Viktig hälsoinformation

INFORMATION
2016-09-05
KO
Viktig hälsoinformation
På Chalmers studentkår värnar vi om en god studentkultur. Vi ska ta hand om
varandra och hjälpas åt. Genom ett föredömligt agerande bidrar ni till att skapa en
kultur som främjar omtanke och därför är det viktigt att du tar del av följande
information.
Det finns ett rikt utbud av aktiviteter och ibland dem en del som innebär en stor hälsorisk. Det har
varit många incidenter där studenter varit i livshotande fara på grund av så kallad ”capsning” och
”kepsning” de senaste åren. Då vi nyligen blivit kontaktade av en överläkare på Sahlgrenska är det av
yttersta vikt att detta nu prioriteras. Överläkaren var mycket tydlig med att det är något som måste
tas tag i.
Vi vill uppmana er att välja era aktiviteter med omsorg! Studentkåren accepterar inte kapsylspel på
grund av de stora risker det innebär och Chalmersvakten kommer fortsättningsvis avbryta alla
påkomna kapsylspel. Om problemet kvarstår riskerar alla sektionslokaler och föreningslokaler att gå
förlorade om något skulle hända.
Så kom ihåg att vara en bra vän, ett gott föredöme och särskilt nu mot Nollan, en trygg förebild! Visa
upp vår mångfald av aktiviteter som ni är stolta över!
Skapat: 2016-09-05
K:\KS_Dokument\KLochKS\KL1617\Capsförbud\Viktig hälsoinformation caps.docx
Kontakt Carl von Rosen Johansson, Chalmers Studentkårs ordförande, 070-772 39 02
1 av 1