Jag och min omvärld

Jag och min omvärld
© Foto_jem | Dreamstime Stock Photos
Information om
omvärlden
Information om
mig själv
Process
Beslut
Genomförande
Borhagen och
Lovén
Information om
mig själv
•
•
•
•
Självkännedom
Passion – Logik
”Were they pushed or did they jump”?
Planned Happenstance Krumboltz
Hur mycket tid vill jag lägga ner? 3 eller
5 år?
Information om
mig själv
Självkännedom
Vilken karriärtyp är du/vill du vara?
•
•
•
•
•
Experten - med djupa specialistkunskaper
Ledaren – med ansvar, bl a för andras utveckling
Den breda – vill veta lite om mycket
Vill prova helt olika saker
Vill förbättra världen
Ta reda på fakta om
omvärlden
• Vad finns det för möjligheter?
• Vilken kompetens krävs?
• Kommer jag in? Antagningsprov?
• Vad kan man få för jobb efteråt?
Information om
omvärlden
Tips på informationskanaler:
• chalmers.se
Information om
• Programinformation
omvärlden
• Kurs- och programplaner,
• Fråga en student – ”Skugga” en student, t ex Elektro 300 hp
• Masterprogram – se matris
• Garantiplatser . Se Programhemsidan för TB
-----------------------------------------------------------------• uhr.se (antagningsstatistik)
• antagning.se
• utbildningsinfo.se
• allastudier.se
• studera.nu
(Högskoleprovet m m)
• arbetsformedlingen.se
•
Var aktiv inför valet V-16
Gå på alla informationstillfällen under våren
1.
Programinfo för TB: 4 tillfällen under februari-mars
2.
Olika institutioner/program kommer att ha öppet hus i februari/april,
blandat dag- och kvällstid. Se Chalmers.se/Utbildning/ Möt Chalmers
3.
Chalmersdagen på Kårhuset (Johanneberg) torsdagen den 16 mars, 916.00. OBS: Frukost för er kl 08.00, med programteamen!
Passa på att prata med studenter, studievägledare och ev programansvariga vid
ovanstående tillfällen
VÄLJ MINST 8 UTBILDNINGAR FRÅN CHALMERS för att vara säker
på att få en garantiplats. Prioritera alternativen efter vad du helst vill!
PROGRAMINFORMATIONER FÖR TEKNISKT BASÅR,
VÅREN 2016
Tisdag 9 februari:
08.15 – 10.00 Styrbord
Ekonomi och produktionsteknik, Industriell ekonomi,
Datateknik 180 och 300 hp, Elektroteknik 180 och 300 hp,
Informationsteknik
Torsdag 11 februari:
15.15 – 17.00 Styrbord
Teknisk fysik, Teknisk matematik,
Kemiteknik 180 och 300 hp, Kemiteknik m fysik, Bioteknik
Tisdag 1 mars:
08:15 – 10.00 Babord
Maskinteknik 180 och 300 hp, Mekatronikingenjör,
Automation o mekatronik, Design- och produktionsteknik,
Teknisk design
Torsdag 3 mars:
15.15 – 17.00 Styrbord
Sjökapten, Sjöingenjör, Sjöfart och logistik, Samhällsbyggnadsteknik 180 hp och 300 hp, Affärsutveckling,
Arkitektur och teknik
Vad kan jag göra för att bli mer säker på mitt val?
• Prata med kompisar, kurskamrater, föräldrar, andra nära
personer. Be dem att beskriva hur du uppfattas. Stämmer det?
• Samtala med professionella – programansvariga, lärare man har
förtroende för, studievägledare, samt äldre studenter…..
• Har du någon förebild? Moster, kusin, kompis? Våga be att få
intervjua, följa med, ringa runt (personalavdelningar)….
• Tester - kan vara bra för att vidga perspektiven men är ingen
absolut sanning
Är det en lagom
utmaning?
Mihalyi
Csikszentmihalyi
Beslut
Kan man gå på magkänsla?
Katarina Gospic
Genomförande
Praktiska tips och kom ihåg:
• Sök i tid (ej fem i tolv den 15/4)
• Du väljer när du söker - så rangordna dina alternativ korrekt
(kommer du in på prio 1 så stryks resten)
• Tacka ja till din erbjudna plats i sommar
• Läs noga all information som mailas eller skickas till dig
(mailen du angett i kontot på antagning.se)
• Obligatoriskt upprop på Chalmers (uppskov måste sökas)
Vad händer om du inte blir klar detta
läsåret?
• Sista chansen för garantiplats: Uppsamlingstentor, troligen
13 juni (max 2 st tvåtimmarstentor, max betyg 3)
• Augustitentorna: alla tentor ges då. Det är troligen för sent
att komma in till hösten men du kan bli klar med
behörigheterna
• Läsåret 16/17: Du kan komma tillbaka och göra resterande
under nästa läsår. - Be att bli omregistrerad. Får ej CSN.
• Tenta av på komvux – men det kan påverka ditt betygssnitt!
Se din hemkommun eller Prövningsenheten i Göteborg
Lycka till!