Fritidsbåten fra Båtens Verden utgave 6-2016

Fritidsbåten
på), via ca 30 meter rampe som går ut til ca
2.5 meter dyp. Båten henger i stropper og
kjøres til/fra opplagsplass. Sist vinter var det
ca. 180 båter i opplag på land og et 20-talls
båter overvintret i sjøen. På vår hjemmeside
- www.radebf.no - finner du masse informasjon om oss, værstasjon og webkamera.
Internettdekning har vi også.
Eldorado
Fra havna
BÅTFORENINGEN
Råde Båtforening 50 år
Råde Båtforening ligger midtveis inn Krogstadfjorden, på
Makrellrød, i Råde kommune i Østfold, nordøst for tettstedet
Saltnes. Engelsviken er kort båtvei unna.
F
ra en beskjeden oppstart for 50 år siden,
har havna blitt utvidet i hovedsakelig
tre etapper, den siste for få år siden.
De første årene, før moloen ble bygget
var det nok tøffe forhold i havna. I dag er
det bare trygt og godt. Ved siste utvidelse
med mer enn 100 nye plasser og både vann
og strøm til hele havna, har vi nok utnyttet
havnebassenget slik at videre utvidelser ikke
er realistisk.
God dugnadsånd
I alle år har dugnadsinnsatsen vært formidabel i foreningen. Det er aldri vanskelig
å få frivillige til å ta i et tak når vi har
prosjekter eller mindre oppgaver som skal
utføres. Blant disse er det en ”gjeng” som
til tider er full tid i havna. Uvurdelig å ha
slike folk blant medlemmene. Noen stiller
også med maskiner når det trengs. Vi er nok
beviset på at den frivillige dugnadsånden
lever i beste velgående. I styrerommet er
det alltid samhold og alle drar i samme
retning. Havnesjefen har sitt havnestyre
som planlegger og følger med og iverksetter
nødvendige tiltak når behovet oppstår. Langsiktighet i planer og god økonomistyring har
gjort at det er bare fornøyde medlemmer.
Årsmøtene foregår alltid i fordragelighet,
med konstruktive innlegg fra medlemmene.
Fasiliteter
Foreningen har litt under 400 båtplasser, fra
2.5 til 4.5 meter bredde, alle på flytebrygger,
bak steinmoloen og ytterste brygge som er en
bølgebryter. Disse beskytter godt for all slags
vær, sørvesten kan bli kraftig. Noen få, litt
76 Båtens Verden nr. 6-2016
ukurante plasser lar vi ungdommen disponere, som rekruttering til båtlivet vårt. Vi har
4 longside gjesteplasser innenfor moloen.
Alle plasser i havna har vann og strøm.
Klubbhuset har en flott terrasse og fasiliteter
som dusj og toalett. Klubblokalet med kjøkkendel er en fast møteplass for medlemmene
og blir mye brukt og bl.a. utleid til jubileum/
bursdager, barnedåper, julebord etc.
Utegrillen er ofte i bruk. Mange kommer
med båt på tilhenger og benytter slippen.
Foreningen har et bevisst forhold til å ivareta
miljøet i «Avfall og beredskapsplan», hvor
Miljøstasjonen for avhending av farlig avfall
er sentralt plassert. Her kan båteierne trygt
få levert sine mindre rester av olje, drivstoff,
kjemikalier, batterier osv. Til utsetting og
opptak av båter er vi meget godt utstyrt,
med kran for båter inntil 5 tonn, traktor
og tilhenger. I 2014 anskaffet vi en såkalt
«Sublift» (se bilder) som kan løfte inntil 12
tonn. Denne styres med fjernkontroll, henter/
setter ut båten i vannet (seilbåter med mast
Sublift «på skinner»
Fra havna vår kommer du rett ut i skjærgården og mulighet for å velge både Østfold
og Vestfoldkysten for båtturen. Kort gange
til Hankø eller Bolærne. Hvaler/Koster/
Tønsberg/Nøtterøy/Tjøme er heller ikke
langt fra oss. Havna ligger i et turområde,
hvor kyststien går gjennom, gode turmuligheter m.a.o. Det er mange hytter i området
og mange benytter moloen og bølgebryteren
til fiske. Makrellen biter livlig i skrivende
stund. Ønsker du å fiske fra land, er bølgebryteren eller moloen ideelle. Det yrer av
neste generasjon hobbyfiskere som kommer
med redningsvest, snøre med klype for skjell
og lufter de mindre krabbene, sjøstjerner og
yngel.
Mange båteiere er ofte på fjorden og fisker.
Yrende badeliv på strender på hver side av
havna.
Som kollektivt innmeldt i KNBF er foreningen forsikret i Norske Sjø og mange av
medlemmene benytter tilbudene som er
inkludert i medlemskapet Vi er en del av
KNBFs gjestehavnordning. Du kan følgelig
ligge gratis som gjest en natt som KNBFmedlem med vimpel. Dere andre betaler kr
100,-/natt, en god støtte til driften vår.
Trenger du båtrekvisita eller diesel (til
rimelig pris) finner du det på marinaen helt
innerst i Krogstadfjorden. Buss til Fredrikstad eller Moss går du på bare et steinkast fra
havna vår. I Saltnes kan du gjøre dagligvareinnkjøp eller kjøpe deg et enkelt ferdigmatmåltid. Det er et stykke å gå, men trim etter
dager på sjøen er jo et gode!
Når du leser dette har vi feiret vårt jubileum
med fest i havna for medlemmer, innbudte
gjester m/ledsagere.
Vi ønsker alle lesere en God Høst ombord!
Sublift i aksjon
LEDER
KNBF med fokus på miljø, sjøsikkerhet,
samarbeid og kompetanse
J
eg håper at alle har hatt en fin sommer
der resultatet har vært mange flotte
turopplevelser og gode minner fra
båtlivet! Det er viktig for oss alle å lade
batteriene før hverdagen vender tilbake.
Det å slippe tampene og kunne dra hvor
man vil er noe av båtlivet sjarme. Ja, å nyte
den friheten dette gir. Vi ser at Norge som
reisemål er blitt mer ettertraktet, flere ønsker
å komme på besøk til dette flotte landet. Vi
ser av intervju på riksdekkende media at
naturopplevelser av ren natur står høyt på
listen. Vi har sammen meget å ta vare på!
Miljø
For KNBF er jeg stolt når jeg ser tilbake på det
arbeidet og samarbeidet KNBF har etablert
med Hold Norge Rent og Friluftsrådene i
hele landet. Hvor strandryddingsdagen som
aktivitet gir resultater. Dette er et av flere
råd Miljøkomiteen og sekretariatet i KNBF
har gitt regionlederne. Vi har en strandlinje
langs Norskekysten som er lang, men desto
viktigere å passe på å holde ren. Dette har
vært viktig for fritidsbåtskippere i alle år. En
kompetanse og tradisjon det er viktig å ta
videre. Det er alltid hyggelig å komme til en
ren og ryddig uthavn.
Det har i mange år vært fokus på fritidsfartøyets bunnstoff i forurensingsperspektiv.
Det har fra flere blitt hevdet at bunnstoff som
vi påfører våre fritidsbåter er i en helt annen
og mildere klassifisering enn det som påføres
yrkesskip/ krusskip. Derfor er det for KNBF
hyggelig lesing at klima og miljøminister
Vidar Helgesen har satt fokus nettopp her.
Hans iniativ ved å gi Sjøfartsdirektoratet i
oppdrag å kartlegge utslipp og miljøpåvirkning fra skipstrafikk i fjordene er bra!
«Grønn skipsfart er et satsingsområde for
regjeringen. Dette inkluderer også cruisetrafikken i norske fjorder. Oppdraget vi nå
har gitt til Sjøfartsdirektoratet vil gi oss et
faglig grunnlag for å sikre en mer klima- og
miljøvennlig cruisetrafikk, sier klima- og
miljøminister Vidar Helgesen» Vi ser frem
til å ta del i konklusjonene. I en så viktig sak
er det viktig å snu alle steinene. Det er også
hyggelig lesing at forståelsen for undersøker
gir kunnskap som er viktig før forslag til
endring fattes. (Ref: Mangel på faktagrunnlag
ulykker fritidsflåten)
Sikkerhet
Sjøsikkerhet er og blir et tema som vi i KNBF
ønsker å gi fokus. Det må være en kontinuerlig prosess gjennom hele året. Når man
leser nyheter i aviser midt i fellesferien så
sitter man med inntrykk av at noen mener
dette er rett tidspunktet å informere og
komme med alle gode forslag om endringer,
lover og regler. Ja, når hele fritidsflåten med
besetning er i feriemodus og skal nyte sjølivets goder å kose seg.
Gi heller gode råd/ påminnelser der rammen
er motiverende målrettet og fornuftig i ferietiden, så tar vi diskusjoner om de store forebyggende tingene når vi er operative for det.
Rammer for sikkerhetsarbeidet i KNBF
fremgår i styrende dokumenter som strategiplan og politisk plattform der vedtak skal
bygges på kompetanse/ kunnskap. Dette skal
gi grunnlaget for målrettet og virkningsfullt
arbeid innen sjøsikkerhet. Vi må fjerne oss
fra synsing samtidig som kapasitet for å
kunne gjennomføre må vektlegges.
Samarbeid
KNBF har gjennom samtaler/ møter hevdet at
undersøkelse av ulykker for fritidsbåter kan
gi oss nyttig informasjon rundt arbeidet med
å redusere ulykker i fritidsflåten.
Vi er blitt hørt og det er stor enighet blant
våre samarbeidsparter som Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Politiet, Norges Seilforbund, Norboat og våre politiske samarbeidspartnere på Stortinget. Det er enighet om at
faktagrunnlaget som forteller oss om hvorfor
ulykker med fritidsbåter skjer er for dårlig
og viktigheten av at kunnskap må ligge til
grunn før forslag fremmes. Det er viktig at vi
i den videre prosess er tydelige på våre prioriteringer og fortsatt står sammen. Det haster
med å komme i gang og få enighet rundt
ansvar og myndighet.
Resultat: Ulykkestallene har gått ned.
Vegdirektoratet undersøker ulykker og
bygger kompetanse, iverksetter målrettede
tiltak! Resultat: Ulykkestallene har gått ned.
Luftfarten undersøker ulykker og bygger
kompetanse, iverksetter målrettede tiltak!
Resultat: Ulykkestallene har gått ned.
Fellesnevner har vært: Målrettede tiltak:
Resultat ulykkene går ned færre dør!
Vi trenger en politisk beslutning for å komme
i gang for å undersøke årsak sammenhengene for hvorfor ulykker skjer med Fritidsbåter
Sommeren er på hell, men september er en
fin måned å høste av havets goder. Havets
kardinal (hummeren) gjøres tilgjengelig og
blir tillatt å hente og krabbefiske er fortsatt
i gang. Det er meget å glede seg over! Det
en skal huske på er at sjøtemperaturen er
fallende og det er viktig å minne hverandre
om at bruken av flyteutstyr er viktig om man
skulle være uheldig å falle i vannet. Våre
nødetater sammen med Redningsselskapet
gjør en formidabel innsats på området å
redde liv, men vår kystlinje er lang og uoversiktlig og umulig å dekke å ha full oversikt
over. Derfor er det viktig med en operativ
dødmannsknapp slik at båten stopper
om man skulle være uheldig. NB! Tråløs
dødmannsknapp som medlemsfordel! Vel
så viktig er det at båten er utstyrt med stigen
som er operativ og kan betjenes når man
ligger i vannet.
KNBF jobber for deg som medlem. Skal vi
bli bedre må du gi oss innspill slik at viktige
tema kommer på dagsorden. Ta kontakt med
din region, gjerne regionleder. Du finner full
oversikt på knbf.no
Ha en fin høst med
båtlivets gleder!
Faktagrunnlag:
Yrkesflåten undersøker ulykker og bygger
kompetanse, iverksetter målrettede tiltak!
Egil Kristian Olsen
President KNBF
Båtens Verden nr. 6-2016 77
Fritidsbåten
BÅTADVOKATEN
NILS E. TANGEDAL er partner og advokat i advokatfirmaet JUDICIUM DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs
medlemmer. Han ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2005 av forumet «Båtplassen» og har opparbeidet seg
særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og særlig båt. Tangedal driver bloggen
«Båtjuss og båtliv», som du finner på www.baatjuss.no
JURIDISK HJØRNE
Hva er forbrukerkjøp?
I Norge har «den vanlige mann» nydt godt av et særskilt vern i forbrukerkjøp like siden 1974.
Forbrukerkjøpsloven skal beskytte kjøperen mot konsekvensene av den «maktulikhet» man tenker at det
er mellom en privat kjøper og en profesjonell selger. Men når foreligger det et forbrukerkjøp – og hva er
konsekvensene av denne beskyttelsen?
AV NILS E. TANGEDAL
F
orbrukerkjøpsloven § 1 sier at «med
forbrukerkjøp menes salg av ting til en
forbruker når selgeren eller selgerens
representant opptrer i næringsvirksomhet.
Med forbruker menes en fysisk person som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.»
Her er det to viktige grunnvilkår. Først må
selger «opptre i næringsvirksomhet». Det
er ikke et krav at selgers yrke eller næring
er salgsrelatert. Om et datafirma selger sin
firmabil til en privat kunde, vil det falle inn
under loven. Privatpersoner som driver
«attåtnæring» med salg «på fritiden», kan
også falle inn under definisjonen.
For det andre må kjøper være en privatperson, og kjøpet må gjelde noe som «ikke
hovedsakelig» gjelder kjøpers næring. Derfor
kan det fortsatt kan være forbrukerkjøp, selv
om en del av kjøpers formål er yrkesbruk av
tingen. Men dersom yrkesbruken blir det
dominerende i formålet, faller kjøpet utenfor
definisjonen av forbrukerkjøp.
De aller fleste forbrukerkjøp skjer fra yrkes-
78 Båtens Verden nr. 6-2016
selgere, men for båtfolk er det en annen
variant som er minst like viktig. Det er
nemlig slik at hvis man som privatperson
bruker profesjonell «mellommann», vil det
også bli et forbrukerkjøp – selv om den egentlige selgeren er en privatperson. Når det
handles båt via båtmegler eller forhandler,
vil det alltid være et forbrukerkjøp – selv om
yrkessalgsleddet ikke selv blir part i avtalen
(«salg for kunde»). Det vil si at den private
selgeren hefter som om han hadde vært
yrkesselger.
Forbrukerkjøpslovens bestemmelser er ufravikelige. Det er ikke tillatt å avtale vilkår som
blir dårligere for kjøperen enn det lovens
bestemmelser fastsetter. Vilkår som strider
mot loven vil være ugyldige. Dette er klart
risikabelt for private selgere som bruker
mellommann.
En annen viktig konsekvens er at vilkårene
for at mangel skal foreligge blir betydelig mer
kjøpervennlige. Selv ved salg «som den er»,
skal det mindre til for å konstatere mangel
enn i vanlige kjøp. Videre får kjøperen ikke
de vanlige to, men hele fem års reklamasjonsrett. Endelig er kriteriet for hevning av kjøp
svakere. Det er nok til hevning at mangelen
«ikke er uvesentlig». Det betyr at det skal
mye mindre til for å heve kjøpet i et forbrukerkjøp, enn hva det kreves i et vanlig kjøp
direkte mellom private.
Samlet sett gir dette god grunn til å være på
vakt mht. hva man gir av opplysninger og
beskrivelser, når man selger via mellommann. Korrekt og adekvat opplysning er det
eneste reelle forsvar man har i forbrukerkjøp.
Som selger er det derfor maktpåliggende at
man gir kjøper et best mulig opplysningsunderlag for kjøpet. Det vil også være fornuftig
å gi generelle tilstandsbeskrivelser som setter
grenser for hva en kjøperforventning kan bli.
Husk at KNBF’s juridiske rådgivningstjeneste
alltid står til disposisjon når det oppstår
behov ved kjøp og salg av båt.
Denne artikkel er også publisert på bloggen
Båtjuss og båtliv. Følg denne linken for å lese
fullversjonen: bit.ly/BV6-16
Havarisjef
i KNBFs egen
forsikringsordning Norske
Sjø, Christian
Lien, gir
informasjon om
fordelene du har
med Norske Sjø
båtforsikring.
FORSIKRING
Sjekk opp KNBFs beste medlemsfordel – Norske Sjø
Norske Sjø Båtforsikring er en særs gunstig forsikringsordning for medlemmene i KNBF.
KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund, eller Båtforbundet), er båteiernes interesseorganisasjon.
VED CHRISTIAN J. LIEN, HAVARISJEF
K
NBF tilbyr Norske Sjø båtforsikring
som en medlemsfordel til båteiere, og
medlem i KNBF blir man på følgende
måter:
1. Enten som kollektivt medlem ved å ha
båten liggende i en båtforening som allerede
er en KNBF medlemsforening, eller
2. Ved å melde seg inn i KNBF som direkte/
personlig medlem, uansett hvor man har
båten liggende.
KNBF holder prisnivået for båtforsikring i
Norge på et rimelig nivå.
Gjennom Norske Sjø skapes en reell konkurranse forsikringsselskapene i mellom, ved
at Norske Sjø har en omfattende og rimelig
forsikringsordning for båtfolket.
Utarbeidet etter behov
KNBF har derfor vurdert hvilke forsikringer
båtfolket trenger, og sammen med Norske
Sjø utarbeidet vilkår som dekker båtfolkets behov. Norske Sjø, som altså er KNBF’s
medlemsforsikring inkluderer skader, ansvar
og ulykke for alle om bord samt rettshjelp:
• Kaskoforsikringen dekker for skader på
egen båt.
• Ansvarsdelen dekker skader man påfører
andre.
• Ulykkesdelen dekker personuhell om bord
og på land.
• Rettshjelpsdekning dekker advokatkostnader i tvister som kan oppstå.
Mer detaljert omfatter Norske Sjø Båtforsikring følgende problemstillinger som er aktuelle for båteiere:
1. Tilfeldig skade på egen båt
Hvis båten skades ved en tilfeldig, plutselig
ytre begivenhet vil Norske Sjø Båtforsikring
dekke de økonomiske konsekvensene (i
praksis reparasjonskostnadene).
2. Andre «tilfeldige» skader på egen
båt.
Den hyppigste skadeårsak på båter, inkl drev,
ror, propeller, undervannsskrog og synkeskader, er grunnstøtinger.
3. Tilfeldig skade på ombordærende
Dessverre kan fører og passasjerer bli skadet
mens de befinner seg om bord.
4. Skade på egen båt forårsaket av
andre
I motsetning til ved bilkjøring hvor skadevolder alltid blir ansvarlig, er det erstatningsretten, kontraktsretten og sjølovens kollisjonskapittel som gjelder til sjøs. Det betyr at
ofte vil ikke skadevolder bli erstatningsansvarlig for skader han påfører andres båter.
5. Skader på andre eller andres båter
Selv om vi utfører godt sjømannskap hender
det dessverre at vi skader andre personer
eller andres båter eller eiendommer pga at vi
er båteier/båtfører.
6. Krangel/rettssaker som følge av å
være båteier
Dessverre opplever mange båteiere ”kranglefanter” under sin seilas. Dette erfares først og
fremst ved kjøp og salg av båt, men også ved
bruk og ved landligge kan man komme opp i
en tvist.
7. Skjulte feil/mangler ved båten
Selv om båteier tar godt vare på båten sin er
ikke alle feil og mangler enkle å oppdage.
Ikke minst ved kjøp og salg kan dette bli katastrofalt. Derfor har Norske Sjø Båtforsikring
tilgang til KNBF sine 150 sikkerhetsinspektører (besiktigelsesmenn), som kan foreta en
sikkerhetsinspeksjon av båten.
For å sjekke om Norske Sjø virkelig er så
gunstig som det hevdes gjør da følgende:
• Ta frem din nåværende båtforsikring
• Klikk deg inn på www.norskesjo.no og velg:
Beregn pris her (helt anonymt)
• Sammenlign så Norske Sjø-prisen som
fremkommer med din nåværende
Deretter kan du velge å klikke på Bestill (iht
til den oppgitte prisen), eller du kan klikke
Send på epost for å motta et uforpliktende
tilbud pr e-post.
Hilsen oss i Norske Sjø-teamet
[email protected] eller [email protected]
Døgnvakt for skader: 5533 2828
norskesjo.no
Båtens Verden nr. 6-2016 79
Fritidsbåten
BESIKTIGELSESMANNSORDNINGEN
Sikkerhetsbesiktigelsen
Vi har nå vært litt innom forskjellige aspekter ved besiktigelsesmannsordningen og sett litt på hva som bør ligge til grunn for å kunne bli en besiktigelsesmann. I denne utgaven skal jeg fortsette med sikkerhetsbesiktigelsen av en
båt og hvordan en besiktigelsesmann går frem fra start til slutt på oppdraget.
E
Steinar Løvmyr, besiktigelsesmann
n sikkerhetsbesiktigelse vil også i
tillegg til hva vi var innom i forrige
utgave foreta sjekk av gassinstallasjoner om bord. Alle gassinstallasjoner blir besiktiget etter ISO-standard
ISO 10239. Gasslanger er å regne som
ferskvare og har en gyldighet på 5 år før
de skal skiftes ut. Samtidig skal gassflasker plasseres i tette drenerende beholdere eller skott. Gassinstallasjoner, samt
koblinger og overganger mellom rør og
slanger skal sjekkes og kontrolleres for
lekkasjer. Veldig ofte finner en besiktigelsesmann gassflasker som står montert
i tette skott eller i skap under gassapparater. Her er det ingen drenering og en
eventuell gasslekkasje vil være eksplosiv.
Her er det da påvist en klar og stor sikkerhetsrisiko, som må utbedres.
Brannslukkere og faste brannslukningsapparater blir også sjekket. Er de
håndholdte apparatene gamle og utgått
på dato, er de forbundet med en sikker-
MILJØHJØRNET
Miljø-containere gjenninført – KNBF vant frem
KNBF har vunnet frem i nok en
politisk sak – denne gang i Oslo
kommune.
D
et gjelder videreføring av ordning
med miljø-containere for farlig avfall
i båtforeninger. Renovasjonsetaten
har endelig gitt etter for KNBF sitt
politiske press hvor de har samarbeidet
med politikerne Rune Gerhardsen og Eivin
Sundal. Kort fortalt fjernet Renovasjonsetaten denne ordningen i desember 2015.
KNBF protesterte kraftig og sendte brev på
brev til Miljøbyråden – uten at dette hjalp
noe. Så fikk KNBF Rune Gerhardsen og Eivin
Sundal til å engasjere seg i saken. De etterspurte politisk en videreføring av ordningen.
Dette har resultert i at Renovasjonsetaten har
måttet gå tilbake på sin avgjørelse i desember
og gjeninnføre ordningen. Renovasjonsetaten har tatt den politiske henvendelsen
til følge og videreført ordningen med miljøcontainere i båtforeninger fra primo august
ut året. Deretter skal ordningen evalueres. På
linken nedenfor kan dere se brev fra etaten til
Bispebrygga Båtforening som bekrefter dette.
Dette er med andre ord en gledens dag og det
organiserte båtfolket takker politikere så mye
for deres avgjørende innsats. KNBF har med
andre ord vunnet frem i denne saken. Gratulerer til miljøfornuften. Også gratulerer til
Miljøbyråden, som dessverre ikke synlig har
80 Båtens Verden nr. 6-2016
engasjert seg i saken.
KNBF merker oss at etaten tar noen forbehold, som vi ikke uten videre er like glad for:
- Ordningen skal evalueres ved årets slutt (og
kan da for andre gang bli fjernet).
- Ordningen gjelder kun de båtforeninger
som var med frem til desember 2015 (slik
leser i alle fall vi brevet).
- Forbehold om mislighold, da vil containere
kunne bli inndratt.
KNBF hadde sett at etaten hadde videreført
ordningen på permanent basis og inkludert
også nye båtforeninger i ordningen. Det blir
derfor viktig at en følger denne saken politisk
utover høsten og vinteren og holder et tydelig
politisk fokus mot denne ordningen og Renovasjonsetaten.
Men nå skal det feires for et foreløpig
vellykket utfall i denne saken. Takk nok en
gang, Rune og Eivin, for deres engasjement i
saken. KNBF takker også leder i Bispebrygga
Båtforening, Steinar Løvmyr, Småbåtutvalget, Oslofjordens Friluftsråd, Norges Seilforbund, NORBOAT og «Av og til» for støtte i
denne saken.
hetsrisiko og besiktigelsesmannen vil anbefale
oppdragsgiver å bytte disse ut. Faste installasjoner blir også visuelt besiktiget. Brannslukkingssystemer om bord er en sikkerhetsanordning som besiktiges etter ISO-standard
ISO-9094-1 og 2.
Utvendig på båten vil en sikkehetsbesiktigelse
omfavne sjekk av skader, sprekkdannelse og
krakelering i gelcoat. Ikke at dette er noen stor
sikkerhetsrisiko i seg selv, men det påpekes slik
at forsikringsselskapet som skal forsikre båten
er gjort kjent med eventualiteter. Det er jo også
slik at en båteier fort går seg litt «blind» i egen
båt, og ikke alltid tenker over at det faktisk er
noen sikkerhetspunkter å ta tak i på båten, som
kan få konsekvens senere i båtens liv dersom
det er svekkelser.
Lanterner ved en besiktigelse blir sjekket at
de virker og er båten nyere en 1998 skal det
sjekkes om båten er CE- merket og CIN/HINmerket.
Det blir også sjekket at kryssholt er faste og
ikke løse og en fare ved bruk til fortøyning og
eventuell slep.
Er det seilbåt, sjekkes også mast, bom og rigg,
samt at salingshorn blir sjekket for sprekkdannelser. Samtidig som at det sjekkes båtens
tekniske sikkerhetstilstand, blir det også
sjekket om det er redningsvester om bord
og eventuelt annet redningsutstyr som lys,
bøyer, kasteliner osv. Automatisk oppblåsbare redningsvester skal sjekkes årlig av eier.
Gasspatroner og utløsere, skal skiftes etter
intervaller som oppgitt fra produsent. Normalt
hvert 3-5 år.
Sikkerhetsbesiktigelsen avsluttes med at det
fylles ut et skjema som både besiktigelsesmannen og oppdragsgiver signerer. Deretter
blir skjemaet sendt til sekretariatet hos KNBF
og videre til Norske Sjø.
Kunder som ønsker tilbud på forsikring fra
Norske Sjø får da dette tilsendt umiddelbart og
det er da lagt inn en rabatt på 15 % basert på
sikkerhetsbesiktigelsen.
SISTE NYTT FRA SEKRETÆRIATET
KNBF søker momskompensasjon
for 10 millioner
K
NBF søker i 2016 momskompensasjon for 215 medlemsforeninger med
et samlet søknadsbeløp på 10 millioner eller ca. 30.000 pr. medlemsforening i snitt før avkortning. I fjor var
avkortningen 22 % fordi regjeringen ikke
har tilført ordningen nok penger over statsbudsjettet. For 2016 ventes avkortningen å
bli om lag 22-25 %. Vi regner med at hver
forening i snitt får tilbake netto 25.000. Det
er langt mer enn hva alle 317 medlemsforeninger betaler i samlet kontingent til KNBF.
Utbetaling skjer etter 15. desember når KNBF
får tildeling fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
KNBF har en fin medlemsutvikling også i
2016 med ca. 3.000 nye medlemmer fordelt
på 31 nye medlemsforeninger. Størst økning
har det vært i regionene Nordland, Trøndelag og Øst.
Sekretariatet holder på med ansettelse av
ny IT- og systemansvarlig. Interessen er stor
og vi har i skrivende stund mottatt hele 36
søknader. Vår nye medarbeider vil blant
annet få hovedansvar for vårt nye webbaserte medlemssystem som våre medlemsforeninger kan benytte gratis. Systemet kan
allerede prøves ut av medlemsforeninger og
introduseres i løpet av høsten. Mer informasjon følger snarlig.
NORGES STØRSTE
BÅTFELLESSKAP
Kongelig Norsk Båtforbund er Norges
største og eneste landsdekkende
interesseorganisasjon for
fritidsbåtbrukere. KNBF har doblet
antall medlemmer de siste 8 år og vi er
nå 41 000 medlemmer fordelt på 310
medlemsforeninger samt personlige
medlemmer. Vi arbeider for et bedre
båtliv på naturens premisser. KNBF er
en sammenslutning av båtforeninger,
båtklubber, lag og personlige
tilsluttede medlemmer. KNBF er en
ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell
og allmennyttig organisasjon.
NOEN AV FORDELENE:
Juridisk
førstehjelp
Gunstig
forsikring i
Norske Sjø
Gunstig
avtale med
Bunker Oil
Sikkerhetsbesiktigelse
av båt
20% rabatt på
WiMEA trådløs
dødmannsknapp
2 utgaver av
Båtens Verden
pr. år
Øvrige landsdekkende og
lokale rabattavtaler
Det lønner seg å ta del i
Norges eneste og største
interesseorganisasjon for båtfolk!
Her er noen av fordelene for deg som
privatperson. Flere, samt fordeler for
båtforeninger, finner du på knbf.no.
Båtens Verden nr. 6-2016 81