaisuus on juuri sellainen, millaiseksi sen itse teemme.
Näillä sanoilla toivotan kaikille opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja koko henkilökunnalle antoisaa
akateemista lukuvuotta. Kiitän kaikkia yliopiston sidosryhmiä ja ystäviä osoittamastanne
arvokkaasta tuesta Itä-Suomen yliopistolle.