brosjyre - Molde kommune

Hvordan kan du få Hverdagsrehabilitering?
Hverdagsrehabilitering søkes og tildeles gjennom Kontor for tildeling
og koordinering.
Du kan benytte Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester.
Skjemaet finner du på www.molde.kommune.no/tildelingskontoret
eller ved å kontakte tildelingskontoret:
Telefon:
71 11 10 00
E-post:
[email protected]
Besøksadresse:
Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Les mer om tilbudet på
www.molde.kommune.no/hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering er et tilbud for deg som ønsker
å klare deg i eget hjem og være aktiv i eget liv
«Jeg vil klare meg selv, så lenge jeg kan»
Hva er hverdagsrehabilitering?
Hva kan du forvente av oss?
Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset rehabilitering med fokus
på opptrening i hverdagsaktiviteter.
Hverdagsrehabiliteringsteamet består av
ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmetrener
og sykepleier.
Vi tar utgangspunkt i de hverdagsaktiviteter som det er
viktig for deg å greie.
Noen eksempler på hverdagsaktiviteter:
Sammen med deg kommer vi fram til hvilke
aktiviteter du har mål om å greie i hverdagen. Vi vil hjelpe deg med å
tilrettelegge og trene på disse aktivitetene i en avtalt periode på inntil
fire uker. Opptreningen vil foregå i ditt hjem eller nærmiljø.
• Komme deg inn og ut av sengen
• Kle av og på deg
Hva forventer vi av deg?
• Gå i trappen
• Tilberede måltider
• Handle varer
Du er villig til å gjøre en innsats for å mestre de aktivitetene som er
viktig for deg, slik at du fortsatt kan være mest mulig aktiv og
selvstendig i din hverdag.
• Dusje
• Måke snø
Hvem passer Hverdagsrehabilitering for?
Hverdagsrehabilitering kan passe for deg som:
• brått eller gradvis har fått utfordringer med å greie dine
hverdagsaktiviteter
• står i fare for å få behov for hjelp eller økt hjelp i hverdagen
• ønsker å trene deg opp til å være aktiv og klare deg mest mulig
selvstendig i hverdagen
”Jeg trener ikke for å bli ung, men for å bli gammel”