Sentrale utfordringer v/ Bjørn Thomas Bache, Ptil

Konstruksjonsdagen 2016
Velkomst: Sentrale utfordringer
Bjørn Thomas Bache
PTIL/PSA
Konstruksjonssikkerhet
Nyansatt
1.1.17
18 ansatte
Dekker fagområdene :
• Konstruksjoner og marin teknologi
• Maritime systemer
• Undervannsanlegg og rørledninger
• Materialteknologi
PTIL/PSA
SIKKER SENFASE
Målet med hovedprioriteringen
er at felt, innretninger og anlegg
i senfase blir drevet sikkert.
PTIL/PSA
LEDELSENS ANSVAR
Målet med hovedprioriteringen er at ledelsen i
selskapene i petroleumsvirksomheten sørger for å
opprettholde og videreutvikle et høyt nivå for helse,
miljø og sikkerhet – også under endrede
rammebetingelser.
PTIL/PSA
NORD
Målet med hovedprioriteringen er at
petroleumsvirksomheten i nordlig del av
norsk sokkel skal skje forsvarlig og ta
vare på sikkerheten for menneske, miljø
og økonomiske verdier.
PTIL/PSA
BARRIERER
Målet med hovedprioriteringen
er at tekniske, operasjonelle og
organisatoriske barriereelement
blir styrt på en helhetlig og
konsistent måte, slik at risiko blir
redusert så langt som mulig.
PTIL/PSA
Fagprioriteringer 2016
• Integritet av eldre konstruksjoner og marine systemer
• Sikkerhetsmessige utfordringer - subsea og
rørledninger
• Integritet på fleksible rør og stigerør
• Konstruksjonssikkerhet i nordområdene
• Korrosjon under isolasjon
• Design og materialvalg i nordområdene
• Utfordringer knyttet til is og snø i nordområdene
• Konsekvenser av innsynkning og bølger i dekk
• Oppfølging av bolthendelser
PTIL/PSA
PTIL/PSA