Skal vi have udbredt børnefattigdom i Danmark?

Konference
”Skal børnefattigdom være udbredt i Danmark? ”
Mandag d. 3. oktober kl. 13.00 – 17.00
På Arbejdermuseet (Fællessalen), Rømersgade 22, København K
Deltagelse er gratis efter først-til-mølle princippet her https://redbarnet.dk/nyheder/tilmelding-til-konference-stopboernefattigdom/
13.00
Velkomst ved Jonas Keiding Lindholm, Generalsekretær i Red Barnet
13.10
Hvordan rammer Kontanthjælpsloft, 225-timers reglen og integrationsydelsen børnene? – udvikling i
børnefattigdommen i Danmark som følge af de nye reformer - Oplæg ved Jonas Schytz Juul, Analysechef,
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
13.50
Børnenes stemmer
13.55
Hvordan klarer børn i lavindkomstfamilier sig som voksne? Fx når det gælder indkomst og uddannelsesog job muligheder - Oplæg ved Hans Henrik Sievertsen, SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd
14.30
Børnenes stemmer
14.35
Fattigdom i et børneperspektiv anno 2016 - Oplæg ved Line Emma Jønson, Analysekonsulent i Børnerådet
15.00
Pause
15.25
Børnenes stemmer
15.30
Paneldebat - Har vi åbnet for udbredt børnefattigdom i Danmark? Konsekvenser og handlemuligheder –
Majbrit Berlau, Forkvinde, Dansk Socialrådgiverforening indleder og styrer debatten med folketingspolitikere
heriblandt Mattias Tesfaye (S), Joachim B. Olsen (LA) m. fl.
16.50
Opsamling og afslutning ved Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af BUPL´s forretningsudvalg og formand for
BUPL-A
Initiativtager og arrangører: BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og Red Barnet