Bilaga till anmälan till senare del av program på Chalmers (gäller ej

Sida 1 av 2
Bilaga till anmälan till senare del av program på Chalmers
Detta är en obligatorisk bilaga för dig som gjort en anmälan till senare del av program på antagning.se
och har utbildning från annat lärosäte än Chalmers.
Har du sökt mer än ett program (anmälningsalternativ) måste du bifoga en bilaga/program.
Kontrollera att alla kurser nedan är avslutade och inrapporterade i Ladok med korrekt slutbetyg.
Observera att samtliga kursplaner för kurser som du åberopar måste laddas upp på antagning.se
tillsammans med denna bilaga.
Namn (tilltalsnamn och efternamn)
Personnummer
E-postadress
Telefonnummer
Jag söker till senare del av program (programnamnet)
Kurs enligt programplan för åk 1 och 2 på
programmet du söker på Chalmers
Kurskod Kursnamn
Motsvarande kurs/kurser som du har läst
Poäng Kurskod Kursnamn och lärosäte
Poäng
Sida 2 av 2
Kurs enligt programplan för åk 1 och 2 på
programmet du söker på Chalmers
Kurskod Kursnamn
Motsvarande kurs/kurser som du har läst
Poäng Kurskod Kursnamn
Poäng